IA-Ledelse 2024

Velkommen til årets sykefraværskonferanse - en konferanse hvor du vil få anledning til å høre og lære mer om hvilke utfordringer andre kommuner møter og hvordan de velger å løse dem. Du får mulighet til å stille spørsmål til likesinnede og dele erfaringer om hva som virker i IA-arbeidet.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
IA-Ledelse 2024Logo for KS Agenda

Se hva tidligere deltakere sier om konferansen

Sykefravær er en belastning for arbeidsmiljøet og går ut over kompetansen. Dette sier Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen, og ber kommunene kutte sykefraværet.

De aller fleste kommuner jobber aktivt med sykefravær. Likevel øker tallene i noen kommuner, men samtidig ser vi at sykefraværet går ned i virksomheter som er med i bransjeprogrammer for barnehage og sykehjem. Det finnes med andre ord tiltak som virker.

Hvorfor delta?

En god grunn til å delta på konferansen er for å lære mer om hvordan din kommune kan styrke innsatsen for å redusere sykefraværet ved å ta i bruk nye metoder og tilnærminger. Du kan også se på hvordan du kan samarbeide bedre i din kommune ved å involvere tillitsvalgte, ledelsen og ansatte. Målet er å få en helhetlig oversikt: Hva kan du gjøre best, og hvordan kan du gjøre det sammen med andre?

Din deltakelse på konferansen gir deg en unik mulighet til å oppdatere din kunnskap og knytte nye relasjoner. Her kan du dele dine erfaringer, lære fra andre, og reflektere sammen med kollegaer, både de du har kjent lenge og de du møter for første gang fra ulike deler av landet. Dette gir deg sjansen til å utvikle nye arbeidsmetoder som du kan ta med deg tilbake til din egen arbeidsplass. Konferansen gir også en flott anledning til å styrke ditt eget medarbeiderskap, lederskap og din rolle i din kommune.

Konferansen ledes av Olve Molvik og Marianne Mortensen, og blant innlederne som vil dele sine erfaringer finner du både forskere, fagfolk, kommuneansatte og kjente foredragsholder som Daniel Kvammen, Arman Vestad, statistikksjef i Nav, Ulf Hansen, forsker Bård Fyhn fra NHH, Jan Olav Christensen fra STAMI og ansatte i ulike kommuner. Se "Foredragsholdere" for mer informasjon. Program og innledere oppdateres fortløpende og det tas forbehold om endringer.

Målgruppe for konferansen

Ledere, mellomledere og tillitsvalgte som jobber aktivt med sykefravær

Det kan være lurt å delta flere fra samme kommune

Deltakeravgift

Fysisk deltagelse - Kr 8 500,- inkl. mva

Digital deltagelse - Kr. 6 250,-inkl. mva

Det vil være anledning for å delta på felles middag og mingling tirsdag kveld. Se påmelding for mer informasjon.

OU-midler

Konferansen er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til OU-fondet

NB! Vennligst merk at alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe. Gjelder også digitale deltakere.

Velkommen til IA-Ledelse 2024.

Torsdag 7. mars

Kl. 10.00-16.00

Velkommen til IA-Ledelse 2023

 • Hva er utfordringsbilde og gir IA- avtalen resultater?
 • Utfordringsbilde vi står i og foran
 • IA-avtale – hva nå?


Psykiske plager og utbrenthet - er det rollekonflikter og rolle uklarheter i arbeidshverdagen som skaper fravær?

 • Hva er effekten av rollekonflikt og rolle uklarhet på psykiske plager og utbrenthet?
  Jan Olav Christensen, seniorforsker, STAMI
 • Hvordan kan jeg som leder og vi sammen utvikle mestringsorientert ledelse og tilbakemeldingskultur i praksis for å redusere rollekonflikter og bygge rolleklarhet?
  Seniorrådgiver og forfatter av boken om 10-FAKTOR, Ingelin Burkeland, KS-Konsulent
 • Hvordan gjør vi det i praksis – vi deler en kommunehistorie

Skråblikk på sykefravær, helseforløp og utenforskap

 • Hva statistikken forteller oss og hva vi bør være oppmerksom på
  Ulf Andersen, statistikksjef, NAV
 • Hvis tallens tale er slik? Hva kan jeg som leder gjøre og hva gjør jeg best sammen med andre?
 • Er det ikke bare å endre livsstil?
  Vi får historien om psykisk helse, mannsidealer og veien mot en viktig livsstilsendring
  Daniel Kvammen, låtskriver og musiker
 • Hvordan kan vi organisere arbeidet for å øke nærværet og gi forutsigbarhet – vi deler en kommunehistorie

Kl. 18.30 - Felles middag

Fredag 8. mars

Kl. 09.00 - 14.30


Psykologisk trygghet et moteord? Hva er grepene du kan gjøre og hva gjør du best sammen med andre?  

 • Hvordan påvirker psykologisk trygghet ledelse og medarbeiderskap? Hvordan bruke team for å oppnå noe mer enn de sammen personene hadde gjort hver for seg?
  Bård Fyhn, forsker og programleder,  NHH
 • Stødig lederskap – hva er det og hva skal til for å lykkes?
  Høydepunkter, suksesskriterier og utfordring på hva vi må slutte med og gjøre mer av
  Sara Formo, prosjektleder i IA-bransjeprogrammet
 • Hvordan har vi halvert fraværet?
  En kommunehistorie fra Smøla sykehjem

Manglene på arbeidskraft – tenker vi nok “utenfor boksen”?

