Rekrutteringsprosessen – fra kartlegging og behovsavklaring til ansettelse

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på en interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Rekrutteringsprosessen – fra kartlegging og behovsavklaring til ansettelseLogo for KS Agenda

Målgruppe

Ledere og HR-medarbeidere på alle nivå som skal gjennomføre rekrutteringsprosesser. Tillitsvalgte som ønsker mer kunnskap om rekrutteringsprosesser.

Formål

Målet for kurset er å gi innsikt i rekrutteringsprosesser fra A-Å. Hva skal gjøres når og hvordan bør en god rekrutteringsprosess være.

Kursbeskrivelse

Å ansette riktig medarbeider, er en viktig og langsiktig investering for alle arbeidsgivere. Veien fram, kan være krevende og kronglete. På dette kurset skal deltakerne kunne planlegge og gjennomføre en rekrutteringsprosess med høy kvalitet. Dette gjelder både det prosessuelle, valg av rett kandidat og gode opplevelser blant dem som har valgt å søke.

Kurset tar hensyn til at det finnes flere ulike digitale løsninger for rekrutteringsprosesser.

Som deltaker får du en komplett lysarkserie med eksempler på prosedyrer og maler for alle deler av prosessen.
Det anbefales at kursdeltakerer setter seg inn i kommunens interne retningslinjer før de møter på kurset.

Vi vil gjennom dagen følge en trinnvis prosess fram mot en god rekrutering av ny medarbeider.

Innhold

I dette kurset får innsikt i

 • Behovsanalyser
 • Fortrinnsrett
 • Utlysningsfasen
 • Kommuneseksjons med kandidater
 • Tester
 • Intervjuer
 • Referanse kommunikasjon
 • Oppsummer ansettelses saker
 • Formuler arbeidsgiverens innstilling
 • Vedtak om ansettelse
 • Kontakt med ikke aktuelle kandidater
 • og mye mer

Kursdagen vil starte kl. 09:00 og løpe til kl. 15:00. Pauser vil bli fordelta utover dagen etter behov. Programmet er som følger:

Trinn 1: Behovsanalyse

 • Kommunens interne retningslinjer for ansettelse, maler, digital løsning, arbeidsreglement, delegeringsreglement (fullmakter til ansettelse og fastsettelse av betingelser)
 • Kompetansebehov
 • Drøfting med tillitsvalgte HA Del B § 3-1 d) og e)
 • Avklaring av evt. fortrinnsrett
  (ved rett til fast stilling, deltid, oppsigelse på grunn av arbeidsmangel, omplasseringsbehov pga helse)
 • Jobbanalyse
 • Ny oppgavefordeling – nytt jobbdesign? Innenfor styringsretten?
 • Intern eller ekstern utlysing?
 • Avklaring av betingelser
 • Prosessplan for hele prosessen – hvem skal delta (habilitetsvurdering), når skal intervju, referansesamtaler, oppsummeringsmøte, vedtak, innkalling i kalender i tråd med tidsplan

Trinn 2: Utlysing

 • Vurdering av arbeidsmarkedet
 • Utforming av utlysingstekst (snevre eller vide krav?)
 • Valg av kanal
 • Kontakt med søkere
 • Autosvar til søkerne med varsel om intervjudato

Trinn 3: Utvelgelse

 • Planlegging av evt. tester
 • Utvelgelse av kandidater til intervju
 • Planlegge rammer for intervjuet
 • Innkalling til intervju (muntlig/skriftlig)
 • Gjennomføring av evt. tester
 • Tilpasning av intervjuguide
 • Forberedelse til intervju – rolledeling i intervjupanelet
 • Gjennomføring av intervju fysisk/digitalt
 • Oppsummering av intervju. Identifisering av oppmerksomhetsområder for referansesamtale
 • Hvem bør være referanse?
 • Spørsmål til referanseperson
 • Oppsummering av referansesamtale, dokumentasjon

Trinn 4: Oppsummering og skriving av ansettelsessak

 • Oppsummeringsmøte - gjennomgang av ansettelsessaken i tråd med saklighetskrav
 • Arbeidsgiver sin innstilling
 • Tillitsvalgte sin uttale HA del B § 3.2 d

 • Trinn 5: Vedtak - tilbud om ansettelse
 • Saksutredning
 • Vedtak
 • Kontakt med søker som får tilbud og utsending av tilbud
 • Kontakt med søkere som ble innkalt til intervju, men som ikke får tilbud?

