Gevinstrealisering som naturlig del av virksomhetsstyring - hvordan arbeide systematisk med gevinstarbeid? Del 1-3

Kurset vil gi deg innsikt i KS FoU arbeidet som kobler gevinstrealiseringsmetodikk til budsjett- og økonomiplanarbeid på overordnet nivå. Dette gir kompetanse i hvordan skape reell verdi og læring i endringsprosesser og dermed realisere både mål og gevinster gjennom prioriterte endrings- og forbedringstiltak.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på en interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Gevinstrealisering som naturlig del av virksomhetsstyring - hvordan arbeide systematisk med gevinstarbeid? Del 1-3Logo for KS Agenda

Kurset gir innsikt i hvordan få til en styrt og samskapt utvikling med fokus på å finne, prioritere og følge opp tiltak med størst gevinstpotensial for virksomheten som helhet.

Målgruppe for kurset

Ledere på alle nivåer og andre som er tett på styring- og utviklingsprosesser fra for eksempel økonomi, kvalitet, innovasjon, digitalisering, HR/organisasjon og andre fagstaber fra kommunesektoren. Andre sektorer som er opptatt av samskaping, effekt- og kunnskapsbasert virksomhetsstyring og tillitsreform.

Formål med kurset

 • Hvordan organisere felles endringsprosesser som skaper verdi for brukere?
 • Hvordan identifisere og lukke gapet mellom nå-situasjon og ønsket situasjon gjennom en enkel metodikk og praktisk tilnærming?
 • Hvordan arbeide helhetlig for å få felles prosesser og solid forankring?
 • Bli enige om hvor vi skal - (kartlegging) 
 • Finne ut av hva som skal til - (analyse) 
 • Gjøre det som trengs (gjennomføring av endringstiltak)
 • Hvordan koble styring- og utviklingsaktiviteter i eget årshjul på en slik måte at gevinstpotensialet på tvers av strukturer blir synliggjort og felles prioriteringer muliggjort?
 • Hvordan prioritere endringstiltak med mest effekt slik at både mål, strategier og gevinster blir realisert i praksis?
 • Hvordan legge til rette for dialog om effekter på tvers i organisasjonen gjennom enkle grep som fremmer samskapt læring mellom ulike aktører?
 • Hvordan legge opp til en mer systematisk og kunnskapsbasert tilnærming i budsjett- og økonomiplanarbeidet slik at både mål og gevinster lettere kan realiseres?

Datoer for kursrekka

 • Del 1: 27.september kl. 08:30-15:30 - fysisk
 • Del 2: 23.oktober kl. 09:00-12:00 - digitalt
 • Del 3: 21.november kl. 09:00-12:00 - digitalt

Deltakeravgift

Din påmelding vil gjelde for alle tre samlinger. Deltakeravgiften er på kr. 4 990,- per samling (eks mva). Denne vil bli fakturert fortløpende etter hvert gjennomført kurs.

Hotellovernatting er ikke inkludert i kursavgiften - se under praktisk informasjon for hotellavtaler.

Praktisk gjennomføring

Det tilbys også veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- per time. Det er forøvrig mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling. Vær obs på at det tilkommer mva. på denne avgiften (kr. 625,-) - mva dekkes ikke av OU-midlene.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til OU-fondet.

Samling 1

Kl. 08:30 – 15:30

 • Kl. 08:30 Kort innledning om FoU arbeidet. Sentrale funn og dilemma
 • Kl. 09:00 Gjennomgang av og arbeid med helhetsmodellen
 • Kl. 12:00 Hva kjennetegner de som lykkes med gevinstarbeid?
 • Kl. 13:30 Hvor og hvordan starter vi dette arbeidet?
 • Kl. 15:00 Oppsummering av læringsmål

Samling 2

Kl. 09:00 – 12:00

 • Kl. 09:00 Kort tilbakeblikk på første kursdag. Innsjekk for å skape felles forståelse
 • Kl. 09:30 Hvilke prosessverktøy kan vi bruke når vi har lærende møter på tvers av tjenesteområdene.
 • Kl. 10:00 Drøfting av egne case.
 • Alle deltakerne forbereder et case. Etter en kort innledning deles alle inn i grupper på 3-4 stk., der de drøfter de ulike casene. Dette blir gjort etter en struktur som blir presentert i fellesskap.
 • Kl. 11:15 Deling og innspill fra de ulike gruppene. Hva av dette tar vi med videre til siste samling?
 • Kl. 11:45 Oppsummering av læringsmål

Samling 3

Kl. 09:00 – 12:00

 • Kl. 09:00 Innsjekk for å skape felles forståelse
 • Kl. 09:30 Hvordan arbeid med dypdykk? Eksempler og felles drøfting. IGP (=individ - gruppe – plenum)
 • Kl. 10:30 Planlegge første workshop. Deler inn i mindre grupper.
 • Kl. 11:30 Deling og innspill fra de ulike gruppene. Hva av dette tar vi med videre til siste samling?
 • Kl. 11:45 Oppsummering av læringsmål. Avslutning.

