Lederutviklingsprogram «ledelse og heltidskultur», del 1-4, Bergen

Velkommen til et samlingsbasert og praksisnært lederprogram som skal bidra til økt forståelse for lederrollen og hvordan leder mot en heltidskultur. Kurset går over fem samlinger med tildelte arbeidsoppgaver mellom samlingene.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Lederutviklingsprogram «ledelse og heltidskultur», del 1-4, BergenLogo for KS Agenda

HVA - Målet er et praksisnært program som skal bidra til økt forståelse for lederrollen og hvordan leder mot en heltidskultur.

HVORFOR – Lederne er en avgjørende og viktig ressurs i organisasjonen for å drift og utvikling. Det er mange forventninger til ledere i kommunal sektor, hvor man skal både sikre at de overordnede nasjonale føringene realiseres og at man skal løse driftsoppgaver løpende. Mange kommunale ledere har et stort lederspenn som medfører at man har liten tid til å omsette føringer til praksis og tid til å drive nærledelse.

De daglige utfordringene ledere står i er et krysspress med forventninger når det gjelder faglige spørsmål, personalmessige forhold, økonomi, møteledelse og utvikling av driften. I møte med ulike utfordringer kreves det kompetanse og trygghet i lederrollen.

HVORDAN – Programmet vil være praksisnært hvor man blir introdusert til ulike verktøy, arena for å teste ut verktøyene, erfaringsdeling og refleksjoner. Det vil være faglig påfyll og det legges opp til et variert program. Hver samling har en klar målsetting om å gjøre deltakerne i stand til å forbedre sin lederutøvelse på de temaene som blir tatt opp.

En gjennomgående metodikk vil være at utviklings og forbedringsarbeid krever at vi må endre praksis. Dersom medarbeiderne skal endre praksis, må også lederne finne nye måter å lede på og bruke nye metoder og verktøy. I programmet vil vi utfordre deltakerne på å lage kjennetegn på den nye praksisen og finne kriterier som viser at organisasjonen er i bevegelse.  

Målgruppe:

Kurset passer godt for mellomledere som ønsker bedre forståelse for lederrollen, og økt kompetanse i daglig ledelse og utvikling av organisasjonen.

Datoer for kursrekken er som følger

 • Del 1: 18.-19. september
 • Del 2:  13.-14. november
 • Del 3: 15.-16. februar (2024)
 • Del 4: 24.-25. april
 • Del 5: 11.-12. september

Sted: Lokalasjon vil være Bergen sentrum

Det er begrenset plasser ledig og ved å melde seg på del 1, forplikter man seg også til å delta på de påfølgende kursene.

Deltakeravgift

Kr. 7 500,- (mva fritt) per kurs-del

Kr. 2 500,- per veiledning (eks. mva)

OU

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til OU-fondet for deltakeravgift og veiledning

Samling 1

18.-19. september

 • Forventningsavklaring til programmet
 • Lederrollen nå og i fremtiden
 • Ledelse og kapabilitet inn mot bemanningsledelse og heltidskultur
 • Handlekraft = handlingsrom + organisasjonsklima
 • Introduksjon av mellomarbeid

Samling 2

13.-14. november

 • Erfaringsdeling fra mellomarbeid
 • Kvalitet = kompetanse, kontinuitet og kapasitet
 • Gevinster og effekter
 • Styringsdata, hva vet vi?
 • Introduksjon av mellomarbeid

Samling 3

15.-16. februar (2024)

 • Erfaringsdeling fra mellomarbeid
 • Samskaping, hvordan blir de nye lederoppgavene?
 • Endringsledelse & tjenestedesign & LEAN & kreativitet
 • Ledelse og oppgavedeling
 • Introduksjon av mellomarbeid

Samling 4

24.-25. april

 • Erfaringsdeling fra mellomarbeidet
 • Leders kompetansebeholdning og kompetansemobilisering
 • Hvordan dekke kompetanse 24/7/365?
 • Introduksjon av mellomarbeid

Samling 5

11.-12. september

 • Hva har vi gjort så langt
 • Hva er våre erfaringer
 • Hva vil vi lære bort til andre
 • Hva er vårt neste steg?
 • Planlegging og operasjonalisering av veien videre
Stephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder
Stephanie HellandStephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder

Stephanie arbeider med tjenesteutvikling og omstilling innen helse og omsorg. Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenestedesign, kompetanseutvikling, brukermedvirkning, pasientsikkerhet og kvalitetssikring av tjenestene, til lederutvikling og organisasjonsutvikling innen alle tjenesteområder. Hun er også fagansvarlig for helse og velferd samt innovasjon og tjenestedesign i KSK.

Stephanie har arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling, omstilling og heltidskultur i flere kommuner og prosesser.

Hun er blant annet medforfatter til "Introduksjon til tjenestedesign", som er den første norske boken om tjenestedesign og har flere års erfaring som leder i kommunal sektor, og har kurset rundt 400 ledere fra offentlig sektor i tjenestedesign. Stephanie har også medvirket i utforming og utvikling av veiledningsheftet til Helsedirektoratet «Leve hele livet» og har hatt et samarbeid med FAFO på et FOU oppdrag fra KS hvor man ser nærmere på “Kommunens utlysningspraksis er en barriere for heltidskultur” FOU som ble levert i august 2021 på Arendalsuka.  

Geir Johan Hansen

Geir Johan Hansen

Foredragsholder
Geir Johan HansenGeir Johan Hansen

Geir Johan Hansen

Foredragsholder

Geir Johan Hansen er en av nestorene i Norge når det gjelder utvikling og implementering av heltidskultur. Siden 2012 har Geir Johan jobbet med konkrete oppdrag relatert til tema heltidskultur og bemanningsledelse både i regionale satsninger og i enkeltkommuner. Han ledet 7 landsomfattende kommunale nettverk i KMD sin satsning «Saman om ein betre kommune» på samme tema, med utgangspunkt i en kobling mot sykefraværsutfordringer og kompetansemobilisering.

Høsten 2019 ledet han et utviklingsprosjekt på oppdrag fra Helsedirektoratet der det ble utviklet en veileder for regionale aktører som bistår kommunene i sin satsning av Kvalitetsreformen «Leve Hele livet», der fokus fra rådgivers side har vært «helhet og sammenheng».

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte:

Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

KS Agenda hotellavtale

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Lederutviklingsprogram «ledelse og heltidskultur», del 1-4, Bergen

18
Sep
 
2023
 
kl.
-
18
Sep
 - 
19
Sep
 
2023
 
kl.
-
Bergen
Bergen
Digitalt kurs
Lederutviklingsprogram «ledelse og heltidskultur», del 1-4, Bergen
Strategi og ledelse
7500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Lederutviklingsprogram «ledelse og heltidskultur», del 1-4, Bergen
18
Sep
 
2023
 
kl.
-
18
Sep
 - 
19
Sep
 
2023
 
kl.
-