Den viktige sykefraværssamtalen

Noen oppgaver gruer ledere seg skikkelig til. "Den viktige samtalen" er en av de mest ubehagelige jobbene en leder har. Den oppleves ofte som uforutsigbar og risikabel. Men trenger den å være det? En riktig gjennomført dialog er et sterkt hjelpemiddel. Den demonstrerer at lederen tar medarbeiderens helse og arbeidssituasjon på alvor

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Den viktige sykefraværssamtalen Logo for KS Agenda

Det er de kloke grepene og måten de kommuniseres på, som får medarbeidere raskt tilbake på jobb. Derfor gjennomgår vi steg for steg hvordan sykefravær kan reduseres gjennom en empatisk, konstruktiv og profesjonell dialog.  Og vi skiller mellom tre samtalekategorier på dette kurset:

 • Medarbeideren som gjør det vanskelig (finner ikke lyset i tunnelen)
 • Medarbeideren som har det vanskelig (arbeidsmiljøproblemer, arbeidsoppgaver, arbeidstid e.l.)
 • Medarbeideren som får det vanskelig (blir «hengende etter» på grunn av hyppige eller
 • langvarige sykefravær)

Alle samtalens stadier gjennomgås nøye, fra forberedelse gjennom innledning til avslutning og oppfølging

Målgruppe for kurset

For ledere med personalansvar og sykefraværsoppfølging

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

 

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen. 

Dagens program

Kl. 09:00 – 14:15

Foredrag med «summeoppgaver»

 • Hvorfor kvier vi oss for å ta enkelte samtaler, hva er en vanskelig samtale?
 • Medarbeideres forventninger til seg selv, kolleger og arbeidsplassen: Hvorfor forstår vi verden så forskjellig?
 • Differensiering mellom egen identitet og utøvelse av lederrollen: Din lederstil vil påvirke både måten du gjennomfører samtalen på og resultatet du oppnår.

Gruppeoppgave/trening

Velg retorikken med omhu: Medarbeidere og situasjoner er forskjellige.

 • Hvordan skape en gunstig samtale gjennom riktig ordbruk?
 • Kunsten å stille de rette spørsmål og være oppmuntrende.
 • Nevrologisk programmering: Valg av kommunikasjonskanal.
 • Stemmen et viktig virkemiddel. Lær deg å bruke det riktig.
 • Balansen mellom følelser og fornuft, hvordan håndtere følelsesutbrudd og urimelige bebreidelser?
 • Hvordan tolker vi kroppsspråk?  Fallgruver det er lett å snuble i.
 • Hvordan bruke medarbeideres kroppsspråk som veiviser.

Gruppeoppgave/trening

Hvordan gi næringsrike tilbakemeldinger?
Hvordan gi kritikk på en konstruktiv måte?

 • Optimal resultatoppnåelse skjer når medarbeideres basale grunnverdier og behov er ivaretatt.
 • Positiv fokusering: Hold deg til fakta, vær rolig, vis respekt og vær bevisst på at du også sender mange signaler.

Kommunikasjon og relasjonsbygging.

 • Hvordan oppdage og lese medarbeideres intensjoner i tide?
 • Hvordan ta kontakt med en medarbeider som du tror kan ha psykiske problemer, lide av utbrenthet, være utsatt for mobbing eller slite med
 • Hvordan støtte en medarbeider samtidig som du motiverer vedkommende til å ta ansvar for sin egen situasjon?

Gruppeoppgave/trening

Det legges inn jevnlige pauser etter behov

Live Bressendorf Lindseth

Live Bressendorf Lindseth

Foredragsholder
Live Bressendorf LindsethLive Bressendorf Lindseth

Live Bressendorf Lindseth

Foredragsholder

Live Bressendorf Lindseth er kommunikasjonsrådgiver og forfatter. Hun har 25 års erfaring i å styrke ledergrupper og team, med spesiell fokus på kommunikasjon, motivasjon og relasjonsbygging.

Med sin embetseksamen har hun bred teoretisk forankring innen psykologi, sosiologi og pedagogikk. Live Bressendorf Lindseth er kjent fra media som en av landets fremste eksperter på kroppsspråk.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Den viktige sykefraværssamtalen

23
Oct
 
2024
 
kl.
09:00
-
14:15
23
Oct
 - 
23
Oct
 
2024
 
kl.
09:00
-
14:15
Digitalt
Digitalt
Digitalt kurs
Den viktige sykefraværssamtalen
Arbeidsgiver
5500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Den viktige sykefraværssamtalen
23
Oct
 
2024
 
kl.
09:00
-
14:15
23
Oct
 - 
23
Oct
 
2024
 
kl.
09:00
-
14:15