Metodikk:

Korte læringsøkter med aktuelle tema

Kunnskapsdeling gjennom felles refleksjon

Trene på ulike læringsverktøy

Gro Anita Trøan

Gro Anita Trøan

Foredragsholder
Gro Anita TrøanGro Anita Trøan

Gro Anita Trøan

Foredragsholder

Gro Anita Trøan er en erfaren endringsleder som har ledet komplekse organisasjoner, prosjekter og prosesser og var prosjektleder for å utvikle KS -veilederen for og med kommunesektoren. Hun er siviløkonom med master i ledelse og har 20 års erfaring i stat, fylke og kommuner med å sette læring, kreativitet og samspill i system som sørger for ønsket utvikling, jfr. samskapt styring.

Både som økonomisjef og rådmann har hun solid erfaring med å koble ulike styrings- og utviklingsprosesser sammen på en helhetlig og systematisk måte. Hun har god erfaring med å utvikle styringsdokumenter til strategisk kunnskapsgrunnlag for prioriteringer og omgjøre budsjettprosessen til en felles læringsprosess. Dette muliggjør en bærekraftig utvikling.

Gro Anita deler gjerne innsikt i hvordan grundige analyser, bred involvering og systematisk utvikling av organisasjonens endringskapasitet er kritisk for at mål, strategier og gevinster realiseres i praksis. Endringsprosesser basert på analyser og samskaping er hennes spesialitet.

Eivind Galtvik

Eivind Galtvik

Foredragsholder
Eivind GaltvikEivind Galtvik

Eivind Galtvik

Foredragsholder

Eivind Galtvik har lang og bred erfaring som leder innenfor kommunal forvaltning. Han har vært rektor på to ulike skoler, til sammen 12 år, og har åtte års erfaring som kommunalsjef for Kultur og Oppvekst.

Faglig har Eivind god kompetanse på budsjettarbeid, både gjennom tiden som rektor og kommunalsjef. I de åtte årene som kommunalsjef innen det største tjenesteområdet var han sentral i budsjettprosessen for kommunen. Helhetlig budsjettering har vært sentral i dette arbeidet. I slike prosesser er det viktig med god og brei forankring i organisasjonen. Eivind har god erfaring med å lede slike prosesser og bruker ulike prosessverktøy for å få fram et bredt kunnskapsgrunnlag. I det kontinuerlige forbedringsarbeidet var budsjettprosessen en viktig del av det å lage et solid grunnlag for god styring og ledelse. Dette arbeidet var med å sikre en bærekraftig utvikling i tråd med virksomhetens behov og ambisjon.

I prosessen med et budsjettarbeid blir det gjort risikovurderinger både knyttet til inntekter og utgifter, på kort, mellomlang og lang sikt. Eivind har erfaring med at slike prosesser er med å sikre forankringen i hele organisasjonen. Gjennom dette arbeidet legges det opp til at alle i større grad forstår budsjettforutsetningene som ligger til grunn for drifta.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Råd ved fysiske kurs:

 • Hold deg hjemme når du er syk.
 • Hold hendene rene.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på www.ks.no/ou-skjemaer.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Gevinstrealisering som naturlig del av virksomhetsstyring - hvordan arbeide systematisk med gevinstarbeid? Del 1-3

27
Sep
 
2023
 
kl.
08:30
-
15:30
27
Sep
 - 
27
Sep
 
2023
 
kl.
08:30
-
15:30
Molde Scandic Alexandra
Molde Scandic Alexandra
Digitalt kurs
Gevinstrealisering som naturlig del av virksomhetsstyring - hvordan arbeide systematisk med gevinstarbeid? Del 1-3
Strategi og ledelse
4990
,- (mva-fritt)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Gevinstrealisering som naturlig del av virksomhetsstyring - hvordan arbeide systematisk med gevinstarbeid? Del 1-3
27
Sep
 
2023
 kl.
0:00
-
0:00
27
Sep
 - 
27
Sep
 
2023