Budsjettmodell for grunnskolen

Kurset gir en gjennomgang av prinsippene i en enkel budsjettmodell for grunnskolen. Modellen som brukes i kurset, lager budsjett for Kostrafunksjon 202 grunnskole (undervisning) og 215 SFO. Dette gir administrasjonen og politikerne et felles verktøy for å styre økonomien i grunnskolen.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Budsjettmodell for grunnskolen Logo for KS Agenda

I dette kurset vil du få innsikt i hvordan beregne behovet for midler til grunnskolen. Dette vil kunne bli et nyttig verktøy for ressursallokering. Det vil også bli forklart nærmere ulike tildelingsmodeller for inntekter og utgifter. Du får også muligheten til å arbeide praktisk og prøve deg med de presenterte modellene.

Målgruppe for kurset

Økonomisjefer, skole økonomer og kommunalsjefer med ansvar for økonomistyringen i grunnskolen.

NB! Vennligst merk at dette kurset er kun for den enkelte deltakeren som har meldt seg på. Alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe.

Det er en forvelle om flere fra en kommunene bør melde seg på for å få godt utbytte.  Dette for å gangene hele organisasjonen

Formål med kurset

Du lærer om prinsippene for å lage en enkel budsjettmodell for grunnskolen. En budsjettmodell for grunnskolen for 2021-2024 blir utgangspunktet for kurset. Regnearkmodell for en eksempel kommune deles ut til alle deltakerne. Du lærer å tilpasse modellen til din kommune.

Innhold i kurset

Budsjettmodellen løser to oppgaver

 1. Beregner behovet for midler til grunnskolen de neste fire årene (økonomiplanen). Kommunalsjefen får et verktøy for å dokumentere ressursbehovet i grunnskolen.
 2. Fordeler budsjettet mellom skolene. Rektor får et verktøy for å planlegge bemanningen i flere skoleår.

Funksjon 202

 • Tildeler midler etter elever, spesialelever, skoler og eventuelle språkelever.

Funksjon 215

 • Tildeler midler etter elever, bemanningsfaktor, satser for egenbetaling og eventuelle midler til barn med spesielle behov.

Tre ulike modeller for 202 grunnskole gjennomgås

 1. Kroner per elev: Dette er den enkleste metoden med ekstra midler for små skoler, spesialelever og språkelever. Denne modellen passer for kommuner med store skoler.
 2. Timer per elev: Modellen er tilpasset opplæringslovens bemanningskrav (gruppestørrelse 2). Denne passer for de fleste kommuner.
 3. Timer per klasse: Modellen følger tradisjonell metode for tildeling av ressurser. Dette er den mest nøyaktige metoden og passer for kommuner med fådelte skoler og små 1-10-skoler.

Alle modellene avstemmes mot regnskap og sammenlignes med andre kommuner. Alle modellene testes mot lovens krav til gruppestørrelse 2.

Datagrunnlag

 • Detaljert regnskap per ansvar for funksjonene 202 og 215.
 • GSI-rapporter for elever, årstimer, årsverk og SFO-deltakere per skole.
 • Tilgang til lærernormkalkulator hos UDIR.

Kursmateriell

 • Regnearkmodell med forklaring, som sendes ut før kurset, slik at du kan forberede deg og legge inn egne data. Selv om kurset gjennomføres digitalt, legges det til rette for høy grad av egenaktivitet og refleksjoner i grupper, samt faglige innlegg i fellesmøte.

Budsjettmodellen løser to oppgaver

 1. Beregner behovet for midler til grunnskolen de neste fire årene (økonomiplanen). Kommunalsjefen får et verktøy for å dokumentere ressursbehovet i grunnskolen.
 2. Fordeler budsjettet mellom skolene. Rektor får et verktøy for å planlegge bemanningen i flere skoleår.

Funksjon 202: Tildeler midler etter elever, spesialelever, skoler og evt. språkelever.

Funksjon 215: Tildeler midler etter elever, bemanningsfaktor, satser for egenbetaling og evt. midler til barn med spesielle behov.

Tre ulike modeller for 202 grunnskole gjennomgås

 1. Kroner per elev: Dette er den enkleste metoden med ekstra midler for små skoler, spesialelever og språkelever. Denne modellen passer for kommuner med store skoler.
 2. Timer per elev: Modellen er tilpasset opplæringslovens bemanningskrav (gruppestørrelse 2). Denne passer for de fleste kommuner.
 3. Timer per klasse: Modellen følger tradisjonell metode for tildeling av ressurser. Dette er den mest nøyaktige metoden, og passer for kommuner med fådelte skoler og små 1-10-skoler.

Alle modellene avstemmes mot regnskap og sammenlignes med andre kommuner. Alle modellene testes mot lovens krav til gruppestørrelse 2.

Datagrunnlag

 • Detaljert regnskap per ansvar for funksjonene 202 og 215
 • GSI-rapporter for elever, årstimer, årsverk og SFO-deltakere per skole
 • Tilgang til lærernormkalkulator hos UDIR.

Kursmateriell

 • Regnearkmodell med forklaring, som sendes ut før kurset, slik at du kan forberede deg og legge inn egne data.

Selv om kurset gjennomføres digitalt, legges det til rette for høy grad av egenaktivitet og refleksjoner i grupper, samt faglige innlegg i fellesmøte.

Timeplan

Kl. 09.00-12.00 Innføring i modell

Kl. 12.00-13.00 Lunsj

Kl. 13.00-15.00 Praktisk jobb med modell

Bjørn Brox

Bjørn Brox

Foredragsholder
Bjørn BroxBjørn Brox

Bjørn Brox

Foredragsholder

Bjørn Brox er ansatt i Agenda Kaupang. Han er tidligere journalist i Kommunal Rapport. Han har lang erfaring med økonomistyring i kommunal sektor, blant annet som økonomisjef. Han er utdannet cand.polit fra Universitetet i Tromsø. ​​​

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Budsjettmodell for grunnskolen

14
May
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
14
May
 - 
14
May
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
Digitalt kurs
Budsjettmodell for grunnskolen
Økonomi
5500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Budsjettmodell for grunnskolen
14
May
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
14
May
 - 
14
May
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00