Kvalitetsutviklingsprogram - God helse og omsorgsledelse, del 1-5

Er du leder i helse- og omsorg? Bli med kvalitetsutviklingsprogrammet «God ledelse i helse og omsorg». Gjennom kursrekken vil du utvikle ditt lederskap til å håndtere dagens og morgendagens utfordringer må vi bli bedre på å identifisere sammenhenger og få mulighet til å trene på å håndtere kompleksiteten sektoren står ovenfor.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Kvalitetsutviklingsprogram - God helse og omsorgsledelse, del 1-5Logo for KS Agenda

For å sikre en bærekraftig helse- og omsorgssektor er det «Tid for handling».

Helse og omsorgsektoren står ovenfor flere utfordringer. Det å være leder kan være en ensom posisjon, hvor man må evne å tenke helhetlig, strategisk og operativt.  

Ledere i en sektor som stadig er i bevegelse trenger et robust lederskap. Det er mange drivkrefter både de som ledere kan håndtere og de som ledere ikke rår over. En bærekraftig helsetjeneste sørger for kompetanse, kontinuitet, kapasitet og kvalitet i tjenesten. For å realisere trenger vi trygge ledere som har mot til å stå i endring og krysspress, samtidig som man har stamina i utviklingsarbeid. Ledere i sektoren opplever å måtte balansere mellom driftsoppgaver og utvikling. Tid til ledelse er et savn for mange, da lederspennet ofte er stort.

En faktor alene er nok for å sikre god ledelse. Ledere som arbeider med å utvikle sitt lederskap sjonglerer med flere faktorer og må håndtere alle på en god måte. God helse og omsorgsledelse berører mange faktorer som blant annet:

 • Definer utfordringsbildet
 • Kommunikasjon en kjernefaktor (internt og eksternt)
 • Relasjon, motivasjon og samarbeid
 • Kvalitetsledelse
 • Helhet og sammenhenger
 • Mobilisering av medarbeidere

Kursrekken bidrar til at deltakerne blir bedre å se sammenhenger, gi en trygg lederplattform og trene på å håndtere kompleksiteten sektoren står ovenfor.

Veiledning

Det blir lagt opp til lederveiledning mellom samlingene, hvor deltakerne tar utgangpunkt i eget utfordringsbilde og får «sparret» med andre deltakere. Vi bygger nettverk. Veiledningen er også godkjent for refusjon av OU-milder.

Målgruppe

Ledere, rådgivere og andre som har ansvar for å gjennomføre endringer i egen organisasjon/virksomhet innen helse og omsorg

Dato

Datoer for kursrekken er som følger:

 • Del 1:  2. - 3. oktober -fysisk, Oslo
 • Del 2: 8. november - digitalt
 • Del 3: 24.-25. januar - fysisk, Oslo
 • Del 4:  15. mars - digitalt
 • Del 5 : 21.-22.mai - fysisk, Oslo

Deltakeravgift

 • Del 1 - Kr. 7 500- (mva fritt)
 • Del 2 - Kr. 4 990- (mva fritt)
 • Del 3 - Kr. 7 500- (mva fritt)
 • Del 4 - Kr. 4 990- (mva fritt)
 • Del 5 - Kr. 7 500- (mva fritt)
 • Veiledning - kr. 2 500,- (+ mva)

Det er begrenset plasser ledig. Ved å melde seg på del 1, forplikter man seg også til å delta på de påfølgende kursene.  

OU-midler

For kommunale ledere er det mulig å søke om refusjon av deltakeravgiften via OU-fondet. Se mer informasjon på https://www.ks.no/ou-midler.

2. - 3. oktober

Samling 1 –  «Skal vi gå foran, eller skal vi løpe etter?»

Første samling vil vi ta utgangspunkt i dagens utfordringsbilde, både når det gjelder demografi, rettigheter, ressursknapphet og tildeling av tjenester. Hvilket handlingsrom har vi?

8. november

Samling 2 - Heltid

Andre samling vil vi ta for oss hvordan vi kan utløse større kapasitet og kvalitet i tjenesten – uten å øke antall ansatte. En heltidskultur er mer enn bare hele stillinger, man må ha handlingskraft!

