Kurs for barnevernledere og morgendagens ledere i barnevernet Værnes

Vi vil jobbe med flere relevante lederteorier som kan bidra til økt kunnskap om ledelse, å skape motivasjon, mestringsklima og lede endringsprosesser i tjenesten.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på en interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Kurs for barnevernledere og morgendagens ledere i barnevernet VærnesLogo for KS Agenda

Kurset gir en introduksjon i hvordan forstå og bruke KOSTRA-tall, Kommunebarometeret og barnevernmonitoren. Det gis konkrete råd om hvordan dette kan brukes til å videreutvikle tjenesten. Vi ser på egen tjenesteprofil og hvordan arbeid med denne kan danne grunnlag for et utviklingsarbeid. Kurset vil også gi en introduksjon til arbeid med internkontroll i egen tjeneste, herunder beslutninger og sikring av brukerinvolvering i forbedringsarbeid.

Formålet med kurset er å gi deltakerne ferdigheter og kunnskap som er viktig for å lykkes som leder i barnevernet

God ledelse i kommunal sektor er avgjørende for å levere gode tjenester til innbyggerne.            

God ledelse handler om å vise gjennomføringskraft, mestre styring, være tydelig i rollen som leder og legge til rette for mestring og motivasjon hos medarbeiderne. I tillegg er det viktig å bygge en kultur for nyskaping og læring, godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet (KS Guide til god ledelse).

Som barnevernleder er du ansatt i en politisk styrt organisasjon. Vi vil se på hva det betyr i praksis og hvordan du som barnevernleder kan bidra til å bygge tillit og ha et godt samspill med de folkevalgte som kan bidra til politisk engasjement, mål og retning for tjenesten.

God ledelse i barnevernet skal sikre levering av forsvarlige tjenester til brukere av tjenesten i kommunen. Kurset gir en introduksjon til grunnleggende oppgaver, forventninger og muligheter som ligger i barnevernlederrollen.  I rollen som barnevernleder er det behov for  kompetanse som gjennom kunnskap, holdninger og ferdigheter gjør deg i stand til å løse oppgaver relatert til styring og ledelse av tjenesten. Dette gjenspeiles i kursets oppbygning og tematikk.  

Vi omsetter mestringsorientert ledelse, bruk av medarbeiderundersøkelsen 10 faktor og KS Guide til god ledelse til en barnevernfaglig kontekst. På denne måten vil vi utforske potensiale for utøvelse av ledelse i barneverntjenesten.  

Vi vil jobbe med flere relevante lederteorier som kan bidra til økt kunnskap om ledelse, å skape motivasjon, mestringsklima og lede endringsprosesser i tjenesten

Målgruppe

Kurset retter seg både mot nye barnevernledere og potensielle fremtidige barnevernledere herunder team/fagleder og avdelingsledere.

Dato for kursrekke

Samling 1:

12. og 13. oktober 2023

Samling 2:

2. og 3. november 2023

Samling 3:

7. og 8. desember 2023

Deltakeravgift

Kr. 7 500- per samling (mva fritt)

Kr. 22 500,- for tre samlinger.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til OU-fondet.

Dag 1

10.00-12.00

Overordnet forankring, samspill med folkevalgte, mål for tjenesten og gode beslutningsprosesser

12.00-13.00

Lunsj

13.00-16.00

Dialog og praktiske oppgaver

Dag 2

09.00-11.00

Hvordan skape et godt arbeidsmiljø, redusere turnover og jobbe målbevisst med nærvær?

11.00-12.00

Lunsj

12.00-14.00

Dialog og praktiske oppgaver

14.00-15.00

Oppsummering og evaluering

Svein Helland Sivertsen

Svein Helland Sivertsen

Foredragsholder
Svein Helland SivertsenSvein Helland Sivertsen

Svein Helland Sivertsen

Foredragsholder

Svein Helland Sivertsen er utdannet barnevernspedagog, klinisk familieterapeut og har Master i kunnskaps- og innovasjonsledelse.

Han har 20 års erfaring fra barnevernet i Oslo, Sandnes og Stavanger som saksbehandler, utekontakt, barnevernvakt og avdelingsleder.

Han har også jobbet tre år i Bufetat som MST-terapeut, og syv år i Stavanger kommune som SLT-koordinator med hovedansvar for å koordinere det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen.

I KS-Konsulent jobber han med organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling, med særlig vekt på barnevern og utfordringer knyttet til barn og unges oppvekst. Han jobber også med innovasjon, lederveiledning og 10-FAKTOR.

Gro Sannes Nordby

Gro Sannes Nordby

Foredragsholder
Gro Sannes NordbyGro Sannes Nordby

Gro Sannes Nordby

Foredragsholder

Gro Sannes Nordby er utdannet sosionom med Master i verdibasert ledelse, med særlig vekt på barnevernleders kompetanse.

Hun har 20 års erfaring fra det kommunale barnevernet i små og store kommuner som saksbehandler, fagleder, prosjektleder, fagutvikler og avdelingsleder. Hun har videre godkjent veilederkompetanse.

Gro har gjennom flere år hatt ulike undervisnings- og sensoroppdrag ved Bachelor i Barnevern og Sosialt arbeid ved Oslo Met. Hun er videre oppnevnt som representant i Programgruppe for barnevernpedagogutdanningen i Kunnskapsdepartementets arbeid med nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS).

Til daglig jobber hun i KS innen område for Forskning, Innovasjon og Digitalisering. Som nettverksleder har hun ansvar for utviklingsaktiviteter for kommunene, primært innen barnevern og oppvekst.

Informasjon om digitale kurs:

  • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
  • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Råd ved fysiske kurs:

  • Hold deg hjemme når du er syk.
  • Hold hendene rene.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

  • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på www.ks.no/ou-skjemaer.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Kurs for barnevernledere og morgendagens ledere i barnevernet Værnes

12
Oct
 
2023
 
kl.
10:00
-
16:00
12
Oct
 - 
13
Oct
 
2023
 
kl.
10:00
-
16:00
Fysisk
Fysisk
Digitalt kurs
Kurs for barnevernledere og morgendagens ledere i barnevernet Værnes
Skole og oppvekst
7500
,- (mva-fritt)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Kurs for barnevernledere og morgendagens ledere i barnevernet Værnes
12
Oct
 
2023
 kl.
0:00
-
0:00
12
Oct
 - 
13
Oct
 
2023