Gevinstrealisering som naturlig del av virksomhetsstyring - hvordan arbeide systematisk med gevinstarbeid? Del 1-3

Kurset vil gi deg innsikt i KS FoU arbeidet som kobler gevinstrealiseringsmetodikk til budsjett- og økonomiplanarbeid på overordnet nivå. Dette gir kompetanse i hvordan skape reell verdi og læring i endringsprosesser og dermed realisere både mål og gevinster gjennom prioriterte endrings- og forbedringstiltak.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Gevinstrealisering som naturlig del av virksomhetsstyring - hvordan arbeide systematisk med gevinstarbeid? Del 1-3Logo for KS Agenda

Kurset gir innsikt i hvordan få til en styrt og samskapt utvikling med fokus på å finne, prioritere og følge opp tiltak med størst gevinstpotensial for virksomheten som helhet.

I dette kurset jobbes det i korte læringsøkter med aktuelle tema, kunnskapsdeling gjennom felles refleksjon og trene på ulike læringsverktøy

Målgruppe for kurset

Ledere på alle nivåer og andre som er tett på styring- og utviklingsprosesser fra for eksempel økonomi, kvalitet, innovasjon, digitalisering, HR/organisasjon og andre fagstaber fra kommunesektoren. Andre sektorer som er opptatt av samskaping, effekt- og kunnskapsbasert virksomhetsstyring og tillitsreform.

NB!

Det kan være en fordel at det deltar flere fra samme kommune for å få bedre utbytte av kurset og prosessen i etterkant.

Formål med kurset

 • Hvordan organisere felles endringsprosesser som skaper verdi for brukere?
 • Hvordan identifisere og lukke gapet mellom nå-situasjon og ønsket situasjon gjennom en enkel metodikk og praktisk tilnærming?
 • Hvordan arbeide helhetlig for å få felles prosesser og solid forankring?
 • Bli enige om hvor vi skal - (kartlegging) 
 • Finne ut av hva som skal til - (analyse) 
 • Gjøre det som trengs (gjennomføring av endringstiltak)
 • Hvordan koble styring- og utviklingsaktiviteter i eget årshjul på en slik måte at gevinstpotensialet på tvers av strukturer blir synliggjort og felles prioriteringer muliggjort?
 • Hvordan prioritere endringstiltak med mest effekt slik at både mål, strategier og gevinster blir realisert i praksis?
 • Hvordan legge til rette for dialog om effekter på tvers i organisasjonen gjennom enkle grep som fremmer samskapt læring mellom ulike aktører?
 • Hvordan legge opp til en mer systematisk og kunnskapsbasert tilnærming i budsjett- og økonomiplanarbeidet slik at både mål og gevinster lettere kan realiseres?

Datoer for kursrekka

 • Del 1: 13.mars kl. 09:00-16:00 - fysisk
 • Del 2: 10.april kl. 09:00-13:00- digitalt
 • Del 3: 7.mai kl. 09:00-13:00 - digitalt

Deltakeravgift

Din påmelding vil gjelde for alle tre samlinger. Deltakeravgiften er på kr. 5 500,- per samling (eks mva).

Denne vil bli fakturert fortløpende etter hvert gjennomført kurs.

NB! Vennligst merk at dette kurset er kun for den enkelte deltakeren som har meldt seg på. Alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe.

Veiledning

Det tilbys også veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- per time. Det er forøvrig mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling. Vær obs på at det tilkommer mva. på denne avgiften (kr. 625,-) - mva dekkes ikke av OU-midlene.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

 

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen. 

Samling 1 (fysisk)

Kl. 09:00 – 16:00

 • Kl. 09:00 Kort innledning om FoU arbeidet. Sentrale funn og dilemma
 • Kl. 09:30 Gjennomgang av og arbeid med helhetsmodellen
 • Kl. 12:30 Lunsj
 • Kl. 13:30 Hva kjennetegner de som lykkes med gevinstarbeid?
 • Kl. 14:30 Hvor og hvordan starter vi dette arbeidet?
 • Kl. 16:00 Oppsummering av læringsmål

Samling 2 (digitalt)

Kl. 09:00 – 13:00

 • Kl. 09:00 Tilbakeblikk fra forrige kurs. Introkurs til gevinstrealisering
 • Kl. 10:15 Hvordan arbeide med dypdykk? Ulike verktøy for å fylle ut A3. Hvordan velge rett dypdykk? Kreative prosesser til bruk i egen organisasjon
 • Kl. 12:00 Gjennomgang av caseoppgaveoverordnet A3. Gjennomgang av caseoppgave til neste samling (dypdykk)
 • Kl. 12:45    Avslutning

