Oppfølgingskurs til introduksjon til god barnevernsledelse

Kurset har som mål å gi deg som leder/mellomleder økt kunnskap om ledelse, og konkrete verktøy for å prioritere, kvalitetssikre og forankre faglige beslutninger i din tjeneste.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Oppfølgingskurs til introduksjon til god barnevernsledelse Logo for KS Agenda

Oppfølgingskurset til «Introduksjon til god barnevernledelse» bygger videre på at god ledelse er selve bærebjelken i en god barneverntjeneste. I en travel hverdag preget av driftsutfordringer er ledelse viktigere enn noen gang. En leder/ledergruppes evne til å ha det overordnede blikket på tjenesten, og gjøre de rette prioriteringene, er avgjørende for å skape en robust tjeneste med høy faglig kvalitet.

Formål med kurset

  • Gi deltakerne ferdigheter og kunnskap som er viktig for å lykkes som leder i barnevernet.
  • God ledelse i kommunal sektor er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggerne.  

      

God ledelse handler om å vise gjennomføringskraft, mestre styring, være tydelig i rollen som leder og legge til rette for mestring og motivasjon hos medarbeiderne. I tillegg er det viktig å bygge en kultur for nyskaping og læring, godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet (KS Guide til god ledelse). 

Kurset legger opp til mye gruppearbeid og dialog mellom kursdeltakerne. Ledergrupper oppfordres til å komme sammen for å optimalisere effekten av kurset.

Det er ikke et krav at du har gjennomført "Introduksjon til godbarnevernledelse", men en fordel da kurset bygger videre på noen teorier og modeller.

Målgruppe

Kurset retter seg både mot nye barnevernledere og potensielle fremtidige barnevernledere her under team/fagleder og avdelingsledere.

Dato for kurset

30., 31. oktober og 1. november: Værnes (sted kommer)

Deltakeravgift

Kr. 12.500,- (mva fritt)

Ved behov for overnatting, reserveres og betales dette av den enkelte deltaker.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% avkursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

 

Dag 1

10.00-10.45

Introduksjonav kurset

10.45-11.00

Pause

11.00-13.00

En god ledergruppe er selve hjerte i en god barneverntjeneste. Hvordan bli en ledergruppe som kvalitetssikrer og forankrer beslutninger, gjør prioriteringer og legger overordnete føringer for tjenestens utviklingsarbeid? (hva som skal gjøres og hvordan det skal gjøres)

13.00-13.45

Lunsj

13.45-15.00

Hvordan jobber en god ledergruppe for å håndtere utfordringer med store svingninger i saksmengde og høyt sykefravær?

15.15-15.30

Pause

15.30-16.00

Oppsummering av dagen

Dag 2

09.00-09.45

Oppsummering av gårsdagen

09.45-10.00

Pause

10.00-12.00

Avvik på lovpålagt krav til dokumentasjon er en alvorlig risiko for rettssikkerheten. Hvordan kan du som leder bidra til å redusere fare for dette i din tjeneste?

12.00-12.45

Lunsj

12.45-14.15

Hvordan kan vi som ledere sikre barns og foreldres medvirkning i hele forløpet i alle saker, og vekting av informasjonen?

14.15-14.30

Pause

14.30-15.00

Oppsummering av dagen

Dag 3

08.30

Oppsummering av gårsdagen

09.45-10.00

Pause

10.00-12.00

Hvordan kan du som leder sikre at dere har høy faglig kvalitet på tjenestens «barnas beste» vurderinger?

12.00-12.45

Lunsj

12.45-14.00

Oppvekstreformen, vi jakter etter gode verktøy og erfaringer for samhandle for å sikre tidlig innsats?

14.00-14.15

Pause

14.15-14.30

Oppsummering av kurset og evaluering

 

Svein Helland Sivertsen

Svein Helland Sivertsen

Foredragsholder
Svein Helland SivertsenSvein Helland Sivertsen

Svein Helland Sivertsen

Foredragsholder

Svein Helland Sivertsen er utdannet barnevernspedagog, klinisk familieterapeut og har Master i kunnskaps- og innovasjonsledelse.

Han har 20 års erfaring fra barnevernet i Oslo, Sandnes og Stavanger som saksbehandler, utekontakt, barnevernvakt og avdelingsleder.

Han har også jobbet tre år i Bufetat som MST-terapeut, og syv år i Stavanger kommune som SLT-koordinator med hovedansvar for å koordinere det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen.

I KS-Konsulent jobber han med organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling, med særlig vekt på barnevern og utfordringer knyttet til barn og unges oppvekst. Han jobber også med innovasjon, lederveiledning og 10-FAKTOR.

Bettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder
Bettina NordahlBettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder

Bettina Nordahl jobber med ledelse, organisasjonsutvikling, endring, utredning og samskaping. Hun er fagansvarlig for helhetlig oppvekst og klima/miljø. Hun har lang erfaring fra ledelse i kommunal sektor og har blant annet vært ansvarlig for samorganisering med mål om effektiv koordinering av tjenester. Bettina har et særlig fokus på tjenesteutvikling for dagens og framtidens behov, innovasjon og medvirkning. Videre jobber hun med strukturutredning, lederutvikling og lederveiledning.

Bettina har blant annet master i offentlig organisasjon og ledelse, videreutdanning i organisasjonspsykolog og er sertifisert i Lean, Prince2, NEO-PI-3, Kjernekvadranten og Transformational Leadership for sustainability.

Informasjon om digitale kurs:

  • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
  • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

  • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Oppfølgingskurs til introduksjon til god barnevernsledelse

30
Oct
 
2024
 
kl.
09:00
-
16:00
30
Oct
 - 
1
Nov
 
2024
 
kl.
09:00
-
16:00
Værnes
Værnes
Digitalt kurs
Oppfølgingskurs til introduksjon til god barnevernsledelse
Skole og oppvekst
12500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Oppfølgingskurs til introduksjon til god barnevernsledelse
30
Oct
 
2024
 
kl.
09:00
-
16:00
30
Oct
 - 
1
Nov
 
2024
 
kl.
09:00
-
16:00