Hvordan forebygge vold og trusler på arbeidsplassen?

Arbeidstakere skal kunne føle seg trygge på jobb, og arbeidsgiver har ansvar for å beskytte dem og sørge for at de har nødvendig kunnskap. Et viktig vern, er å sette arbeidstakere i stand til å forebygge trusselsituasjoner og roe gemytter når de oppstår.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Hvordan forebygge vold og trusler på arbeidsplassen?Logo for KS Agenda

Norge ligger på europatoppen i vold på arbeidsplassen!

Det skrev Aftenposten 6. oktober 2013.  Vold og trusler har dessverre ikke avtatt.  Antallet episoder er dessverre stigende.  I følge Direktoratet for Arbeidstilsynet utsettes 137 000 for vold eller trusler på jobben minst en gang i måneden.    

Arbeidstakere opplever trusler og vold fra brukere, pasienter, elever, foreldre til barnehagebarn, passasjerer og publikum.  Episodene oppleves som både uforutsigbare, risikable og stressende.  Frykten for hva som kan inntreffe og hvordan det best kan takles, murrer i bakhodet.  

Arbeidsmiljølovens § 4-3 er klar: Arbeidstakere skal kunne føle seg trygge på jobb, og arbeidsgiver har ansvar for å beskytte dem og sørge for at de har nødvendig kunnskap.

Målgruppe for kurset

Arbeidsgivere, ledere, HR-ansvarlige, NAV-ansatte og arbeidstakere spesielt i skole, barnehager og innen helse/sosialfag.

Formål med kurset

Dette kurset lærer ansatte:

1. Metoder som kan hjelpe dem å gjenkjenne faresignaler tidlig og forutse utagering,

2. Viktige kommunikasjonsverktøy til bruk før, under og etter trusselsituasjoner

3. Teknikker som får dem til å fremstå som rolige - og beroligende

NB! Vennligst merk at dette kurset er kun for den enkelte deltakeren som har meldt seg på. Alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

 

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen. 

Kl. 09.00-1200:

Innledning

 • Årvåkenhet er blitt en nødvendighet for å beskytte ansatte mot negative uforutsette hendelser.
 • Er det mulig å identifisere negative intensjoner i tide?
 • Hvilke virkemidler kan du spille på: en oversikt.

Kroppsspråket: Refleksjon av menneskers indre og et effektivt hjelpemiddel.

 • Kroppens lydløse språk: en kontinuerlig strøm av informasjon og refleksjon av indre prosesser.
 • Balansen mellom følelser og fornuft, hvordan håndtere følelsesutbrudd og urimelige bebreidelser?
 • Hvordan bruke kroppsspråk som veiviser i vanskelige situasjoner?

Gruppeoppgaver

Tolkning av kroppsspråkssignaler underveis: suksesskriterier og fallgruver

 • Teknikker som hjelper deg til å lese folks intensjoner, f.eks. mistenkelig atferd.
 • Når virker kroppsspråk villedende?
 • Valg av strategi og taktikk for å oppdage personen bak fasaden.

Gruppeoppgaver

Kl. 1200-1245: LUNSJ

Kl. 1245-14:15:

Ordlegg deg med omhu: ord vekker assosiasjoner.

 • Valg av ord: hvordan lede tanker i riktig retning?
 • Kunsten å benytte konfliktdempende kommunikasjon.

Gruppeoppgaver

Hvordan ta kontroll i vanskelige og spente situasjoner

Stemmen – et viktig virkemiddel.  Lær deg å bruke den riktig.

Hvordan hindre at situasjonen låser seg?

Lær deg å skjule usikkerhet.

Hvordan opptre med trygghet, målbevisst atferd og personlig autoritet?  Våg å være tøff og bestemt, men samtidig ha en positiv kommunikasjonsstil basert på respekt.

Gruppeoppgaver

Oppsummering.  Avslutning.

Live Bressendorf Lindseth

Live Bressendorf Lindseth

Foredragsholder
Live Bressendorf LindsethLive Bressendorf Lindseth

Live Bressendorf Lindseth

Foredragsholder

Live Bressendorf Lindseth er kommunikasjonsrådgiver og forfatter. Hun har 25 års erfaring i å styrke ledergrupper og team, med spesiell fokus på kommunikasjon, motivasjon og relasjonsbygging.

Med sin embetseksamen har hun bred teoretisk forankring innen psykologi, sosiologi og pedagogikk. Live Bressendorf Lindseth er kjent fra media som en av landets fremste eksperter på kroppsspråk.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Hvordan forebygge vold og trusler på arbeidsplassen?

3
Sep
 
2024
 
kl.
09:00
-
14:15
3
Sep
 - 
3
Sep
 
2024
 
kl.
09:00
-
14:15
Digitalt kurs
Hvordan forebygge vold og trusler på arbeidsplassen?
Arbeidsgiver
5500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Hvordan forebygge vold og trusler på arbeidsplassen?
3
Sep
 
2024
 
kl.
09:00
-
14:15
3
Sep
 - 
3
Sep
 
2024
 
kl.
09:00
-
14:15