13. - 14. desember

Samling 3 - Ledelse av effektiv oppgavedeling og tjenestemottakers behov

Tredje samling vil vi se nærmere med oppgavedeling og ressursutnyttelse. Tidlig innsats, helsefremmende arbeid og styrking av befolkningen helsekompetanse vil bidra til at man reduserer behov for innsats fra helsepersonell. Det er et stort potensial oppgavedeling og god organisering av arbeidet. Hvordan kan vi realisere samtidig som vi ivaretar tjenestemottakers behov?

26. januar

Samling 4 - Fra "velferdsteknologi" til "omsorgsteknologi"

Fjerde samling vil vi ha fokus på innovasjon, ny teknologi og digitale hjelpemidler i helse- og omsorgstjenestene har bidratt til bedre kvalitet og større omfang av tjenester. Samtidig er det ulike oppfatninger om hvordan teknologi bør brukes i tjenestene, og i hvilken grad den avlaster eller belaster personellet og pasientene

13. - 14. mars

Samling 5 – Realisering «Hvordan få nok folk til tjenestene – vår felles helsetjeneste»

Det er dags for å realisere og operasjonalisere. Hva må vi slutte med? Vi må gå fra ord til handling. Vi jakter på suksesskriterier!

Vi oppsummerer kvalitetsutviklingsprogrammet

Stephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder
Stephanie HellandStephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder

Stephanie arbeider med tjenesteutvikling og omstilling innen helse og omsorg. Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenestedesign, kompetanseutvikling, brukermedvirkning, pasientsikkerhet og kvalitetssikring av tjenestene, til lederutvikling og organisasjonsutvikling innen alle tjenesteområder. Hun er også fagansvarlig for helse og velferd samt innovasjon og tjenestedesign i KSK.

Stephanie har arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling, omstilling og heltidskultur i flere kommuner og prosesser.

Hun er blant annet medforfatter til "Introduksjon til tjenestedesign", som er den første norske boken om tjenestedesign og har flere års erfaring som leder i kommunal sektor, og har kurset rundt 400 ledere fra offentlig sektor i tjenestedesign. Stephanie har også medvirket i utforming og utvikling av veiledningsheftet til Helsedirektoratet «Leve hele livet» og har hatt et samarbeid med FAFO på et FOU oppdrag fra KS hvor man ser nærmere på “Kommunens utlysningspraksis er en barriere for heltidskultur” FOU som ble levert i august 2021 på Arendalsuka.  

Geir Johan Hansen

Geir Johan Hansen

Foredragsholder
Geir Johan HansenGeir Johan Hansen

Geir Johan Hansen

Foredragsholder

Geir Johan Hansen er en av nestorene i Norge når det gjelder utvikling og implementering av heltidskultur. Siden 2012 har Geir Johan jobbet med konkrete oppdrag relatert til tema heltidskultur og bemanningsledelse både i regionale satsninger og i enkeltkommuner. Han ledet 7 landsomfattende kommunale nettverk i KMD sin satsning «Saman om ein betre kommune» på samme tema, med utgangspunkt i en kobling mot sykefraværsutfordringer og kompetansemobilisering.

Høsten 2019 ledet han et utviklingsprosjekt på oppdrag fra Helsedirektoratet der det ble utviklet en veileder for regionale aktører som bistår kommunene i sin satsning av Kvalitetsreformen «Leve Hele livet», der fokus fra rådgivers side har vært «helhet og sammenheng».

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Kvalitetsutviklingsprogram - God helse og omsorgsledelse, del 1-5

2
Oct
 
2023
 
kl.
-
2
Oct
 - 
3
Oct
 
2023
 
kl.
-
Oslo
Oslo
Digitalt kurs
Kvalitetsutviklingsprogram - God helse og omsorgsledelse, del 1-5
Helse og velferd
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Kvalitetsutviklingsprogram - God helse og omsorgsledelse, del 1-5
2
Oct
 
2023
 
kl.
-
2
Oct
 - 
3
Oct
 
2023
 
kl.
-