OPPFØLGINGSKURS Ledelse av helhetlige tjenester til barn og unge

Barn og familier har behov for fremtidsrettede, effektive og koordinerte tjenester der barns beste står i sentrum. Hvorfor er det så vanskelig? Dette oppfølgingskurset er en forlengelse av kursrekken "Ledelse av helhetlige tjenester til barn og unge – alt henger sammen med alt". Gjennom faglig påfyll, dialog og workshops vil du få ny inspirasjon.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
OPPFØLGINGSKURS Ledelse av helhetlige tjenester til barn og ungeLogo for KS Agenda

Dette kurset er en forlengelse av kursrekken "Ledelse av helhetlige tjenester til barn og unge – alt henger sammen med alt" hvor vi har hatt fokus på byggesteiner, analyseverktøy og endringskompetanse i det helhetlige arbeidet. Kurset er åpent for alle som brenner for å gi barn og familier helhetlige tjenester.

Gjennom faglig påfyll, dialog og workshops vil du få ny inspirasjon og muligheten til å utveksle erfaringer med andre deltakere.

To dager spekket med faglig påfyll

Oppfølgingskurset vil gi deg en unik mulighet til å oppdatere din kunnskap, knytte nye relasjoner og reflektere sammen med kollegaer fra ulike kommuner. Kurset vil inkludere innlegg fra forskere og ansatte i kommunene, som vil dele sin erfaring.

Marianne Mortensen og Bettina Nordahl, seniorrådgivere i KS Konsulent, leder konferansen. Begge har bred erfaring med lederutvikling, veiledning og organisasjonsutvikling i kommunene.

Ett av høydepunktene på kursdagene er Øyvind Kvello. Han er forsker, forfatter og en inspirerende foredragsholder. Kvello har blant annet forsket på tidlig innsats, medvirkning og barn og unges vekst og utvikling. I tillegg kommer Anders Barslund Grøn, dansk forsker og forfatter som har fullført sin doktorgradsavhandling om tverrfaglig ledelse. Deres forskning underbygger vårt viktige arbeid med å tilby helhetlige tjenester til barn og unge.

Les mer under fanen «Program» og «Foredragsholdere».

Målgruppe

 • Kursdeltakere som tidligere har deltatt på kursrekken «Ledelse av helhetlige tjenester til barn og unge - Alt henger sammen med alt»
 • Ledergrupper og ledere av Helhetlige tjenester, Familiens Hus, avdelingsledere og teamledere i tverrfaglige tjenester innenfor oppvekst, helse og kultur.

Det oppfordres ledergrupper til å delta sammen for å maksimere utbyttet av kurset. Selv om det ikke er et absolutt krav å ha gjennomført kursrekken "Ledelse av helhetlige tjenester til barn og unge – alt henger sammen med alt", vil det være en fordel da denne konferansen bygger videre på innholdet derfra.

Formål

 1. Kunnskapsutvikling og erfaringsdeling: Vi vil dele erfaringer og utvikle vår kunnskap om effektiv, tidlig og samordnet innsats for barn og unge.
 2. Økt kompetanse i ledelse av helhetlige tiltak: Vi vil gi deltakerne ferdigheter og ny inspirasjon for å lykkes i å lede helhetlige tiltak for barn og unge.

Praktisk informasjon

KS Agenda kan koordinere overnatting og middag for deltakere som ønsker dette. Det anbefales å delta på felles middag mandag 4.november som en del av nettverksbygging og sosialt samlingspunkt midtveis i kurset.

Ønsker du overnatting og delta på felles middag 4.november, er det viktig at du krysser av for dette når du melder deg på.

Prisen for middagen inkluderer en treretters meny inkl. drikke.

Slik finner du frem til kurshotellet

Kurset vil gjennomføres på Clarion Hotel Oslo Airport. Shuttlebuss S44 tur/retur Oslo Lufthavn Gardermoen går minst to ganger i timen og stopper rett utenfor inngangen til hotellet. Fra flyplassen går bussen fra plattform 40. Billetter kjøpes i VY-appen eller på bussen, pris 80 NOK per person en vei. For ruteopplysning, sjekk VY-appen.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og du kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon

Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

NB! OU-midlene dekker kun kursavgiften. Bevertning, overnatting og reise dekkes ikke.

