Vi setter kunnskap i et kommunalt perspektiv

KS Agenda gir gode læringsopplevelser gjennom kurs og konferanser

IA-ledelse 2024

Bli med og lær mer om hvordan din kommune kan styrke innsatsen for å redusere sykefraværet ved å ta i bruk nye metoder og tilnærminger. Konferansen er forhåndsgodkjent for OU-midler!

Meld deg på!

Internkontroll, kvalitet og ledelse - modenhetsanalyse

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler!

Meld deg på!

KLAR – FERDIG – LED!

Fagdagen er forhåndsgodkjent for OU-midler!

Meld deg på her!