Ny som leder, del 1-3

Lederutviklingsprogrammet er praksisnært og bygger på solid forskning om god ledelse i kunnskapsorganisasjoner. Det teoretiske grunnlaget for samlingsrekken er knyttet til KSKs rammeverk for lederutvikling og helhetlig modell for ledelse i kommunal sektor.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ny som leder, del 1-3Logo for KS Agenda

Programmet er lagt opp over tre samlinger hvor det legges opp til en blanding mellom formidling av teori, refleksjon og gruppearbeid.

Målgruppe

Ledere i kommune og fylkeskommune som ønsker faglig påfyll om ledelse, og er motivert for å jobbe med egen lederutvikling. Kurset passer for ledere som er nye i rollen, har endret sin rolle eller er interessert i å utvikle sitt lederskap.

Formål med kurset

Målsetningen med lederutviklingsprogrammet er å gi deltakerne kunnskap og ferdigheter innen relevante tema som de kan ta med seg tilbake til egen hverdag. Deltakerne skal kunne omsette teori i praksis, for å bli en trygg og utviklingsorientert leder i egen kommune.

Vi legger stor vekt på at deltakerne skal få rom til å:

 • Reflektere over kunnskapen som presenteres og koble denne til egen praksis
 • Dele refleksjoner og erfaringer med andre ledere
 • Trene på verktøy og metoder som introduseres i samlingene

Datoer for kursrekka

 • Del 1: 2.september – digitalt. Tidsramme: Kl. 09:00 – 14:00
 • Del 2: 18.oktober – digitalt. Tidsramme: Kl. 09:00 – 14:00
 • Del 3: 2.desember – digitalt. Tidsramme: Kl. 09:00 – 14:00

Deltakeravgift

Din påmelding vil gjelde for alle tre samlinger.

Deltakeravgiften er på kr. 5 500,- per samling (eks mva).

Ved å melde deg på bekrefter du at du kan stille på alle tre samlingene.

NB! Vennligst merk at dette kurset er kun for den enkelte deltakeren som har meldt seg på. Alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe.

Veiledning

Det tilbys også veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- per time. Det er for øvrig mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling. Vær obs på at det tilkommer mva. på denne avgiften (kr. 625,-) - mva dekkes ikke av OU-midlene.

Det er også lagt opp til mellomarbeid i form av trening på bruk av verktøy og refleksjon mellom hver samling.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

 

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen. 

Samling nr. 1 Hovedtema: Relasjonsorientert ledelsesatferd

09.00 Oppstart og velkommen

 • Introduksjon og forventninger til lederutviklingsprogrammet.
 • Hva er spesielt med å være leder i kommunal sektor
 • Introduksjon til helhetlig modell for ledelse.

11.00 – 11.45 Lunsj

 • Relasjonsorientert ledelse
 • Hva er relasjonsorientert ledelse og hvorfor er det så viktig?
 • Kommunikasjon som verktøy for å bygge relasjoner
 • Den nødvendige samtalen
 • Veien videre – mellomarbeid og informasjon om veiledning

14.00 Slutt for i dag

Samling nr. 2 Hovedtema: Oppgaveorientert ledelsesatferd

Rammeprogram:

 • Å lede i politisk styrt organisasjon – styringsdialog og beslutningsprosesser
 • Rolleklarhet som begrep
 • De ulike rollene på arbeidsplassen og drivkraften i et utvidet partssamarbeid.
 • Hvordan balansere mellom drift og utvikling i en hektisk lederhverdag?
 • Veien videre – mellomarbeid og informasjon om veiledning

Samling nr. 3 Hovedtema: Endringsorientert ledelsesatferd

Rammeprogram:

 • Hva skjer med oss i møte med endring?
 • Hva er kjernen i endringsorientert ledelse? Hvordan kan vi gi drivkraft til endringsprosesser gjennom helhet og sammenheng?
 • Å jobbe med endring og utvikling, fra det enkle til det komplekse. Vi ser på aktuelle verktøy for innovasjon, samskaping og tjenesteinnovasjon.
 • Avrunding og oppsummering

Kjetil Andreas Hansen

Kjetil Andreas Hansen

Foredragsholder
Kjetil Andreas HansenKjetil Andreas Hansen

Kjetil Andreas Hansen

Foredragsholder

Kjetil Andreas Hansen jobber med organisasjonsutvikling, lederstøtte og prosessveiledning. Han har lang erfaring som leder i kommunal sektor og er opptatt av helhet og sammenheng i tjenesteutvikling. Kjetil har hovedfag i spesialpedagogikk og er sertifisert i NEO-PI-3.

Med lang erfaring fra PP-tjenesten bistår han kommuner med analyse og kvalitetsutviklende tiltak knyttet til barn og unges rettigheter innenfor barnehage og skole. Videre er han opptatt av tverrfaglig samarbeid innenfor hjelpeapparatene for barn og unge og sammenhengene i oppvekstreformen og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Kjetil har lang erfaring som kurs- og foredragsholder og er god på å skape en trygg og utviklende atmosfære på sine kurs.

Hilde Reikrås

Hilde Reikrås

Foredragsholder
Hilde ReikråsHilde Reikrås

Hilde Reikrås

Foredragsholder

Hilde Reikrås arbeider med sikkerhet og beredskap i kommunene, og har ansvaret for fagområdet i KS Konsulent. Hun jobber også med lederutvikling, team- og organisasjonsutvikling, lederveiledning, endringsledelse og 10-FAKTOR. Hun er utdannet politi og har lang og bred erfaring innen ulike fagområder i politiet, blant annet innen kriseledelse. Hun har arbeidet med samhandling mellom ulike etater, og har ledet flere prosjekter der innovasjon og endring har stått sentralt. Hun er også medforfatter av boken «Det mørkeste rommet», utgitt på Kagge forlag.

Hilde er opptatt av mestringsorientert ledelse og motiveres av å bidra til andres utvikling. Hun er en erfaren kurs- og foredragsholder, og legger spesielt vekt på å knytte sammen teori og praksis. Hun er sertifisert i NEO-PI-3, Kjernekvadranten og Effect ledergruppeutvikling.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Ny som leder, del 1-3

2
Sep
 
2024
 
kl.
-
2
Sep
 - 
2
Sep
 
2024
 
kl.
-
Digitalt kurs
Ny som leder, del 1-3
Strategi og ledelse
5500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Ny som leder, del 1-3
2
Sep
 
2024
 
kl.
-
2
Sep
 - 
2
Sep
 
2024
 
kl.
-