Meg som leder - kursrekke for individuell lederutvikling, del 1-5

Målsetningen med lederutviklingskurset er å gi deltakerne kunnskap og ferdigheter innen relevante tema som de kan ta med seg tilbake til egen hverdag og omsette i praksis for å bli en trygg og utviklingsorientert leder i egen virksomhet.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meg som leder - kursrekke for individuell lederutvikling, del 1-5Logo for KS Agenda

Se hva tidligere deltakere sier om kurset

Lederutviklingsprogrammet er praksisnært og bygger på solid forskning om god ledelse i kunnskapsorganisasjoner. Det teoretiske
grunnlaget for samlingsrekken er knyttet til KSKs rammeverk for lederutvikling, helhetlig modell for ledelse i kommunal sektor.

Kursrekken er lagt opp over fem samlinger og det er lagt opp til mellomarbeid og individuell veiledning mellom samlingene.

Samlingene legges opp som en blanding mellom formidling av teori, refleksjon og gruppearbeid. Det vil bli introdusert verktøy som er enkle å ta i bruk i egen lederhverdag.

Vi legger stor vekt på at deltakerne skal få rom til å:

 • reflektere over kunnskapen som presenteres og koble denne til egen praksis
 • dele refleksjoner og erfaringer med andre ledere
 • trene på verktøy og metoder som introduseres i samlingene

Målgruppe

Ledere i kommune og fylkeskommune som ønsker faglig påfyll om ledelse og er motivert for å jobbe med egen lederutvikling. Kursrekken passer for ledere på alle nivå i organisasjonen.

Datoer for kursrekken

 • Del 1: 21.august - FYSISK kl. 10:00-15:00
 • Del 2: 29.september - digitalt kl. 09:00-14:00
 • Del 3: 27.oktober - digitalt kl. 09:00-14:00
 • Del 4: 24.november- digitalt kl. 09:00-14:00
 • Del 5: 5.januar 2024- FYSISK kl. 10:00-15:00

Deltakeravgift

Din påmelding vil gjelde for alle tre samlinger.

Deltakeravgiften er på kr. 4 990,- per samling (eks mva).

Denne vil bli fakturert fortløpende etter hvert gjennomført kurs.

Hotellovernatting er ikke inkludert i kursavgiften - se under praktisk informasjon for hotellavtaler.

NB! Vennligst merk at dette kurset er kun for den enkelte deltakeren som har meldt seg på. Alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe.

Praktisk informasjon

Dette er et arrangement med fysiske og digitale samlinger.

 • Fysisk - del 1 og del 5: Kurset starter og avsluttes med en fysisk samling. Disse samlingene vil bli arrangert i Oslo. Tidspunkt: Kl. 10:00-15:00. Overnatting er ikke inkludert i kursavgiften. Trenger du overnatting, sjekk fanen "Praktisk informasjon" for våre hotellavtaler.
 • Digitalt - del 2 til 4: Du kan delta på disse samlingene der du er, enten på hjemmekontor eller på din egen arbeidsplass. Tidspunkt: Kl. 09:00-14:00.

Det tilbys veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- per time. Det er forøvrig mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling. Vær obs på at det tilkommer mva. på denne avgiften (kr. 625,-) - mva dekkes ikke av OU-midlene.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til OU-fondet.

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen. På dette kurset er det plass til 30 deltakere, ergo kan man få dekket forhåndsgodkjente OU-midler på 15 kursplasser.

21.august kl. 10:00-15:00 (FYSISK)
SAMLING 1 - HELHETLIG LEDELSE

Rammeprogram:

 • Introduksjon og forventninger tillederutviklingsprogrammet
 • Introduksjon til helhetlig modell forutviklingsorientert ledelse
 • Relasjonsorientert ledelse
 • Hva er relasjoner?
 • Kommunikasjon og relasjoner
 • Hvem er jeg som leder? Hva er mine verdier? Hvaønsker jeg å oppnå som leder? Hva vil jeg bruke dette utviklingsprogrammet til?
 • Veien videre – mellomarbeid og informasjon omveiledning

29.september kl. 09:00-14:00 (DIGITALT)
SAMLING NR 2 - PERSONLIG KOMPETANSE I LEDERROLLEN

Rammeprogram:

 • Erfaring fra mellomarbeid – vi delerrefleksjoner
 • Relasjonsorientert lederadferd og personligkompetanse. Hvor godt kjenner jeg meg selv? Hvordan virker jeg på andre?Hvordan kan jeg få tilbakemeldinger fra dem rundt meg?
 • Vi jobber med Kjernekvadranten som verktøy
 • Ledelse i en tid hvor kriser og katastrofertreffer oss på ulike vis. Hva kreves av vårt lederskap?
 • Veien videre – mellomarbeid og informasjon

