Rekrutteringsprosessen – fra behovsavklaring til ansettelse

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Rekrutteringsprosessen – fra behovsavklaring til ansettelseLogo for KS Agenda

Målgruppe

Ledere og HR-medarbeidere på alle nivå som skal gjennomføre rekrutteringsprosesser. Tillitsvalgte som ønsker mer kunnskap om rekrutteringsprosesser.

Formål

Målet for kurset er å gi innsikt i rekrutteringsprosesser fra A-Å. Hva skal gjøres når og hvordan bør en god rekrutteringsprosess være.

Kursbeskrivelse

Å ansette riktig medarbeider er en viktig og langsiktig investering for alle arbeidsgivere. Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne planlegge og gjennomføre en rekrutteringsprosess med høy kvalitet. Dette gjelder både prosessene som gjennomføres, valg av rett kandidat og det å skape godeopplevelser blant dem som har valgt å søke.

Kurset tar hensyn til at det finnes flere ulike digitale løsninger for rekrutteringsprosesser.

Som deltaker får du en komplett lysarkserie med eksempler på prosedyrer og maler for alle deler av prosessen.
Det anbefales at kursdeltakere setter seg inn i kommunens interne retningslinjer før de møter på kurset.

Vi vil gjennom dagen følge en trinnvis prosess fram mot rekruttering av ny medarbeider.

Innhold

I dette kurset får innsikt i

 • Behovsanalyser
 • Fortrinnsrett
 • Utlysning
 • Kommunikasjon med kandidater
 • Intervjuer
 • Tester
 • Referanser
 • Å skrive ansettelsessaken
 • Vedtak om ansettelse
 • Kontakt  med kandidater som ikke får tilbud
 • og med mer

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon

 

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen. 

Kursdagen vil starte kl. 09:00 og løpe til kl. 15:00. Pauser vil bli fordelte utover dagen etter behov. Programmet er som følger:

Trinn 1: Behovsanalyse

 • Kommunens interne retningslinjer for ansettelse, maler, digital løsning, arbeidsreglement, delegeringsreglement (fullmakter til ansettelse og fastsettelse av betingelser)
 • Kompetansebehov
 • Drøfting med tillitsvalgte HA Del B § 3-1 d) og e)
 • Avklaring av evt. fortrinnsrett
  (ved rett til fast stilling, deltid, oppsigelse på grunn av arbeidsmangel, omplasseringsbehov pga helse)
 • Jobbanalyse
 • Ny oppgavefordeling – nytt jobbdesign? Innenfor styringsretten?
 • Intern eller ekstern utlysing?
 • Avklaring av betingelser
 • Prosessplan for hele prosessen – hvem skal delta (habilitetsvurdering), når skal intervju, referansesamtaler, oppsummeringsmøte, vedtak, innkalling i kalender i tråd med tidsplan

Trinn 2: Utlysing

 • Vurdering av arbeidsmarkedet
 • Utforming av utlysningstekst (snevre eller vide krav?)
 • Valg av kanal
 • Kontakt med søkere
 • Autosvar til søkerne med varsel om intervjudato

Trinn 3: Utvelgelse

 • Planlegging av evt. tester
 • Utvelgelse av kandidater til intervju
 • Planlegge rammer for intervjuet
 • Innkalling til intervju (muntlig/skriftlig)
 • Gjennomføring av evt. tester
 • Tilpasning av intervjuguide
 • Forberedelse til intervju – rolledeling i intervjupanelet
 • Gjennomføring av intervju fysisk/digitalt
 • Oppsummering av intervju. Identifisering av oppmerksomhetsområder for referansesamtale
 • Hvem bør være referanse?
 • Spørsmål til referanseperson
 • Oppsummering av referansesamtale, dokumentasjon

Trinn 4: Oppsummering og skriving av ansettelsessak

 • Oppsummeringsmøte - gjennomgang av ansettelsessaken i tråd med saklighetskrav
 • Arbeidsgiver sin innstilling
 • Tillitsvalgte sin uttale HA del B § 3.2 d

Trinn 5: Vedtak - tilbud om ansettelse

 • Saksutredning
 • Vedtak
 • Kontakt med søker som får tilbud og utsending av tilbud
 • Kontakt med søkere som ble innkalt til intervju, men som ikke får tilbud?

Åsbjørn Vetti

Åsbjørn Vetti

Foredragsholder
Åsbjørn VettiÅsbjørn Vetti

Åsbjørn Vetti

Foredragsholder

Åsbjørn Vetti har jobbet med lederutvikling, arbeidsgiverpolitikk og rekruttering i KSK siden 2005. Mestringsorientert og tillitsbasert ledelse er essensen i effektiv ledelse. Han brenner også for å øke omstillingstakten og omstillingskraften i kommuner og fylkeskommuner.

Vi står overfor store samfunnstransformasjoner og må gjøre endringer raskt. Å se tjenesteutvikling, samfunnsutvikling og demokratiutvikling i sammenheng blir viktig og Åsbjørn er spesielt opptatt av samskaping som mobiliserer ressurser og forbedrer kommuners og fylkeskommuners treffsikkerhet og legitimitet

Marianne Birkeland

Marianne Birkeland

Foredragsholder
Marianne BirkelandMarianne Birkeland

Marianne Birkeland

Foredragsholder

Marianne Birkeland har fagansvar for arbeidsgiverpolitikk i KSK og jobber med ledelse, organisasjonsutvikling, innovasjon, endring og samskaping. Marianne har toppledererfaring fra kommune, både kommunalsjef helse og omsorg og HR- og organisasjonssjef. Hun har også mange års erfaring som leder av sykehjem der hun bygde opp et helhetlig kvalitetssystem sammen med medarbeiderne. De valgte å sertifisere kvalitetssystemet etter ISO standard i 2009. Stolte medarbeidere holder fast ved det fortsatt. Hun har initiert og ledet mange endringsprosesser. Marianne er opptatt av å ha en helhetlig tilnærming til kontinuerlig forbedring for å sikre kvalitet på tjenestene. Lederens lederadferd er avgjørende for å skape neste praksis og hun mener det er sentralt å danne mestringsorienterte lederteam som har mot til å prøve ut og setter av tid til refleksjon, deling og læring - sammen med medarbeiderne. Hun har erfaring fra samspillet mellom politikk og administrasjon.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Rekrutteringsprosessen – fra behovsavklaring til ansettelse

28
Nov
 
2023
 
kl.
-
28
Nov
 - 
28
Nov
 
2023
 
kl.
-
Digitalt kurs
Rekrutteringsprosessen – fra behovsavklaring til ansettelse
Arbeidsgiver
4990
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Rekrutteringsprosessen – fra behovsavklaring til ansettelse
28
Nov
 
2023
 
kl.
-
28
Nov
 - 
28
Nov
 
2023
 
kl.
-