Strategisk rekruttering, del 1-4, Bodø/Salten

Ønsker du å styrke rekrutteringsstrategien din og finne de mest kvalifiserte ansatte på en effektiv måte? Ved å bruke Lean-metoden i rekrutteringsprosessen, kan du forenkle og effektivisere tilnærmingen din og samtidig forbedre kvaliteten på ansettelsene.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Strategisk rekruttering, del 1-4, Bodø/SaltenLogo for KS Agenda

Se hva tidligere deltakere sier om kurset

Rett bemanning er blitt en samfunnsutfordring  hvor blant annet demografi og aldersrelaterte begrensninger taler oss midt imot og det er en "kamp" om arbeidskraften. Dette er spesielt viktig i en region som Salten, hvor konkurransen om arbeidskraften er stor.

KS Agenda tilbyr nå i samarbeid med KS-Konsulent og RKK Salten et eget kurs som tar hensyn til at denne utfordringen er en realitet nettopp i Salten-området.

Kursrekken vil demonstrere hvordan Lean kan brukes som verktøy og metode i rekrutteringsprosessen. Gjennom praktiske eksempler viser vi hvordan du kan forenkle og effektivisere rekrutteringen, slik at du kan tiltrekke deg og ansette de beste kandidatene.

Hva kan dette kurset gi deg av faglig påfyll og inspirasjon?

 • Utforsk strategisk rekruttering: Konkurransen om kvalifiserte arbeidstakere er tøffere enn noensinne. Kursrekken dykker ned i nøkkelspørsmålene: Hvordan kan du være attraktiv som arbeidsgiver? Hvordan sikrer du rett bemanning i en tid med demografiske utfordringer og aldersrelaterte begrensninger?
 • Forstå samfunnsutfordringene: Bli kjent med den økende utfordringen med ledige stillinger i kommunal sektor og dilemmaene knyttet til blant annet deltidsstillinger. Vi gir deg innsikt i hva som kreves for å fylle disse stillingene og beholde verdifull kompetanse.
 • Skap gode ledere: Ledere i kommunal sektor står overfor en unik utfordring: å levere kvalitetstjenester samtidig som de sikrer stabil kompetanse. Kursrekken gir deg verktøyene for å utvikle kreative og effektive ledere.

Gjennom kurset vil vi dekke avgjørende temaer som å beholde dagens arbeidskraft,vellykket rekruttering og onboarding, kreativt lederskap, profesjonalisering av rekrutteringsprosessen og motivasjon.

Hvorfor skal du delta på kursrekken?

 • Erfarne kursholdere: Våre foredragsholdere bringer med seg erfaring innen rekrutteringog ledelse i kommunal sektor
 • Praktiske verktøy: Få tilgang til konkrete verktøy og strategier for å implementere det du lærer i praksis.
 • Nettverksbygging: Delta i diskusjoner og utveksl erfaringer med andre ledere.

Sikre suksess i din sektor - Meld deg på kursrekken i dag! Sammen kan vi løfte din rekrutteringsstrategi til nye høyder!

Målgruppe

Ledere og HR-medarbeidere på alle nivå som ønsker å lære mer om strategisk bemanning og rekruttering

Man kan med fordel delta flere fra samme kommune, men merk at alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe.

Dato

Kurset vil være samlingsbasert med 4 samlinger over 2 dager og datoer er som følger:

 • Del 1:  28. - 29. november- Fysisk
 • Del 2: 15. og 31. januar - Digitalt
 • Del 3: 5. - 6. mars - Fysisk
 • Del 4:  20. - 21. mai- Fysisk

Det er begrenset plasser ledig. Ved å melde seg på del 1, forplikter man seg også til å delta på de påfølgende kursene.  

Deltakeravgift

Kr. 8 500 (eks mva) per kurs del.

Veiledning

Det blir lagt opp til lederveiledning mellom samlingene, hvor deltakerne tar utgangspunkt i eget utfordringsbilde og får «sparret» med andre deltakere. Vi bygger nettverk. Veiledningen er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- (+ mva) per time. Denne er også godkjent for refusjon av OU-milder.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Denne kursrekken vil være samlingsbasert med 4 samlinger over 2 dager og gi en helhetlig tilnærming til å håndtere rekrutteringsutfordringer i helsesektoren. De vil gi konkrete verktøy og strategier for å styrke din organisasjon.

Kurset har følgende tidsplan:

 • Dag 1: kl. 09.00 – 15.00
 • Dag 2: kl. 09.00 – 14.00

Samling 1 - Strategisk rekruttering i kommunal sektor

1. Utforske rekrutteringsutfordringer:

 • Identifisere og forstå de spesifikke utfordringene kommunal sektor står overfor når det gjelder rekruttering.
 • Analysere konkurranseaspektet og hva som gjør en arbeidsgiver attraktiv.