27.oktober kl. 09:00-14:00 (DIGITALT)
SAMLING NR 3 - PRIORITERE MELLOM OPPGAVER OG UTVIKLING

Rammeprogram:

 • Erfaring fra mellomarbeid – vi delerrefleksjoner
 • Å lede i politisk styrt organisasjon – hva ermin rolle i styringsdialogen
 • Rolleklarhet som begrep – hva er det, hvorfor erdet viktig og hvordan påvirker det meg i lederhverdagen?
 • Hvordan balansere mellom drift og utvikling i enhektisk hverdag?
 • Veien videre – mellomarbeid og informasjon

24.november kl. 09:00-14:00 (DIGITALT)
SAMLING NR 4 - KOMMUNIKASJON I LEDERROLLEN

Rammeprogram:

 • Erfaring fra mellomarbeid – vi deler refleksjoner
 • Relasjonsorientert lederadferd og kommunikasjon
 • Fokusert kommunikasjon som bærebjelke i dialogen
 • Hvilke kommunikasjonsferdigheter trenger jeg imin rolle? Hva har jeg behov for å trene på?
 • Viktigheten av å lytte – hvordan kan jeg trenepå lytteferdighetene og lytte mer aktivt? Hvilket lyttenivå er jeg mest på?
 • Leder som kulturell arkitekt. Hvordan jobbe medkultur i en organisasjon?
 • Veien videre – mellomarbeid og informasjon

5.januar kl. 10:00-15:00 (FYSISK)
SAMLING NR 5 - LEDEREN SOM ROLLEMODELL FOR LÆRING

Rammeprogram:

 • Erfaring fra mellomarbeid – vi deler refleksjoner
 • Helhet og sammenheng, drivkraften i alt utviklingsarbeid
 • Endringsledelse – hvilke verktøy har vi?
 • Hva skjer med mennesker i møte med endring - hvordan kan vi skape rom for læring?
 • Hvordan skape og utvikle en lærende organisasjon med lærende møteplasser som en viktig premiss
 • Hvordan sikre implementering, blant annet ved bruk av kvalitetskjennetegn
 • Avsluttende felles refleksjon

Bettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder
Bettina NordahlBettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder

Bettina Nordahl jobber med ledelse, organisasjonsutvikling, endring, utredning og samskaping. Hun er fagansvarlig for helhetlig oppvekst og klima/miljø. Hun har lang erfaring fra ledelse i kommunal sektor og har blant annet vært ansvarlig for samorganisering med mål om effektiv koordinering av tjenester. Bettina har et særlig fokus på tjenesteutvikling for dagens og framtidens behov, innovasjon og medvirkning. Videre jobber hun med strukturutredning, lederutvikling og lederveiledning.

Bettina har blant annet master i offentlig organisasjon og ledelse, videreutdanning i organisasjonspsykolog og er sertifisert i Lean, Prince2, NEO-PI-3, Kjernekvadranten og Transformational Leadership for sustainability.

Jørn Arild Mikkelsen

Jørn Arild Mikkelsen

Foredragsholder
Jørn Arild MikkelsenJørn Arild Mikkelsen

Jørn Arild Mikkelsen

Foredragsholder

Jørn-Arild er fagansvarlig for Kvalitetsutvikling skole og barnehage i KSK.

Jørn-Arild jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling i kommuner og fylkeskommuner. Han har solid erfaring både som prosessleder og som foredragsholder. Jørn-Arild er tilknyttet KSK sitt kompetanseteam rettet mot barnehage og skole. Han er spesielt opptatt av hvordan man får ulike nivå i organisasjonen til å spille sammen i et helhetlig systemisk perspektiv

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Meg som leder - kursrekke for individuell lederutvikling, del 1-5

21
Aug
 
2023
 
kl.
10:00
-
15:00
21
Aug
 - 
21
Aug
 
2023
 
kl.
10:00
-
15:00
Nasjonalteaterets konferansesenter i Oslo, Haakon VIIs gate 9 og digitalt
Nasjonalteaterets konferansesenter i Oslo, Haakon VIIs gate 9 og digitalt
Digitalt kurs
Meg som leder - kursrekke for individuell lederutvikling, del 1-5
Strategi og ledelse
4990
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Meg som leder - kursrekke for individuell lederutvikling, del 1-5
21
Aug
 
2023
 
kl.
10:00
-
15:00
21
Aug
 - 
21
Aug
 
2023
 
kl.
10:00
-
15:00