Tilskuddsberegning til private barnehager

Kurset gir deg kunnskap til å beregne satser for tilskudd for 2024. I tillegg skal du kunne sjekke beregningen av tilskudd for 2023.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Tilskuddsberegning til private barnehagerLogo for KS Agenda

Kommunens tilskudd til private barnehager er regulert av barnehageloven § 14 og forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.


Kommunen skal fatte vedtak om satser til private barnehager i kommunen innen 31. oktober i året før tilskuddsåret, etter forskriften § 9. Det er kommunens faktiske driftsutgifter og barnetallet i egne ordinære barnehager fra to år før tilskuddsåret, jf. § 3, som skal legges til grunn i beregningen av satsene.

Målgruppe

De som beregner tilskudd til private barnehager i kommunen, økonomer og/eller barnehagekonsulenter

Formål med kurset

  • Beregne satser for tilskudd for 2024
  • Sjekke beregningen av tilskudd for 2023

Praktisk gjennomføring

Kursmateriell er veileder for beregning av tilskudd til private barnehager fra KS og PBL; siste utgave 2023.

Selv om kurset gjennomføres digitalt, legges det til rette fordiskusjon av faglige spørsmål og utveksling av erfaringer i fellesmøte.

Timeplan

  • Kl. 09.00-12.00: Beregne selvkost for kommunen for 2022 på grunnlag av regnskap 2022 og årsmeldingene for 2021 og 2022. Beregne satser for tilskudd for 2024.
  • Kl. 12.00-13.00: Lunsj
  • Kl. 13.00 -15.00: Beregne tilskudd for 2023 på grunnlag av årsmeldinger for 2022 og satser for 2023. Søknad om ekstra pensjonstilskudd for 2023.

Bjørn Brox

Bjørn Brox

Foredragsholder
Bjørn BroxBjørn Brox

Bjørn Brox

Foredragsholder

Bjørn Brox er ansatt i Agenda Kaupang. Han er tidligere journalist i Kommunal Rapport. Han har lang erfaring med økonomistyring i kommunal sektor, blant annet som økonomisjef. Han er utdannet cand.polit fra Universitetet i Tromsø. ​​​

Informasjon om digitale kurs:

  • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
  • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

  • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Tilskuddsberegning til private barnehager

19
Sep
 
2023
 
kl.
09:00
-
15:00
19
Sep
 - 
19
Sep
 
2023
 
kl.
09:00
-
15:00
Digitalt kurs
Tilskuddsberegning til private barnehager
Økonomi
4990
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Tilskuddsberegning til private barnehager
19
Sep
 
2023
 
kl.
09:00
-
15:00
19
Sep
 - 
19
Sep
 
2023
 
kl.
09:00
-
15:00