LE-DEL-SE – et fremtidsrettet kurs i ledelse og organisasjonsutvikling, del 1 - 2

Velkommen til vår kursserie som tar deg gjennom nøkkelaspekter av ledelse og organisasjonsutvikling. Bli med på denne kursreisen for å styrke din lederkompetanse, møte dagens utfordringer, og forberede deg på det som kommer.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
LE-DEL-SE – et fremtidsrettet kurs i ledelse og organisasjonsutvikling, del 1 - 2Logo for KS Agenda

Formålet med denne kursrekken

Kursets formål er å styrke dine ledelseskompetanser og organisasjonsutviklingsferdigheter ved å gi teoretisk påfyll og trene på metoder og verktøy som kan tas rett ut i egen organisasjon.

Enten du ønsker å fordype deg i mestringsorientert ledelse, finne balansen i lederrollen, eller forberede din organisasjon for fremtidens utfordringer – dette er kurset for fremtidsrettet, bærekraftig lederskap og organisasjonsutvikling.

Gjennom en tredelt tilnærming som vektlegger mestringsorientert ledelse, balansert lederrolle, og organisasjonsutvikling for fremtidens utfordringer, søker kursene å gi innsikt og inspirasjon og praktiske verktøy for å mestre dagens utfordringer og skape en bærekraftig, innovativ arbeidsplass til å møte kommende utfordringer.


Del 1a: Mestringsorientert ledelse og kompetansemobilisering

Samling 1 vil gi en grundig utforskning av mestringsorientert ledelse (jfr. 10-FAKTOR)  og hvordan utøvd mestringsorientert lederskap kan påvirke indre motivasjon, kompetansemobilisering, fleksibilitetsvilje, mestringsklima og gi lavere turnover.

Samlingen vil gi konkrete kartleggingsverktøy og metoder som du kan bruke direkte i din daglige arbeidshverdag.

Del 1b: Ledelse - balansekunst

Samling 2 vil vi gi essensielle ferdigheter for å håndtere lederrollen i utfordrende tider. Vi utforsker kunsten å balansere mellom oppgaver, endringer og relasjoner, samt hvordan skapende motstand og bremsekompetanse kan styrke ditt lederskap og fremme innovativ organisasjonsutvikling. -evt. en dag med psykologisk trygghet.

Del 2: Fremtidens arbeidsplass

Samling 3 vektlegger hva det vil si å være en arbeidsgiver som er rustet for fremtiden. Vi ser på kjennetegn ved fremtidsrettede arbeidsgivere og hvordan 10-FAKTOR kan være nøkkelen til å utvikle bærekraftige organisasjoner. Konkrete eksempler fra praksis gir inspirasjon for implementering, samt verktøy og metoder som er direkte overførbare til egen arbeidshverdag.

Kursrekken tar blant annet utgangpunkt i «10-FAKTOR-en håndbok for planlegging, gjennomføring og oppfølging av KS’medarbeiderundersøkelse». (Lai, Burkeland, Fletre og Løken, 2022) og rapporten «Fremtidsrettede arbeidsgivere» (Dysvik m.fl., 2022).

Velkommen til et engasjerende, nyttig og fremtidsrettet kurs!

Målgruppen for kurset

Ledere og mellomledere på ulike nivå i kommuner og fylkeskommuner

Kursdatoer

  • Del 1 - 22. - 23. oktober
  • Del 2 - 12. - 13. desember

Deltakeravgift

Kr. 8 500,- (mva fritt) per kurssamling

Ved å melde seg på del 1, forplikter man seg også til å delta på de påfølgende kursdagene.

Veiledning

Det tilbys også veiledning mellom samlingene, både individuelt og i gruppe. Det har vi god erfaring med som nyttig for best mulig utbytte av kurset og opplevd effekt i egen arbeidshverdag.

Lederveiledningen er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- per time. Det er for øvrig mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling. Vær obs på at det tilkommer mva. på denne avgiften (kr. 625,-) - mva dekkes ikke av OU-midlene.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Del 1a: Mestringsorientert ledelse

I denne innledende delen av kursrekken dykker vi inn i det lederskapet som vi vet fra forskning har størst effekt på jobbprestasjon og organisasjonens resultater;

relasjonsorientert lederskap eller mestringsorientert lederskap om en vil. Vi vektlegger hvordan mestringsorientert lederskap kan utvikles og implementeres i din daglige arbeidshverdag. Gjennom praktisk bruk av verktøy og metoder vil du kunne dra umiddelbar nytte av det lærte på kurset.

Mestringsorientert ledelse i praksis:
Få innsikt i hvordan du kan sette retning, gi mening og støtte den enkelte medarbeider. Denne delen fokuserer på å utvikle hver ansatt ut fra deres forutsetninger, skape et mestringsklima og oppnå høyere motivasjon og kompetanseutnyttelse, kort sagt kompetansemobilisering.

Effekter av mestringsorientert ledelse:
Vi utforsker hvordan opplevelsen av mestringsorientert ledelse påvirker indre motivasjon, bruk av kompetanse, fleksibilitet, mestringsklima, turnover og nærvær.

