Når elevene blir sett på som ressurser – elevmedvirkning nå og i fremtiden, del 1-2

Mener du elevmedvirkning er viktig? Men synes kanskje det er utfordrende å få det til systematisk i det daglige? Da kan dette kurset være noe for deg!

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Når elevene blir sett på som ressurser – elevmedvirkning nå og i fremtiden, del 1-2Logo for KS Agenda

Kurset er for deg som har lyst til å lære mer om hva elevmedvirkning er, hva det kan være, hvorfor det er viktig, og hva som kan være gode grep for å lykkes med den systematiske involveringen av elevene både i læringsprosesser og demokratiprosesser. Kurset retter seg mot deg som er skoleleder eller skoleeier i grunnskole, videregående skole, kommune eller fylkeskommune.

Målgruppe for kurset

Skoleeiere, skoleledere og ansvarlige for ungdomsråd

Kursdatoer

 • Samling 1: Onsdag 6.september kl. 09:30-15:00 (Nasjonalteaterets konferansesenter)
 • Samling 2: Fredag 3.november kl. 09:30-15:00 (Nasjonalteaterets konferansesenter)

Formål med kurset

Forståelse, innsikt og kompetanse i:

 • Hva er elevmedvirkning?
 • Hvorfor er elevmedvirkning er viktig?
 • Hvordan jobbe for å styrke elevmedvirkning?

Kurset vil inneholde en variasjon mellom faglige innlegg, konkrete tips og eksempler, praktiske øvelser, refleksjoner og drøftinger. Det forutsettes høy grad involvering fra deltakerne.

Kurset tar utgangspunkt i nyere forskning på elevmedvirkning, blant annet FoU om elevmedvirkning som ble publisert januar 2023 (som de 3 foredragsholderne er forfattere av). Rapporten om elevmedvirkning gir oversikt over teori, forskning og mulige strategier og tiltak i arbeidet med å styrke elevmedvirkning i norske skoler. Kurset tar utgangspunkt i rapporten og vil gi en teoretisk og praktisk forståelse for elevmedvirkning, samt praktiske verktøy som er lett anvendelige i egen hverdag.


Velkommen til et aktivt, engasjerende og nyttig kurs!

For de som vil lese seg litt opp i forkant, finner dere rapporten her: KS Konsulent

Deltakeravgift

Din påmelding vil gjelde for begge to samlingene.

Deltakeravgiften er på kr. 4 990,- per samling.

Denne vil bli fakturert fortløpende etter hvert gjennomført kurs.

Hotellovernatting er ikke inkludert i kursavgiften - se under praktisk informasjon for hotellavtaler.

Dag 1

6.september

 • Kl. 09.30 Kaffe, rundstykker og registrering      
 • Kl. 10.00 Velkommen
 • Kl. 10.15 Hva er elevmedvirkning?
 • Kl. 11:00 Kaffepause
 • Kl. 11:15 Hvorfor er elevmedvirkning viktig?
 • Kl. 12.00 Lunsj
 • Kl. 13.00 Hvorfor jobbe for å styrke elevmedvirkning?
 • Kl. 14.00 Elevmedvirkning i min organisasjon
 • Kl. 15:00 Avslutning

Mellomarbeid: Prøve ut tiltak med utgangspunkt eksempler og forslag fra dag 1.

Dag 2

3.november

 • Kl. 09.30 Kaffe, rundstykker og registrering      
 • Kl. 10.00 Velkommen
 • Kl. 10.15 Tilbakeblikk, deling fra mellomarbeid og refleksjon rundt utprøving av tiltak
 • Kl. 11:00 Kaffepause
 • Kl. 11:15 Hvordan vet vi om elevmedvirkning virker?
 • Kl. 12.00 Lunsj
 • Kl. 13.00 Hvordan kan elever bli en ressurs i medvirkning?
 • Kl. 14.00 Elevmedvirkning som løsning på samfunnsfloken?
 • Kl. 15:00 Avslutning

Ingelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder
Ingelin BurkelandIngelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder

Ingelin har 20 års erfaring fra kommunal sektor, hun har vært ansatt som seniorrådgiver i KS Konsulent AS siden 2016, og hun er i gang med næringslivs-PhD i samarbeid med Forskningsrådet og Høgskulen på Vestlandet.

I KS Konsulent jobber hun som foredragsholder, prosessveileder og coach på alle nivå i kommuner, fylkeskommuner og noe for private organisasjoner. Ingelin er særlig kjent for å være en utmerket formidler, skape høy grad av engasjement på kurs og til å oversette teori til praksis man kan ta rett ut i egen organisasjon og jobbhverdag.

Hun er lektor med tilleggsutdanning, der ledelsespsykologi og master i Utdanningsledelse fra Universitetet i Oslo inngår. Masteren omhandlet jobbmotivasjon og mellomledelse.

Ingelin er sertifisert i psykologisk trygghet og er medforfatter av den nye håndboken om 10-FAKTOR.

Marlen Faannessen

Marlen Faannessen

Foredragsholder
Marlen FaannessenMarlen Faannessen

Marlen Faannessen

Foredragsholder

Marlen Faannessen er lærerutdannet og har master i utdanningsledelse fra NTNU. Masteroppgaven omhandler medvirkningsprosesser, hvordan erfaringer, sosiale interaksjoner og identitet påvirker læreres autonomi, og hvilke konsekvenser dette kan ha for skoleledere. Marlen har jobbet i KS konsulent AS siden 2016. Hun jobber med utvikling av den politiske, administrative og profesjonsledelsen av oppvekstsektoren, og utvikling av kollektive og individuelle læringsprosesser i skoler og barnehager. Hun utfører også oppdrag innen kvalitetsutvikling i skole og barnehage, endring av skole- og barnehagestruktur, og utredninger og omstillinger innen oppvekstområdet. Hun jobber særlig med lederutvikling og lederveiledning for toppledere, mellomledere og førstelinjeledere i kommuner og fylkeskommuner.

Marlen har 16 års erfaring fra kommunal sektor, hvorav 10 år som leder på ulike nivå og 6 av disse som øverste leder for skoler og barnehager. I tillegg har hun vært engasjert av Utdanningsdirektoratet som veileder og teamkoordinator i veilederkorpset i flere runder. Marlen har evne til å inspirere og engasjere de menneskene hun møter, og hun utfordrer gjerne på fag og handlinger. Hun er spesielt opptatt av læring, og av hvordan samskapende prosesser kan bidra til mer læring hos den enkelte og i hele organisasjonen.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Når elevene blir sett på som ressurser – elevmedvirkning nå og i fremtiden, del 1-2

6
Sep
 
2023
 
kl.
09:30
-
15:00
6
Sep
 - 
6
Sep
 
2023
 
kl.
09:30
-
15:00
Nasjonalteaterets konferansesenter i Oslo, Haakon VIIs gate 9
Nasjonalteaterets konferansesenter i Oslo, Haakon VIIs gate 9
Digitalt kurs
Når elevene blir sett på som ressurser – elevmedvirkning nå og i fremtiden, del 1-2
Skole og oppvekst
4990
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Når elevene blir sett på som ressurser – elevmedvirkning nå og i fremtiden, del 1-2
6
Sep
 
2023
 
kl.
09:30
-
15:00
6
Sep
 - 
6
Sep
 
2023
 
kl.
09:30
-
15:00