Program dag 1

MANDAG 4.NOVEMBER

 • Kl. 10:00 Velkommen. Hvor står vi nå? Hva er nye lov krav og forventninger? Hvilke erfaring har vi gjort, og hvilke effekter ser vi?
 • Kl. 10:30 Kaffepause
 • Kl. 10:45 «Tverrfaglig ledelse – hvordan oppnå helhetlig samarbeid» ved Anders B. Grøn, forsker og forfatter ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet i Danmark
 • Kl. 12:15 Refleksjon ved bordene “Hva hørte vi – hva betyr det for oss?”
 • Kl. 12:30 Lunsj
 • Kl. 13:30 Kommunene lærere av hverandre – vi lager en pop-opp salongsamtale
 • Kl. 14:30 Pause
 • Kl. 14:45 Inspirasjonsinnlegg fra Øygarden kommune
 • Kl. 16:00 Takk for i dag!
 • Kl. 19:00 Felles middag

Program dag 2

TIRSDAG 5.NOVEMBER

 • Kl. 07:00-07:45 Morgentrening (frivillig tilbud) Bli TRIMSPIRERT og start dagen med en morsom treningsøkt som gir deg et løft både fysisk og mentalt. Kristin Øygard, med 30 års erfaring som instruktør i Friskis&Svettis, vil lede deg gjennom en økt som kombinerer kondisjon og styrke til musikk. Uansett om du er nybegynner eller erfaren, kan du tilpasse øvelsene slik det passer deg best.
 • Kl. 09:00 God morgen! «Helhetlige tjenester til barn og unge – fra et forskningsperspektiv», ved forfatter og professor Øyvind Kvello
 • Kl. 10.30 Kaffepause
 • Kl. 10:45 Refleksjon ved bordene “Hva hørte vi – hva betyr det for oss?” Kvello svarer på spørsmål og gir innspill til kommunen
 • Kl. 11:30 Lunsj
 • Kl. 12:30 Vi lærer av hverandre mellom kommunene forts. Vi setter oss i tverrkommunale grupper etter rolle og profesjon og inspirerer hverandre. Hvordan ser endringen ut fra vårt perspektiv? Hva blir vårt viktigste bidrag for helhetlige tjenesten framover? Vi dokumenterer resultatene i tekst og bilder!
 • Kl. 14:00 Pause
 • Kl. 14:15 Inspirasjonsinnlegg fra Bodø kommune - når brukerstemmen forteller oss veien videre!
 • Kl. 15:00 Takk for nå!
Marianne Mortensen

Marianne Mortensen

Foredragsholder
Marianne MortensenMarianne Mortensen

Marianne Mortensen

Foredragsholder

Marianne Mortensen jobber med leder- og organisasjonsutvikling, endring og samskaping. Hun er særlig interessert i å styrke grunnlaget for effektiv samordnet tjeneste-, organisasjon- og lederutvikling i både kommunesektoren og statlige instanser. Hun legger vekt på helhet og sammenheng i tjenestene, bryte ned siloer og øke kommunenes innovasjonsevne gjennom samskaping.

Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenesteinnovasjon, tjenestedesign, prosjekt- og prosessledelse, medvirkning og kvalitetssikring av tjenestene til lederutvikling og organisasjonsutvikling. Marianne har toppledererfaring fra kommune og kjenner hele kommunesektoren godt. Som kommunalsjef jobbet hun spesielt med omstilling, ledelse og målstyring innenfor oppvekstsektoren. Hun har erfaringer med å stå i utfordrende saker og prosesser i samspill politikk og administrasjon.

Bettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder
Bettina NordahlBettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder

Bettina Nordahl jobber med ledelse, organisasjonsutvikling, endring, utredning og samskaping. Hun er fagansvarlig for helhetlig oppvekst og klima/miljø. Hun har lang erfaring fra ledelse i kommunal sektor og har blant annet vært ansvarlig for samorganisering med mål om effektiv koordinering av tjenester. Bettina har et særlig fokus på tjenesteutvikling for dagens og framtidens behov, innovasjon og medvirkning. Videre jobber hun med strukturutredning, lederutvikling og lederveiledning.

