Vi setter kunnskap i et kommunalt perspektiv

KS Agenda gir gode læringsopplevelser gjennom kurs og konferanser

ChatGPT og fremtidens skole

EARLYBIRDPRIS FØR 1.OKTOBER! Bli inspirert av lærer og fagpersoner som har mye erfaringen om ChatGPT i skolen

Meld deg på fagdagen!

KOSTRA dypdykk skole

Få påfyll og mer dybdekunnskap om hvilke KOSTRA-indikatorer som er viktige i forhold til analyse og styring av grunnskoletjenesten

Meld deg på kurset

Forvaltningsrett for kommunene

Få økt kompetanse til å utøve lederskap og god saksbehandling! Kurset har forhåndsgodkjente OU-midler.

Meld deg på her
Kurset traff meg som jobber med barn og unge.
- Kursdeltaker
Høy relevans for min stilling som leder i kommunen.
- Kursdeltaker
Kurset var tilrettelagt for meg som ansatt i kommunen.
- Kursdeltaker
Nyttig med kurs som viser til praktiske eksempler fra andre kommuner.
- Kursdeltaker
Inspirerende foredragsholdere med høy kvalitet!
- Kursdeltaker