Riktig bruk av skoledata, del 1-2

Skolen har tilgang til store mengder data for kontinuerlig vurdering og forbedring av læring for den enkelte elev, for klassen, for trinn, skole og på skoleeiernivå. For mange skoleledere er det krevende å få resultatanalyse til å bli en samlende kraft i arbeidet for at hver enkelt elev skal oppleve mestring og trygghet.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Riktig bruk av skoledata, del 1-2Logo for KS Agenda

Foredragsholder forteller om kurset

Det er viktig å etablere en kultur for å kunne håndtere prestasjonsdata i skolen. I utviklingenav et "felles tolkningsspråk" på den enkelte skole er det viktig å forstå egne roller, ha gode systemer og felles målforståelse. Kurset gir kunnskap om tiltak og prosesser som sikrer at flere ungdommer kan lykkes med sin skolegang.

Kursrekken vil gi deg den tryggheten du trenger for at analysen kan brukes på riktig måte.

Målgruppe

Skoleledere på videregående- og ungdomsskoler. Kurset vil også treffe på skoleeiernivå.

Formål

 • Styrke deltakernes innsikt i bruken av skoledata fra klasserom til skoleeier
 • Øke kunnskap om bruk av skoledata i forbedringsarbeidet som sikrer at flere ungdommer kan lykkes med sin skolegang
 • Få konkrete råd og verktøy til hvordan bruke skoledata riktig og hensiktsmessig til det beste for skolen og elevene
 • Felles målforståelse og skape psykologisk trygghet ved bruk av skoledata

Datoer for kursrekka ‍

 • Del 1: 4.september kl. 09:00-16:45 (Nationaltheatret konferansesenter i Oslo)
 • Del 2: 25.september kl. 09:00-16:45 (Thon hotel Slottsparken i Oslo)

Deltakeravgift

Din påmelding vil gjelde for alle samlinger.

Deltakeravgiften er på kr. 5 500,- per samling (eks mva).

Denne vil bli fakturert fortløpende etter hvert gjennomført kurs.

Veiledning

Kurset gjennomføres fysisk over to samlinger. Det oppfordres til å gjennomføre «mellomarbeid» mellom samling nr. 1 og samling nr. 2. En case vil bli delt ut, som skal gjennomføres til påfølgende samling.

Det tilbys veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- per time. Det er for øvrig mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom samlingene. Vær obs på at det tilkommer mva. på denne avgiften (kr. 625,-) – og mva dekkes ikke av OU-midlene.

Veiledningen vil gi deg hjelp i det lokale arbeidet:

 • Bruk og anvendelse av kilder
 • Innspill til bearbeidelse og sammenstilling
 • Forberedelse av fremlegg i egen ledelse

Veiledningen kan gjennomføres individuelt eller i grupper på tre stykker (noen unntak hvis det er flere fra samme kommune)

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

 

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen. 

Samling nr. 1

 • Kl.09:00 Velkommen, innsjekk, forventninger
 • Kl.09:30 Bruk av skoledata, bakgrunn og kunnskapsgrunnlag fra forskning og utredning
 • Kl.10:15 Pause
 • Kl.10:30 Læringsanalyser og resultatoppfølging – motsetninger eller støttende verktøy?
 • Kl.11:30 Lunsj
 • Kl.12:30 Utfordringsbildet og ståstedsanalyser. Hvordan gjøre uttrekk og forberedelse av kvantitative data. Praktiske eksempler
 • Kl.13:30 Utfordringsbildet og ståstedsanalyser. Hvordan skaffer man oversikt og bruke kvalitativ data? Praktiske eksempler
 • Kl.14:15 Pause
 • Kl.14:30 Utfordringsbildet og ståstedsanalyser. Riktig data? – Trianguleringer –sammenstillinger, omfang, skalering, nivåer av data. Praktiske eksempler
 • Kl.15:30 Forberedelse til mellomarbeid. Utvikle case. Informasjon om frivillig veiledning.
 • Kl.16:45 Slutt

Samling nr. 2

 • Kl.09:00 Oppsummering modeller, læringsanalyser og  resultatoppfølging.
 • Kl.10:00 Kilder til data, systemer, årshjul, kultur for bruk av data i skolen
 • Kl.10:30 Håndtering av skoledata – forberedelse til prosesser i læringsanalysen?
 • Kl. 10:30 Pause
 • Kl.10:45 Presentasjon av 3 utvalgte case fra mellomarbeidet, 3x15 min. Felles refleksjon.
 • Kl.11:30 Presentasjon av bruk av ulike verktøy for enkelt analyse- og tolkningsarbeid.
 • Kl.12:15 Lunsj
 • Kl.13:15 Oppsett av oppfølgingsårshjul, læringsanalyser for deltaktere med utgangspunkt i medbrakte utfordringsbilder
 • Kl.15:30 Avslutning - evaluering
 • Kl.16:45 Slutt
Øystein Berglund

Øystein Berglund

Foredragsholder
Øystein BerglundØystein Berglund

Øystein Berglund

Foredragsholder

Øystein Berglund er utdannet medisinsk fysiolog,  og har Master i skoleledelse.

Han har 15 års erfaring fra videregående opplæring i Oslo som avdelingsleder og prosjektleder. I nåværende stilling er han utviklingsleder hos skoleeier, med særlig fokus på resultatanalyser og konseptutvikling i videregående opplæring.

I tillegg har han jobbet som fylkeskoordinator for de nasjonale satsingene: "Ny GIV", "FYR" og "Program for bedre gjennomføring."

Han har leder- og utviklingsbakgrunn fra medisinsk sektor fra inn- og utland. Øystein har lang undervsningserfaring både i stiudie- og yrkesfag samt VO-opplæring.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Riktig bruk av skoledata, del 1-2

4
Sep
 
2024
 
kl.
09:00
-
16:45
4
Sep
 - 
4
Sep
 
2024
 
kl.
09:00
-
16:45
Nationaltheatret konferansesenter Oslo
Nationaltheatret konferansesenter Oslo
Digitalt kurs
Riktig bruk av skoledata, del 1-2
Skole og oppvekst
5500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Riktig bruk av skoledata, del 1-2
4
Sep
 
2024
 
kl.
09:00
-
16:45
4
Sep
 - 
4
Sep
 
2024
 
kl.
09:00
-
16:45