2. Demografi og aldersbæreevne:

 • Undersøke hvordan demografiske endringer påvirker tilgjengeligheten av kvalifisert personell
 • Strategier for å håndtere utfordringer knyttet til aldersbæreevne, hva er vår arbeidskraftreserve?

Samling 2 - Beholde og bevare dagens arbeidskraft

1. Identifisere arbeidskraftsbehov:

 • Gjennomgå analyser for å identifisere hvilke kompetanser som er kritiske for organisasjonen.
 • Utvikle strategier for å beholde eksisterende arbeidskraft.


2. Fleksible arbeidsordninger:

 • Utforske og implementere fleksible arbeidsordninger for å imøtekomme varierte behov og forbedre arbeidstakeres tilfredshet.

Samling 3 - Rekruttering og den gode onboarding

1. Optimalisere rekrutteringsprosessen:

 • Dykke inn i beste praksis for å tiltrekke seg kvalifiserte kandidater.
 • Bruke kreative tilnærminger for å gjøre rekrutteringsprosessen mer effektiv.

2. Effektiv onboarding:

 • Utvikle en onboarding-prosess som integrerer nye ansatte jevnt i organisasjonen.
 • Sikre at nyansatte raskt blir produktive og føler seg velkomne.

3. Offboarding:

 • Hvordan kan man få til en god offboarding?

Samling 4 - Kreativt lederskap profesjonalisering av rekrutteringsprosessen

1. Kreative ledelsesmetoder:

 • Utforske ulike tilnærminger til ledelse som fremmer kreativitet og innovasjon.
 • Implementere strategier for å inspirere og motivere ansatte.

2. Mental helse og arbeidstilfredshet:

 • Fokusere på viktigheten av mental helse i arbeidsplassen.
 • Utvikle programmer og ressurser for å støtte ansatte og øke generell arbeidstilfredshet.

3. Prosesseffektivitet og profesjonalisering:

 • Implementere profesjonelle rekrutteringsverktøy og -teknikker for å effektivisere prosessen.
 • Måle suksess og kontinuerlig forbedre rekrutteringsprosessen.

4. Motiverende faktorer utover lønn:

 • Utforske og forstå andre viktige motivasjonsfaktorer utover lønn.
 • Implementere belønningssystemer og anerkjennelsesprogrammer.

Stephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder
Stephanie HellandStephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder

Stephanie arbeider med tjenesteutvikling og omstilling innen helse og omsorg. Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenestedesign, kompetanseutvikling, brukermedvirkning, pasientsikkerhet og kvalitetssikring av tjenestene, til lederutvikling og organisasjonsutvikling innen alle tjenesteområder. Hun er også fagansvarlig for helse og velferd samt innovasjon og tjenestedesign i KSK.

Stephanie har arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling, omstilling og heltidskultur i flere kommuner og prosesser.

Hun er blant annet medforfatter til "Introduksjon til tjenestedesign", som er den første norske boken om tjenestedesign og har flere års erfaring som leder i kommunal sektor, og har kurset rundt 400 ledere fra offentlig sektor i tjenestedesign. Stephanie har også medvirket i utforming og utvikling av veiledningsheftet til Helsedirektoratet «Leve hele livet» og har hatt et samarbeid med FAFO på et FOU oppdrag fra KS hvor man ser nærmere på “Kommunens utlysningspraksis er en barriere for heltidskultur” FOU som ble levert i august 2021 på Arendalsuka.  

Jo Fiske

Jo Fiske

Foredragsholder
Jo FiskeJo Fiske

Jo Fiske

Foredragsholder

Jo er fagansvarlig på området Helhetlig virksomhetstyring i KSK.

Jo jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling. Han legger særlig vekt på å utvikle helhetlige system i oppvekstsektoren, få tverrfaglig samhandling til å fungere og å få et felles fokus mot inkludering og tidlig innsats. Han har også arbeidet med resultatoppfølging, kriterietenkning og motiverende målstyring, spesielt med prosessene for god involvering og eierskap til mål. Ledelse og lærende organisasjoner er en viktig del av dette bildet. Jo arbeider også med oppdrag innen samspill politikk og administrasjon, og samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Strategisk rekruttering, del 1-4, Bodø/Salten

28
Nov
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
28
Nov
 - 
29
Nov
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
Bodø
Bodø
Digitalt kurs
Strategisk rekruttering, del 1-4, Bodø/Salten
Arbeidsgiver
8500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Strategisk rekruttering, del 1-4, Bodø/Salten
28
Nov
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
28
Nov
 - 
29
Nov
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00