Langsiktige investeringsbudsjetter

Stadig flere kommuner vil planlegge investeringer mer enn fire år frem i tid. På dette kurset får du lære hvordan din kommune kan lage et langsiktig investeringsbudsjett på en relativt enkel måte. Dette er mulig å få til i alle kommuner.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Langsiktige investeringsbudsjetterLogo for KS Agenda

Målgruppe for kurset

Økonomisjefer, økonomer, kommunedirektører/rådmenn, kommunalsjefer/virksomhetsledere/ledere for kommunale foretak innen eiendomsforvaltningen

Formål med kurset

Kurset tar opp følgende temaer:

 • Hva påvirker hvor langt frem man bør budsjettere investeringer i din kommune?
 • Håndtering av formålsbyggenes egnethet for dagens tjenesteproduksjon i budsjettprosessen
 • Hvordan bruke demografiprognoser i investeringsbudsjettet
 • Alle kommuner som deltar på kurset, vil få prognoser for behovsutviklingene innen ulike tjenester i sin kommune presentert og vurdert
 • Presentasjon og opplæring i bruk av budsjetteringsmodell for investeringer der
 • Kommunen selv kan velge tidsperspektiv
 • Behov knyttet til demografiske endringer håndteres
 • Behov for vedlikehold gjennom standardhevinger ivaretas
 • Administrativ prosjektstyring inklusive ansvarsfordeling og oppgaver til ulike roller
 • Samarbeid mellom politikk og administrasjon rundt langsiktige investeringer (med svært ulike eksempler fra Lier, Frogn og Bærum)
 • Politisk behandling av et langsiktig investeringsbudsjett
 • Kobling mellom et langsiktig investeringsbudsjett og økonomiplanen
 • Håndtering av motstridende hensyn knyttet til finansielle handlingsregler og realisering av politiske signaler, sektor- og temaplaner.

Dette er et kurs med plass til maksimalt 8 kommuner. Dersom du ønsker å delta, men får beskjed om at det er fulltegnet ved påmelding, sender du e-post til: info@ksagenda.no

Et tiårig investeringsbudsjett har gitt oss bedre oversikt over framtidig behov på de ulike sektorene og økt bevissthet på hvordan behovene alternativt kan løses. Med et 10 årig tidsperspektivet har vi også fått bedre styring på når vi kan nå de finansielle handlingsregler. Øystein Granheim ga oss nyttige innspill på alternative måter å løse de framtidige behovene på og ga oss den prosesshjelpen vi trengte for å få dette på plass. Jo Ragnar Finserås, Enhetsleder Frogn kommune, Økonomi og digitalisering

Timeplan

Kl. 09:00-12:30

 • Langsiktige investeringsbudsjetter, hvor langsiktige de bør være
 • Hvordan håndtere formålsbyggenes egnethet for dagens tjenesteproduksjon
 • Hvordan håndtere demografiprognoser i investeringsbudsjettet.
 • Presentasjon og opplæring i bruk av budsjetteringsmodell for investeringer der:

           1. Kommunen selv kan velge tidsperspektiv

            2. Behov knyttet til demografiske endringer håndteres

            3. Behov for vedlikehold gjennom standardhevinger ivaretas

 • Administrativ prosjektstyring inklusive ansvarsfordeling og oppgaver til ulike roller
 • Samarbeid mellom politikk og administrasjon rundt langsiktige investeringer. Med svært ulike eksempler fra Lier, Frogn og Bærum
 • Politisk behandling av et langsiktig investeringsbudsjett
 • Kobling mellom et langsiktig investeringsbudsjett og økonomiplanen
 • Håndtering av motstridende hensyn knyttet til finansielle handlingsregler og realisering av politiske signaler, sektor- og temaplaner.

Alle kommuner som deltar på kurset, vil få prognoser for behovsutviklingene innen ulike tjenester i sin kommune presentert og vurdert

Øystein Granheim

Øystein Granheim

Foredragsholder
Øystein GranheimØystein Granheim

Øystein Granheim

Foredragsholder

Øystein Granheim er rådgiver i Agenda Kaupang.

Øystein har erfaring med langsiktige investeringsbudsjetter fra rollen som økonomisjef i Lier kommune, og som ekstern rådgiver for Frogn kommune.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Betalt faktura for kurset skal følge som vedlegg i refusjonskravet. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Langsiktige investeringsbudsjetter

10
May
 
2023
 
kl.
09:00
-
12:00
10
May
 - 
10
May
 
2023
 
kl.
09:00
-
12:00
Digitalt kurs
Langsiktige investeringsbudsjetter
Økonomi
5990
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Langsiktige investeringsbudsjetter
10
May
 
2023
 
kl.
09:00
-
12:00
10
May
 - 
10
May
 
2023
 
kl.
09:00
-
12:00