Utredning av skolestruktur

Endringer i skolestrukturen er vanskelige saker med stor økonomisk betydning og mye følelser. Det stilles høye krav til saksbehandlingen. I dette kurset lærer du hvordan kostnadene ved ulike løsninger kan sammenlignes.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Utredning av skolestruktur Logo for KS Agenda

Vi må sammenligne skolebygg av samme kvalitet og med tilstrekkelig elevkapasitet. Dagens skolestruktur (alternativ null) sammenlignes med alternative løsninger. En fullstendig kostnadsanalyse omfatter både funksjon 202 (undervisning), 222 (drift av lokaler), 223 (skoleskyss) og kapitalkostnader av investeringer (renter og avdrag).

Målgruppe for kurset

Kurset passer for alle som jobber med planlegging av skolebygg

Formål med kurset

Utredning av skolestruktur er et teamarbeid. På kurset får du kunnskap innen samfunnsplanlegging, økonomi, bygg og pedagogikk.

Innhold i kurset

Temaer som blir gjennomgått i kurset:

 • Elevprognoser per skole
 • Elevkapasitet i dagens skoler
 • Tilstandsanalyser av skolebygg (funksjonell og teknisk tilstand)
 • Arealprogram for moderne skoler
 • Kalkylemodell for å sammenligne alternative løsninger

Kursmateriell:

 • Regneark med kalkylemodell for alternative løsninger. Regneark med eksempeldata sendes ut før kurset.
 • Eksempel på skolestrukturutredning (Aurskog-Høland 2020). Selv om kurset gjennomføres digitalt, legges det til rette for høy grad av egenaktivitet og refleksjoner i grupper, samt faglige innlegg i fellesmøte.

Kurset bygger på Agenda Kaupangs erfaringer med skolestrukturutredninger de siste årene.

NB! Vennligst merk at dette kurset er kun for den enkelte deltakeren som har meldt seg på. Alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe.

Det er en fordel om flere fra en kommunene melder seg på for å få godt utbytte for hele organisasjonen

Timeplan

Kl. 09:00 – 16:00

 • Elevprognoser per skole
 • Elevkapasitet i dagens skoler
 • Tilstandsanalyser av skolebygg (funksjonell og teknisk tilstand)
 • Arealprogram for moderne skoler
 • Kalkylemodell for å sammenligne alternative løsninger

Kurset bygger på Agenda Kaupangs erfaringer med skolestrukturutredninger de siste årene.  

Bjørn Brox

Bjørn Brox

Foredragsholder
Bjørn BroxBjørn Brox

Bjørn Brox

Foredragsholder

Bjørn Brox er ansatt i Agenda Kaupang. Han er tidligere journalist i Kommunal Rapport. Han har lang erfaring med økonomistyring i kommunal sektor, blant annet som økonomisjef. Han er utdannet cand.polit fra Universitetet i Tromsø. ​​​

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Utredning av skolestruktur

7
May
 
2024
 
kl.
-
7
May
 - 
7
May
 
2024
 
kl.
-
Digitalt kurs
Utredning av skolestruktur
Økonomi
5500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Utredning av skolestruktur
7
May
 
2024
 
kl.
-
7
May
 - 
7
May
 
2024
 
kl.
-