Åsbjørn Vetti

Åsbjørn Vetti

Foredragsholder
Åsbjørn VettiÅsbjørn Vetti

Åsbjørn Vetti

Foredragsholder

Åsbjørn Vetti, Seniorrådgiver i KS-Konsulent
Åsbjørn har vært seniorrådgiver i KS Konsulent siden 2005. I årene 2010 til 2020 var han også daglig leder for selskapet. Han brenner for utviklingsarbeid både når det gjelder tjenester, samfunnsutvikling og demokratiutvikling, og er spesielt opptatt av samskaping som mobiliserer ressurser og øker kommuners treffsikkerhet og legitimitet.

Han arbeider med arbeidsgiverpolitikk, lederutvikling på toppleder-, virksomhetsleder- og førstelinjenivå; og med ulike organisasjonsutviklingsprosesser. Han arbeider også med kommunal organisering og helhetlig styring både på administrativt og politisk nivå, samspill politikk/administrasjon, og kommuneplanlegging med særlig vekt på samskaping og bærekraft.

Åsbjørn er utdannet Master of Public Administration fra Handelshøjskolen i København med avhandling om toppledelsens rolle i en samfunnsaktiv kommune.

Han har til sammen 5 års kommunal erfaring som lærer og personalrådgiver, og 7 års erfaring som rådgiver i KS før han begynte i KS Konsulent i 2005.

Olve Molvik

Olve Molvik

Foredragsholder
Olve MolvikOlve Molvik

Olve Molvik

Foredragsholder

Olve Molvik jobber med ledelses- og organisasjonsutvikling i kommuner og fylkeskommuner. Han har bred toppledererfaring fra Sandnes og Stavanger kommune.

Olve Molvik arbeider særlig med digitalisering. Han er opptatt av at kommunesektoren skal tilby digitale tjenester som blir nyttiggjort og tatt i bruk av innbyggere, næringsliv og ansatte. Tjenesteutvikling, arbeidsprosesser, kompetanseutvikling og ledelse er avgjørende for å lykkes og han bidrar til disse prosessene.

Han har bred erfaring fra ledelse og styring i store kommuner, herunder strategi, omstilling, digitalisering, lederutviklingsprogram, innbyggerservice, regionalt samarbeid, utvikling av organisasjon og samfunn. Han har arbeidet mye med strategiske styringsdokumenter i kommunene, ledet store omorganisering- og organisasjonsutviklingsprosjekter og hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av både større og mindre digitaliseringsprosjekter. En helhetlig og gjennomgående struktur gir viktige rammer for utvikling av velferdstjenester og samfunn. Han har erfaring og god forståelse for politiske prosesser, samhandling og tilrettelegging.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Råd ved fysiske kurs:

 • Hold deg hjemme når du er syk.
 • Hold hendene rene.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på www.ks.no/ou-skjemaer.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Rekrutteringsprosessen – fra kartlegging og behovsavklaring til ansettelse

28
Nov
 
2023
 
kl.
-
28
Nov
 - 
28
Nov
 
2023
 
kl.
-
Digitalt kurs
Rekrutteringsprosessen – fra kartlegging og behovsavklaring til ansettelse
Arbeidsgiver
4990
,- (mva-fritt)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Rekrutteringsprosessen – fra kartlegging og behovsavklaring til ansettelse
28
Nov
 
2023
 kl.
-
28
Nov
 - 
28
Nov
 
2023