Vi setter kunnskap i et kommunalt perspektiv

KS Agenda gir gode læringsopplevelser gjennom kurs og konferanser

Ledelse og det viktige sykefraværsarbeidet

Som leder trenger man nøkler i sykefraværsarbeidet. Nå kan du få gode tips!

Meld deg på fagdagen

Innovasjonsledelse

Skal du i gang med et innovasjonsløp eller innovasjonsprosess? Da er dette kurset noe for deg.

Meld deg på kurset

Den viktige sykefraværssamtalen

Det er de kloke grepene og måten de kommuniseres på, som får medarbeidere raskt tilbake på jobb. Lær mer om ulike samtaleteknikker som kan bidra til at du lykkes som leder!

Meld deg på kurset
Kurset traff meg som jobber med barn og unge.
- Kursdeltaker
Høy relevans for min stilling som leder i kommunen.
- Kursdeltaker
Kurset var tilrettelagt for meg som ansatt i kommunen.
- Kursdeltaker
Nyttig med kurs som viser til praktiske eksempler fra andre kommuner.
- Kursdeltaker
Inspirerende foredragsholdere med høy kvalitet!
- Kursdeltaker