Miljøfyrtårn og bærekraft

KS-Agenda AS forplikter seg til å integrere prinsippene for miljø, samfunn og god styring (ESG) i alle aspekter av vår virksomhet. Vi tror på at bærekraftig praksis er nøkkelen til varig suksess og ønsker å dele hvordan vi aktivt jobber med ESG.

Miljø

Vi har stort søkelys på å bidra til en bærekraftig framtid ved å gjennomføre tiltak som reduserer vårt miljøavtrykk. Gjennom innovasjon og samarbeid søker vi å bevare ressurser, redusere avfall og fremme bærekraftige praksiser i alle våre operasjoner.

Her finner du vårt klimaregnskap.

Samfunn

Vi erkjenner vårt samfunnsansvar og jobber aktivt med å styrke samfunnene vi opererer i. Siden 2013 støtter vi lokale organisasjoner som jobber for mangfold, inkludering. Eksempel på prosjekter er innsamling av julegaver til barn og familier som ikke har det godt stilt. Leveranse av overskuddmat til hjemløse og arbeidstrening for personer som havnet utenfor arbeidslivet.

God styring

Vår organisasjon er forpliktet til å opprettholde høy standard for etisk praksis og god styring. Vi legger vekt på åpenhet, ansvarlighet og integritet i våre beslutningsprosesser.