Å mestre mellomlederrollen i praksis, del 1 - 4

Dette samlingsbaserte lederprogrammet er spesielt designet for mellomledere som ønsker å forbedre sin forståelse av lederrollen og øke sin kompetanse i daglig ledelse og organisasjonsutvikling. Gjennom en praksisnær tilnærming vil kurset gi verktøy og innsikt for å effektivt møte de komplekse utfordringene som følger med ledelse på mellomnivå.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Å mestre mellomlederrollen i praksis, del 1 - 4Logo for KS Agenda

Vi inviterer mellomledere som er klar for å utforske og utvikle sin lederkompetanse til å delta i dette dynamiske og transformative lederutviklingsprogrammet. Gjennom deltakelse vil du ikke bare forbedre din egen ledelsespraksis, men også bidra til å forme fremtiden for organisasjonen din. Velkommen til en lærerik reise mot mer effektiv og inspirerende ledelse!

Hvorfor dette programmet er viktig:

Mellomledere spiller en avgjørende rolle i å drive og utvikle organisasjoner. De er bindeleddet mellom toppledelsen og de ansatte, og står i en unik posisjon til å påvirke både daglig drift og organisasjonens langvarige suksess. Likevel, erfaring viser at mellomledere ofte er de med minst formell ledelsesopplæring, samtidig som de møter daglige utfordringer innen faglige spørsmål, personalledelse, økonomistyring og møteledelse. Dette programmet tar sikte på å fylle dette kunnskapsgapet, og gi mellomledere verktøyene og kompetansen de trenger for å navigere i sine roller mer effektivt.

Hvordan programmet fungerer:

Programmet kombinerer teoretisk kunnskap med praktisk læring gjennom en blanding av undervisning, verksted, erfaringsdeling og refleksjon. Deltakerne vil bli introdusert for forskningsbaserte metoder og strategier, og oppfordres til å anvende disse i sitt daglige arbeid. En viktig del av programmet vil være fokus på endring av praksis – ikke bare for de ansatte, men også for lederne selv. Deltakerne vil utforske nye lederstiler, metoder og verktøy for å fremme organisatorisk endring og forbedring.

Programstruktur:

Programmet består av fire samlingsbaserte moduler, med mellomarbeid mellom hver samling. Dette strukturerte formatet sikrer at deltakerne får mulighet til både å tilegne seg ny kunnskap og å anvende denne i praksis, med mål om å skape varige endringer i deres ledelsesstil og -praksis.

Målgruppe

Programmet er ideelt for mellomledere som ønsker å utvikle sin forståelse av lederrollen, forbedre sine ledelsesferdigheter og bidra mer effektivt til organisasjonens mål og suksess.

Kursdatoer

Datoer for kursrekken er som følger:

  • Del 1: 26. - 27. august
  • Del 2: 18. - 19. november
  • Del 3: 27. - 28. januar 2025
  • Del 4: 19. - 20. mars

Deltakeravgift

Pris:  Kr. 8 500,- (mva fritt) per kursdel

Veiledning

Det tilbys veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- (+ mva) per time.

Det er også mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

 

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen. 

Program

Detaljert program for de enkelte samlingene vil bli sendt ut når det nærmer seg dato for kurset. De ytre rammene vil være som følger:

  • Dag 1 - kl. 10.00 - 16.00
  • Dag 2 - kl. 08.30 – 13.45

Det tas forbehold om endringer i programmet

Stephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder
Stephanie HellandStephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder

Stephanie arbeider med tjenesteutvikling og omstilling innen helse og omsorg. Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenestedesign, kompetanseutvikling, brukermedvirkning, pasientsikkerhet og kvalitetssikring av tjenestene, til lederutvikling og organisasjonsutvikling innen alle tjenesteområder. Hun er også fagansvarlig for helse og velferd samt innovasjon og tjenestedesign i KSK.

Stephanie har arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling, omstilling og heltidskultur i flere kommuner og prosesser.

Hun er blant annet medforfatter til "Introduksjon til tjenestedesign", som er den første norske boken om tjenestedesign og har flere års erfaring som leder i kommunal sektor, og har kurset rundt 400 ledere fra offentlig sektor i tjenestedesign. Stephanie har også medvirket i utforming og utvikling av veiledningsheftet til Helsedirektoratet «Leve hele livet» og har hatt et samarbeid med FAFO på et FOU oppdrag fra KS hvor man ser nærmere på “Kommunens utlysningspraksis er en barriere for heltidskultur” FOU som ble levert i august 2021 på Arendalsuka.  

Jo Fiske

Jo Fiske

Foredragsholder
Jo FiskeJo Fiske

Jo Fiske

Foredragsholder

Jo er fagansvarlig på området Helhetlig virksomhetstyring i KSK.

Jo jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling. Han legger særlig vekt på å utvikle helhetlige system i oppvekstsektoren, få tverrfaglig samhandling til å fungere og å få et felles fokus mot inkludering og tidlig innsats. Han har også arbeidet med resultatoppfølging, kriterietenkning og motiverende målstyring, spesielt med prosessene for god involvering og eierskap til mål. Ledelse og lærende organisasjoner er en viktig del av dette bildet. Jo arbeider også med oppdrag innen samspill politikk og administrasjon, og samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser.

Informasjon om digitale kurs:

  • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
  • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

  • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Å mestre mellomlederrollen i praksis, del 1 - 4

26
Aug
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
26
Aug
 - 
27
Aug
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
Oslo
Oslo
Digitalt kurs
Å mestre mellomlederrollen i praksis, del 1 - 4
Strategi og ledelse
8500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Å mestre mellomlederrollen i praksis, del 1 - 4
26
Aug
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
26
Aug
 - 
27
Aug
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00