Praktisk implementeringsledelse

Velkomen til et kurs hvor du vil få en dypere forståelse av implementeringsmodeller og strategier, effektiv endringsledelse, og praktiske verktøy for å håndtere og lede implementerings-prosjekter effektivt.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Praktisk implementeringsledelse Logo for KS Agenda

I offentlig sektor er det et stadig voksende behov for innovasjon for å møte komplekse utfordringer og forbedre tjenesteleveransen til befolkningen. Selv om mange prosjekter blir initiert med mål om innovasjon og forbedring, viser erfaringen at bare et fåtall av disse blir suksessfullt implementert. Dette gapet mellom initiering og faktisk implementering av nye ideer og prosesser understreker behovet for en sterkere fokus på implementeringsstrategier.

Effektiv implementering krever klar ledelse, tilstrekkelige ressurser, og en organisasjonskultur som støtter endring og tilpasning. Uten dette fundamentet, risikerer selv de mest lovende innovative prosjekter å stagnere, noe som begrenser potensialet for betydelige forbedringer i offentlig sektor.


Implementering i offentlig sektor krever en målrettet og informert tilnærming, hvor lederskap spiller en nøkkelrolle. Forskning (Engell et.al, 2021) understreker behovet for å ha mer fokus på implementerings for å adressere unike utfordringer i norske helse- og velferdssystemer. Dette inkluderer å anerkjenne kulturelle faktorer og lokale forhold som kan påvirke implementeringsprosesser.


Ledernes rolle er avgjørende i dette landskapet. Effektivt lederskap i implementeringsprosesser innebærer å etablere en kultur som støtter endring og å lede team gjennom overganger med klar kommunikasjon og støtte. Ledere må være proaktive i å motivere og engasjere ansatte, samtidig som de håndterer motstand mot endring. Ledere må også sikre at implementeringen er tilpasset organisasjonens mål og de ansattes behov, og dermed integrere nye praksiser i organisasjonens daglige rutiner på en sømløs måte (Engell et al, 2021).


Samlet sett er lederskap fundamentalt for å drive implementeringsarbeidet fremover. Ledere må ikke bare håndtere praktiske aspekter av implementering, men også navigere organisatoriske dynamikker og fremme en kultur som er åpen for læring og tilpasning. Dette krever en lederstil som er både inspirerende og støttende, hvor man balanserer behovet for endring med respekt for individuelle og kollektive prosesser.

Praktisk gjennomføring

Kursrekken vil være samlingsbasert, både digital og fysisk. Det legges opp til at samling 1 og 4 vil være fysiske samlinger over 2 dager, mens samling 2 og 3 vil være digitale over 1 dag. I tillegg vil det være to veiledninger i form av måleverksted  (digitale) med implementeringsveiledning av ledere/lederteam.

Målgruppe

Ledere på ulike nivåer i offentlig sektor som er involvert i eller ansvarlige for implementeringsprosesser.

Kursdatoer

Datoer for kursrekken er som følger:

 • Del 1: 9. - 10. oktober - Kr. 8 500,-
 • Del 2: 22. november - Kr. 5 500,-
 • Del 3: 8. januar - kr. 5 500,-
 • Del 4: 12. - 13. februar - kr 8500,-

Deltakeravgift

Pris:  Kr. 8 500,- og kr. 5 500,- (mva fritt) per kursdel. Se over

Veiledning/målverksted

Det tilbys veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- (+ mva) per time.

Det er også mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Samling 1: Grunnleggende om Implementering (fysisk 2 dager)

 • Hva er implementering? Implementeringsprosessen og implementeringsmodeller
 • Leders rolle i implementeringsarbeidet
 • Viktige faktorer for suksessfull implementering
 • Forståelse av motstand og engasjement
 • Implementering og medvirkning, aktørkart

 

Måleverksted 1: Mål og målarbeid (digital 1 dag)

 • Vi setter målsettinger
 • Bruk av forskningsbaserte gevinst- og effektmodeller
 • Identifisering av indikatorer

 

Samling 2: Strategier for Implementering (digital 1 dag)

 • Hva er en god implementeringsplan og strategi?
 • Ledelse og forankring  

 

Samling 3: Ledelse og Teamdynamikk (Digital 1 dag)

 • Ledelsesstiler og deres effekt på implementeringsprosesser
 • Teamdynamikk
 • Hemmere og fremmere i et implementeringsarbeid
 • Motivasjon og støtte til team under endringer

 

Måleverksted 1: Måling og Evaluering av Implementering (Digital 1 dag)  

 • Metoder for å måle suksess og fremdrift
 • Feedbacksystemer og kontinuerlig forbedring
 • Implementeringsplanen: Fra teori til praksis

 

Samling 4: Deimplementering og ledelse (Fysisk 2 dager)-         

 • Hva ska lvi slutte med?  Slutte med det som ikke virker.
 • Evaluering og dokumentasjon av prosessen
 • Ledelse og ny orientering

Stephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder
Stephanie HellandStephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder

Stephanie arbeider med tjenesteutvikling og omstilling innen helse og omsorg. Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenestedesign, kompetanseutvikling, brukermedvirkning, pasientsikkerhet og kvalitetssikring av tjenestene, til lederutvikling og organisasjonsutvikling innen alle tjenesteområder. Hun er også fagansvarlig for helse og velferd samt innovasjon og tjenestedesign i KSK.

Stephanie har arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling, omstilling og heltidskultur i flere kommuner og prosesser.

Hun er blant annet medforfatter til "Introduksjon til tjenestedesign", som er den første norske boken om tjenestedesign og har flere års erfaring som leder i kommunal sektor, og har kurset rundt 400 ledere fra offentlig sektor i tjenestedesign. Stephanie har også medvirket i utforming og utvikling av veiledningsheftet til Helsedirektoratet «Leve hele livet» og har hatt et samarbeid med FAFO på et FOU oppdrag fra KS hvor man ser nærmere på “Kommunens utlysningspraksis er en barriere for heltidskultur” FOU som ble levert i august 2021 på Arendalsuka.  

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Praktisk implementeringsledelse

9
Oct
 
2024
 
kl.
09.00
-
15:00
9
Oct
 - 
10
Oct
 
2024
 
kl.
09.00
-
15:00
Oslo
Oslo
Digitalt kurs
Praktisk implementeringsledelse
Strategi og ledelse
8500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Praktisk implementeringsledelse
9
Oct
 
2024
 
kl.
09.00
-
15:00
9
Oct
 - 
10
Oct
 
2024
 
kl.
09.00
-
15:00