Bettina har blant annet master i offentlig organisasjon og ledelse, videreutdanning i organisasjonspsykolog og er sertifisert i Lean, Prince2, NEO-PI-3, Kjernekvadranten og Transformational Leadership for sustainability.

Øyvind Kvello

Øyvind Kvello

Foredragsholder
Øyvind KvelloØyvind Kvello

Øyvind Kvello

Foredragsholder

Øyvind Kvello er forfatter og professor. Han har en doktorgrad i utviklingspsykologi og jobber som forsker ved RBUP Øst og Sør. Han er også professor II i psykologi ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet, og har deltidsstillinger ved barnevernspedagogutdanningen ved Høgskolen i Harstad, samt i barneverntjenestene i Stavanger og Malvik.

Tidligere har han undervist psykologistudenter og pedagogstudenter ved NTNU og har erfaring fra ulike områder som BUP, PPT, familievernet og barnevernet. Kvello har publisert flere forskningsartikler, deltatt i nasjonale utredninger og bidratt til utviklingen av veiledere for ulike hjelpetjenester på statlig nivå.

Anders B. Grøn

Anders B. Grøn

Foredragsholder
Anders B. GrønAnders B. Grøn

Anders B. Grøn

Foredragsholder

Anders Grøn er postdoktor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet i Danmark. Han forsker på tverrfaglig ledelse, samarbeid og nettverk. Grøn har vært involvert i gjennomføringen og analysen av et stort eksperiment der ledere fra ulike avdelinger ble trent sammen i tverrfaglig ledelse. Han er opptatt av hvor utfordrende og samtidig hvor viktig det er å prioritere felles oppgaver, å forstå samarbeidspartneres hverdag grundig, og å utvikle en kultur der felles mål, koordinering og vedvarende innsats deles på en troverdig og bærekraftig måte med medarbeiderne.

Kristin Øygard

Kristin Øygard

Foredragsholder
Kristin ØygardKristin Øygard

Kristin Øygard

Foredragsholder

Kristin Øygard jobber i KS Agenda som prosjektleder for kurs og kompetanseutvikling. Hun har også idrettsfaglig bakgrunn, og har vært instruktør og kursleder for Friskis&Svettis i 30 år. Bli TRIMSPIRERT og start dagen med en morsom treningsøkt som gir deg et løft både fysisk og mentalt. Kristin vil lede deg gjennom en økt som kombinerer kondisjon og styrke til musikk. Uansett om du er helt ny eller har erfaring, kan du tilpasse øvelsene slik det passer best for deg.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Slik finner du frem til kurshotellet

Kurset vil gjennomføres på Clarion Hotel Oslo Airport. Shuttlebuss S44 tur/retur Oslo Lufthavn Gardermoen går minst to ganger i timen og stopper rett utenfor inngangen til hotellet. Fra flyplassen går bussen fra plattform 40. Billetter kjøpes i VY-appen eller på bussen, pris 80 NOK per person en vei. For ruteopplysning, sjekk VY-appen.

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

KS Agenda kan koordinere overnatting og middag for deltakere som ønsker dette. Det anbefales å delta på felles middag mandag 4.november som en del av nettverksbygging og sosialt samlingspunkt midtveis i kurset.

Ønsker du overnatting og delta på felles middag 4.november, er det viktig at du krysser av for dette når du melder deg på.

Prisen for middagen inkluderer en treretters meny inkl. drikke.

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 8 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 8 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at konferansen skal gjennomføres.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

OPPFØLGINGSKURS Ledelse av helhetlige tjenester til barn og unge

4
Nov
 
2024
 
kl.
10:00
-
16:00
4
Nov
 - 
5
Nov
 
2024
 
kl.
10:00
-
16:00
Clarion Hotel Oslo Airport
Clarion Hotel Oslo Airport
Digitalt kurs
OPPFØLGINGSKURS Ledelse av helhetlige tjenester til barn og unge
Skole og oppvekst
8500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
OPPFØLGINGSKURS Ledelse av helhetlige tjenester til barn og unge
4
Nov
 
2024
 
kl.
10:00
-
16:00
4
Nov
 - 
5
Nov
 
2024
 
kl.
10:00
-
16:00