Samling 3 (digitalt)

Kl. 09:00 – 13:00

 • Kl. 09:00 Innsjekk for å skape felles forståelse
 • Kl. 09:30 Hvordan arbeid med dypdykk? Eksempler og felles drøfting. IGP (=individ - gruppe – plenum)
 • Kl. 10:30 Planlegge første workshop. Deler inn i mindre grupper.
 • Kl. 11:30 Deling og innspill fra de ulike gruppene. Hva av dette tar vi med videre til siste samling?
 • Kl. 12:45 Oppsummering av læringsmål. Avslutning

Astrid Öhlund Levåg

Astrid Öhlund Levåg

Foredragsholder
Astrid Öhlund LevågAstrid Öhlund Levåg

Astrid Öhlund Levåg

Foredragsholder

Astrid jobber i dag som seniorkonsulent i Azets Consulting, hun har bakgrunn innen økonomi, innovasjon, bærekraft og ledelse. Hun har erfaring fra innovasjonsprosjekter og et sterkt engasjement for endringsprosesser og gevinstrealisering.  

Tidligere har Astrid jobbet innen ledelsesfag i etter- og videreutdanningsprogrammene ved Høgskulen på Vestlandet og har med seg erfaring innen både undervisning og faglig mentoring. I tillegg har Astrid gjennom flere innovasjonsprosjekter opparbeidet seg kunnskap og erfaring innen tjenestedesign, tverrfaglig samarbeid, forretningsmodeller, strategi- og forretningsutvikling og analyse- og utredningsarbeid. Astrid er spesielt interessert i hvordan innovasjonsmetodikker kan legge til rette for smidige prosesser i alle typer sektorer og bransjer.  

Gjennom et tiår har Astrid hatt både sentrale og lokale posisjoner i fagorganisasjoner, og har gjennomført store konferanser, mindre kurs og annen medlemsoppfølging. Det har blant annet vært Astrids ansvar å gjennomføre og holde medlemskurs innen relevante teamtikker.

Linn Pilskog

Linn Pilskog

Foredragsholder
Linn PilskogLinn Pilskog

Linn Pilskog

Foredragsholder

Linn er en dedikert og erfaren leder med over 8 års erfaring fra ledende roller i politikken.

Hun har solid erfaring fra operasjonelt og strategisk arbeid i Bergen kommune, og har vært med å lage flere kommunebudsjetter. I hennes siste rolle som Byråd for barnehage, skole og idrett, ledet hun en avdeling med 6700 ansatte og hadde et driftsbudsjett på 7,5 milliarder. Linn har sittet i bystyret siden 2011, vært stabssjef for byrådet i Bergen og varaordfører.

Den faglige bakgrunnen inkluderer bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi og Bachelor i sammenliknende politikk.

Linn er en dyktig endringsleder og formidler som har erfaring med å styre komplekse politiske prosesser, der effektiv ressursstyring er avgjørende for å oppnå kommunens målsetninger. Kommuner har ofte høye ambisjoner på vegne av innbyggerne, men begrenset med midler. Linn er lidenskapelig opptatt av å tenke helhetlig, gjennom solide kunnskapsgrunnlag og bærekraftig forvaltning av tilgjengelige midler. Hun har praktisk og strategisk erfaring med å finne handlingsrom, prioritere og se sammenheng mellom politiske planer, vedtatte mål og tilgjengelige ressurser.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Gevinstrealisering som naturlig del av virksomhetsstyring - hvordan arbeide systematisk med gevinstarbeid? Del 1-3

13
Mar
 
2024
 
kl.
09:00
-
16:00
13
Mar
 - 
13
Mar
 
2024
 
kl.
09:00
-
16:00
Nationaltheatret konferansesenter Oslo
Nationaltheatret konferansesenter Oslo
Digitalt kurs
Gevinstrealisering som naturlig del av virksomhetsstyring - hvordan arbeide systematisk med gevinstarbeid? Del 1-3
Strategi og ledelse
5500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Gevinstrealisering som naturlig del av virksomhetsstyring - hvordan arbeide systematisk med gevinstarbeid? Del 1-3
13
Mar
 
2024
 
kl.
09:00
-
16:00
13
Mar
 - 
13
Mar
 
2024
 
kl.
09:00
-
16:00