Klart språk i barnevernet

Hvordan skrive klart, presist og tillitsvekkende til barn og foreldre som befinner seg i en sårbar situasjon? Fagdagen gir deg svar på dette!

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Klart språk i barnevernetLogo for KS Agenda

Kursholdere forteller om fagdagen!

"På grunnlag av melding om bekymring vedrørende barnets omsorgssituasjon vil barneverntjenesten igangsette undersøkelse, jf. Lov om barneverntjenester § 4-3, da det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter samme lov."

Måten vi møter innbyggerne på gjennom tekstene våre, er avgjørende for hvordan de oppfatter oss. En tekst kan vise omtanke og skape tillit, men den kan også skape avstand og avmakt.

Hvordan skrive klart, presist og tillitsvekkende til barn og foreldre som befinner seg i en sårbar situasjon?

Fagdagen gir deg svar på dette!

Målgruppe

Ansatte i barnevernet, kommunal ledelse og administrativt ansatte som jobber innen barnevernsområdet.

Formål

Få mer kunnskap om hvordan klart språk kan bidra til mer effektive tekster og øke tilliten til barnevernet.

Nyttig informasjon

Er du ikke tilgjengelig til å se webinaret den 5.mars, vil du få tilgang til en personlig link med opptak i etterkant. Linken vil være tilgjengelig i ca. fire uker. Det er kun de som er påmeldt webinaret som vil få tilgang til link med opptaket.

NB! Vennligst merk at dette kurset er kun for den enkelte deltakeren som har meldt seg på. Alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe.

Program

Kl. 09:00-12:00 inkl. pauser

 • Velkommen til fagdag om klart språk i barnevernet
 • Hva er klart språk og hvorfor skal vi bruke det? v/ Marianne Bugge Nordberg og Anna Holm Vågsland
 • Språkets makt og begrepsbruk i barnevernet v/ Per Lorentzen
 • Praktiske skrivetips – en innføring i klart språk. v/ Marianne Bugge Nordberg og Anna Holm Vågsland

         - Hvem skriver vi for?
          - Lag orden i teksten  

 • Erfaringer fra Tønsberg kommune v/ Vibeke Steen og Silje Stensland-Rørby
 • Praktiske skrivetips – en innføring i klart språk v/ Marianne Bugge Nordberg og Anna Holm Vågsland

          - Lag klare setninger
          - Om stil, tone og korrektur
          - Verktøy i skrivearbeidet

 • Veien videre og takk for nå!
Marianne Bugge Nordberg

Marianne Bugge Nordberg

Foredragsholder
Marianne Bugge NordbergMarianne Bugge Nordberg

Marianne Bugge Nordberg

Foredragsholder

Marianne Bugge Nordberg er seniorrådgiver i KS. Hun har jobbet med klart språk i digitale tjenester i barnevernet. Nå leder hun et arbeid for å lage saksbehandlingsmaler i klart språk som alle barnevernstjenester kan ta i bruk.

Anna Holm Vågsland

Anna Holm Vågsland

Foredragsholder
Anna Holm VågslandAnna Holm Vågsland

Anna Holm Vågsland

Foredragsholder

Anna Holm Vågsland er seniorrådgiver i KS. Hun har ledet program for klart språk i kommunesektoren og jobber for at norske kommuner og fylkeskommuner skal bruke et klart språk i møte med innbyggerne.

Per Lorentzen

Per Lorentzen

Foredragsholder
Per LorentzenPer Lorentzen

Per Lorentzen

Foredragsholder

Per Lorentzen er psykolog og arbeider ved OsloMet – storbyuniversitetet – Institutt for sosialfag. Han underviser barnevernsstudenter i klinisk psykologi. Lorentzen har utgitt en rekke fagbøker om kommunikasjon med uvanlige barn, etikk i miljøterapeutisk arbeid og kritiske drøftinger av begreper i barnevernsfaglig arbeid (mentalisering).

Vibeke Steen

Vibeke Steen

Foredragsholder
Vibeke SteenVibeke Steen

Vibeke Steen

Foredragsholder

Vibeke Steen er ansvarlig for klarspråkarbeidet i Tønsberg kommune.

Silje Stensland-Rørby

Silje Stensland-Rørby

Foredragsholder
Silje Stensland-Rørby Silje Stensland-Rørby

Silje Stensland-Rørby

Foredragsholder

Silje Stensland-Rørby er prosjektleder for klarspråk i barnevernet, og hun jobber i Tønsberg kommune.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Klart språk i barnevernet

5
Mar
 
2024
 
kl.
09:00
-
12:00
5
Mar
 - 
5
Mar
 
2024
 
kl.
09:00
-
12:00
Digital fagdag
Digital fagdag
Digitalt kurs
Klart språk i barnevernet
Skole og oppvekst
500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Klart språk i barnevernet
5
Mar
 
2024
 
kl.
09:00
-
12:00
5
Mar
 - 
5
Mar
 
2024
 
kl.
09:00
-
12:00