Implementering i arbeidshverdagen:
Her vil du ikke bare få teoretisk innsikt, men også praktisk opplæring i å kartlegge og utvikle mestringsorientert ledelse som en del av egen lederstil. Vi legger vekt på direkte anvendelse i jobbhverdagen gjennom involvering, presentasjoner og utprøving av verktøy og metoder.

Del 1b: Ledelse er en balansekunst

Denne delen vil gi deg nødvendige ferdigheter og innsikt i å håndtere lederrollen effektivt, spesielt i krevende tider. Gjennom en balanse mellom faglige innlegg, praktiske oppgaver, og verktøy du kan ta med deg til din egen organisasjon, vil du finne svar på utfordringene ledelse innebærer.

Balansekunst i ledelse:
Utforsk kunsten å balansere mellom oppgaver, endringer og relasjoner. Lær hvordan du prioriterer, tar valg, og finner balansen mellom å utfordre og støtte, bremse og dytte.

Skapende motstand og bremsekompetanse:
Forstå begrepene skapende motstand og bremsekompetanse, og lær hvordan du kan bygge en organisasjonskultur preget av et godt ytringsklima. Målet er å rustedeltakerne med ferdigheter for å lykkes i lederrollen under utfordrendeforhold.

Del 2: Fremtidens Arbeidsplass

Denne delen tar sikte på å ruste arbeidsgivere med kunnskap om hvordan de kan sikre riktig kompetanse, tiltrekke seg de beste talentene, og beholde dyktige ansatte i en stadig skiftende arbeidshverdag. Hvordan kan 10-FAKTOR være nøkkelen til å skape bærekraftige og fremtidsrettede arbeidsplasser?

Kjennetegn ved Fremtidsrettede Arbeidsplasser:
Få innsikt i hva som karakteriserer en arbeidsplass som er forberedt på fremtiden, og hvordan du som arbeidsgiver kan tilpasse deg nye utfordringer som teknologiske endringer, globalisering og klimaendringer.

10-FAKTOR som Verktøy for Fremtidsrettet Arbeidsplass:
Utforsk hvordan 10-FAKTOR kan være en kritisk komponent i utviklingen av en arbeidsplass som er rustet for fremtiden. Kurset presenterer konkrete eksempler fra praksis for å inspirere og gi deltakerne håndfaste ideer til implementering i eget arbeidsmiljø.

Ingelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder
Ingelin BurkelandIngelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder

Ingelin har 20 års erfaring fra kommunal sektor, hun har vært ansatt som seniorrådgiver i KS Konsulent AS siden 2016, og hun er i gang med næringslivs-PhD i samarbeid med Forskningsrådet og Høgskulen på Vestlandet.

I KS Konsulent jobber hun som foredragsholder, prosessveileder og coach på alle nivå i kommuner, fylkeskommuner og noe for private organisasjoner. Ingelin er særlig kjent for å være en utmerket formidler, skape høy grad av engasjement på kurs og til å oversette teori til praksis man kan ta rett ut i egen organisasjon og jobbhverdag.

Hun er lektor med tilleggsutdanning, der ledelsespsykologi og master i Utdanningsledelse fra Universitetet i Oslo inngår. Masteren omhandlet jobbmotivasjon og mellomledelse.

Ingelin er sertifisert i psykologisk trygghet og er medforfatter av den nye håndboken om 10-FAKTOR.

Anders Dysvik

Anders Dysvik

Foredragsholder
Anders DysvikAnders Dysvik

Anders Dysvik

Foredragsholder

Anders er professor på Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han underviser i dag på master of science- og bachelorprogrammer, og er også involvert i forskningsprosjekter med norske og internasjonale organisasjoner.

Han har også 7 års ledererfaring fra Luftforsvaret og er en aktivt publiserende forsker, med en rekke publikasjoner i A-rangerte internasjonale tidsskrifter.

Anne Margrete Fletre

Anne Margrete Fletre

Foredragsholder
Anne Margrete Fletre Anne Margrete Fletre

Anne Margrete Fletre

Foredragsholder

Anne Margrete jobber som fagsjef i KS innen ledelse i avdeling arbeidsgiverpolitikk.Hun har vært prosjektleder for 10-FAKTOR og medforfatter til den første utgaven av håndboken om 10-FAKTOR i 2016, og medforfatter av den nye boken i 2022. I tillegg til pedagogisk utdanning, sykepleierutdanning og en mastergrad i helseadministrasjon og ledelse har Anne Margrete lang erfaring som leder og et stort engasjement for å bidra til utvikling av god ledelse ute ikommunesektoren.

Informasjon om digitale kurs:

  • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
  • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

  • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

LE-DEL-SE – et fremtidsrettet kurs i ledelse og organisasjonsutvikling, del 1 - 2

22
Oct
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:00
22
Oct
 - 
23
Oct
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:00
Oslo
Oslo
Digitalt kurs
LE-DEL-SE – et fremtidsrettet kurs i ledelse og organisasjonsutvikling, del 1 - 2
Strategi og ledelse
8500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
LE-DEL-SE – et fremtidsrettet kurs i ledelse og organisasjonsutvikling, del 1 - 2
22
Oct
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:00
22
Oct
 - 
23
Oct
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:00