Vi setter kunnskap i et kommunalt perspektiv

KS Agenda gir gode læringsopplevelser gjennom kurs og konferanser

IA Ledelse 2024

Kommer du på konferansen 7.-8.mars? Konferansen er forhåndsgodkjent for OU-midler!

Meld deg på!

Ny som leder, del 1-3

Bli med på denne kursrekken som er forhåndsgodkjent for OU-midler!

Meld deg på her!

Din rolle som koordinator i lokaldemokratiet

Bli med på digital fagdag!

Meld deg på kurset
Kurset traff meg som jobber med barn og unge.
- Kursdeltaker
Høy relevans for min stilling som leder i kommunen.
- Kursdeltaker
Kurset var tilrettelagt for meg som ansatt i kommunen.
- Kursdeltaker
Nyttig med kurs som viser til praktiske eksempler fra andre kommuner.
- Kursdeltaker
Inspirerende foredragsholdere med høy kvalitet!
- Kursdeltaker