Ledelse av fremtidens PP-tjeneste

Vi tilbyr en kursrekke som gir anvendelig kunnskap og gode verktøy for utviklingslingsarbeid tilpasset PP-tjenesten.Det legges særlig vekt på å utvikle forståelse og kompetanse som er lett for ledergruppa å ta i bruk i egen tjeneste. Vi veksler mellom faglige innlegg, praktisk arbeid i grupper og individuell refleksjon.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ledelse av fremtidens PP-tjenesteLogo for KS Agenda

Formål med kurset:

• Økt innsikt i og forståelse av fremtidens PP-tjeneste sitt mandat og rolle i en helhetlig oppvekstsektor

• Kompetanse i hvordan lede gode utviklings- og endringsprosesser i PP-tjenesten

• Analyse av forbedringsområder i egen tjeneste

• Utvikling av eget lederskap

Forventningene til PP-tjenesten er blitt både endret og tydeliggjort gjennom Stortingsmelding 6 og forslag til ny opplæringslov. Det forventes at PP-tjenestens kompetanse kommer nærmere hverdagen i barnehage og skole. Både ansatte, foresatte, barn i barnehagen og elever i skolen skal nyte godt av en mer tilgjengelig PP-tjeneste. Samtidig signaliseres det at PPT i større grad skal være en aktiv aktør både knyttet  til forebygging og tidlig innsats.
Dette stiller store krav til et endringsdyktig lederskap i PP-tjenesten. Man skal både drive  utvikling av egen organisasjon, og samtidig ivareta forventingene til tjenestens nye rolle i  samhandling med barnehager, skoler og andre aktører i laget rundt barn og unge.

Praktisk gjennomføring

Kurset gjennomføres fysisk over tre to-dagers samlinger. Det legges stor vekt på felles
refleksjon og kunnskapsutvikling. Antall plasser på kurset er derfor 26. Det anbefales at
kontoret deltar med hele ledergruppen der det er mulig.

Målgruppe

Kurset retter seg mot ledere, avdelingsledere og teamledere i PP-tjenesten

Datoer for samlinger

Samling 1: 18.-19. oktober 2023

Samling 2: 15.-16. november 2023

Samling 3: 6.-.7. desember 2023

Deltakeravgift

Kr. 7 500- per samling (mva fritt) 22 500,- for tre samlinger.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU- midler og man kan sende inn refusjonskrav til OU-fondet.

Samling 1

Tema: Fremtidens PP-tjeneste og utvikling av egen organisasjon.
Føringer for fremtidens PP-tjeneste.

 • Hva forventes av PP-tjenesten basert på styringssignaler knyttet til Stortingsmelding 6,
  Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, samt
  Oppvekstreformen og forslag til ny opplæringslov.
 • Hva krever dette av de ansatte og hvilke konsekvenser har dette for eget lederskap?
 • Hva kreves i samhandling med andre?

Utvikling av egen organisasjon – PP-tjenesten som et profesjonsfellesskap.
Kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i egen tjeneste.

 • Hvordan utvikle PP-tjenesten som et profesjonsfaglig fellesskap
 • Hva kjennetegner effektive team?
 • Analyse av eget klientarbeid – effektivisering og forbedringsområder

Samling 2

Tema: PP-tjenestens rolle i samhandling med andre og leders rolle i dette arbeidet.

 • Kvalitetskjennetegn - samhandling med barnehage- og skoleeier som forutsetting for
  å møte forventningene til fremtidens PP-tjeneste.
 • Kvalitetskjennetegn - samhandling med barnehager og skoler og det øvrige laget
  rundt barn og unge i kommunen.
 • Analyse av samhandling i egen kommune – effektivisering og forbedringsområder.

Samling 3

Tema: Helhetlig modell for lederskap i PP-tjenesten

 • Relasjonsorientert ledelsesatferd - internt og eksternt lederskap.
 • Oppgaveorientert ledelsesatferd – balanse mellom drift og utvikling i PP-tjenesten.
 • Endringsorientert ledelsesatferd – samskaping og tjenesteinovasjon

Kjetil Andreas Hansen

Kjetil Andreas Hansen

Foredragsholder
Kjetil Andreas HansenKjetil Andreas Hansen

Kjetil Andreas Hansen

Foredragsholder

Kjetil Andreas Hansen jobber med organisasjonsutvikling, lederstøtte og prosessveiledning. Han har lang erfaring som leder i kommunal sektor og er opptatt av helhet og sammenheng i tjenesteutvikling. Kjetil har hovedfag i spesialpedagogikk og er sertifisert i NEO-PI-3.

Med lang erfaring fra PP-tjenesten bistår han kommuner med analyse og kvalitetsutviklende tiltak knyttet til barn og unges rettigheter innenfor barnehage og skole. Videre er han opptatt av tverrfaglig samarbeid innenfor hjelpeapparatene for barn og unge og sammenhengene i oppvekstreformen og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Kjetil har lang erfaring som kurs- og foredragsholder og er god på å skape en trygg og utviklende atmosfære på sine kurs.

Marianne Mortensen

Marianne Mortensen

Foredragsholder
Marianne MortensenMarianne Mortensen

Marianne Mortensen

Foredragsholder

Marianne Mortensen jobber med leder- og organisasjonsutvikling, endring og samskaping. Hun er særlig interessert i å styrke grunnlaget for effektiv samordnet tjeneste-, organisasjon- og lederutvikling i både kommunesektoren og statlige instanser. Hun legger vekt på helhet og sammenheng i tjenestene, bryte ned siloer og øke kommunenes innovasjonsevne gjennom samskaping.

Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenesteinnovasjon, tjenestedesign, prosjekt- og prosessledelse, medvirkning og kvalitetssikring av tjenestene til lederutvikling og organisasjonsutvikling. Marianne har toppledererfaring fra kommune og kjenner hele kommunesektoren godt. Som kommunalsjef jobbet hun spesielt med omstilling, ledelse og målstyring innenfor oppvekstsektoren. Hun har erfaringer med å stå i utfordrende saker og prosesser i samspill politikk og administrasjon.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Ledelse av fremtidens PP-tjeneste

18
Oct
 
2023
 
kl.
-
18
Oct
 - 
19
Oct
 
2023
 
kl.
-
Gardermoen
Gardermoen
Digitalt kurs
Ledelse av fremtidens PP-tjeneste
Skole og oppvekst
7500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Ledelse av fremtidens PP-tjeneste
18
Oct
 
2023
 
kl.
-
18
Oct
 - 
19
Oct
 
2023
 
kl.
-