 • Produserer arbeidsplassene våre utenforskapet?
  Et engasjerende innlegg om inkludering, mangfold og mestring.
  Arman Vestad, foredragsholder, forfatter og gründer
 • Hvordan kan mangfold og ressursene i samfunnet aktiviseres inn i arbeidslivet og bidra til livskvalitet?
  En kommunehistorie

Hva har vi lært og hva må jeg bare gjøre når jeg kommer hjem?

Olve Molvik

Olve Molvik

Foredragsholder
Olve MolvikOlve Molvik

Olve Molvik

Foredragsholder

Olve Molvik jobber med ledelses- og organisasjonsutvikling i kommuner og fylkeskommuner. Han har bred toppledererfaring fra Sandnes og Stavanger kommune.

Olve Molvik arbeider særlig med digitalisering. Han er opptatt av at kommunesektoren skal tilby digitale tjenester som blir nyttiggjort og tatt i bruk av innbyggere, næringsliv og ansatte. Tjenesteutvikling, arbeidsprosesser, kompetanseutvikling og ledelse er avgjørende for å lykkes og han bidrar til disse prosessene.

Han har bred erfaring fra ledelse og styring i store kommuner, herunder strategi, omstilling, digitalisering, lederutviklingsprogram, innbyggerservice, regionalt samarbeid, utvikling av organisasjon og samfunn. Han har arbeidet mye med strategiske styringsdokumenter i kommunene, ledet store omorganisering- og organisasjonsutviklingsprosjekter og hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av både større og mindre digitaliseringsprosjekter. En helhetlig og gjennomgående struktur gir viktige rammer for utvikling av velferdstjenester og samfunn. Han har erfaring og god forståelse for politiske prosesser, samhandling og tilrettelegging.

Marianne Mortensen

Marianne Mortensen

Foredragsholder
Marianne MortensenMarianne Mortensen

Marianne Mortensen

Foredragsholder

Marianne Mortensen jobber med leder- og organisasjonsutvikling, endring og samskaping. Hun er særlig interessert i å styrke grunnlaget for effektiv samordnet tjeneste-, organisasjon- og lederutvikling i både kommunesektoren og statlige instanser. Hun legger vekt på helhet og sammenheng i tjenestene, bryte ned siloer og øke kommunenes innovasjonsevne gjennom samskaping.

Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenesteinnovasjon, tjenestedesign, prosjekt- og prosessledelse, medvirkning og kvalitetssikring av tjenestene til lederutvikling og organisasjonsutvikling. Marianne har toppledererfaring fra kommune og kjenner hele kommunesektoren godt. Som kommunalsjef jobbet hun spesielt med omstilling, ledelse og målstyring innenfor oppvekstsektoren. Hun har erfaringer med å stå i utfordrende saker og prosesser i samspill politikk og administrasjon.

Jan Olav Christensen

Jan Olav Christensen

Foredragsholder
Jan Olav ChristensenJan Olav Christensen

Jan Olav Christensen

Foredragsholder

Jan Olav er seniorforskeri avdelingen for arbeidspsykologi og -fysiologi ved STAMI

Ingelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder
Ingelin BurkelandIngelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder

Ingelin Burkeland

Ingelin er medforfatter av den nye håndboken i 10-FAKTOR som kom ut vår 2022, og fagansvarlig for 10-FAKTOR i KS Konsulent.

Hun har jobbet med 10-FAKTOR prosesser i kommuner over hele landet og hatt 10-FAKTOR-kursrekker på KS-Agenda knyttet til opplæring, analyse og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen siden 2016.

Ingelin er opptatt av å pakke ut det teoretiske rammeverket og oversette det slik at det fremmer sammenhenger, gir mening og kan brukes. Hun vektlegger medvirkende og samskapende prosesser, og modellering av metoder og verktøy, som deltakere på kurs kan ta rett ut i egen organisasjon i egen jobbhverdag.

Ingelin er lektor med tilleggsutdanning, der ledelsespsykologi og master i Utdanningsledelse fra Universitetet i Oslo inngår. Masteren omhandlet jobbmotivasjon og mellomledelse. Hun har 20 års erfaring fra kommunal sektor, og har jobbet 7 år i KS Konsulent som foredragsholder, prosessveileder og coach.

Ulf Andersen

Ulf Andersen

Foredragsholder
Ulf AndersenUlf Andersen

Ulf Andersen

Foredragsholder

Ulf er Statistikksjef i NAV med ansvar for alt etaten produserer av offisiell og offentlig statistikk på NAVs områder. Han er mye brukt foredragsholder og talsperson for NAV i media. Ulf har vært statistikksjef i 9 år og før det var han adm.dir. i MMI (nå Ipsos).

Daniel Kvammen

Daniel Kvammen

Foredragsholder
Daniel KvammenDaniel Kvammen

Daniel Kvammen

Foredragsholder

Daniel Kvammen er for de fleste kjent som en artist med stor suksess og mange meritter bak seg.

Han har med sine 10 år i musikkbransjen en imponerende CV å vise til. Herunder Spelemannspris, platinumplater, over 30 millioner streams og deltakelse i noen av Norges største underholdningsprogrammer, som Kompani Lauritzen og Maskorama. 

Daniel tar oss med på en ærlig reise med sine egne utfordringer og sitt engasjement for psykisk helse i hverdagen. Og ikke minst sin reise mot sin egen livsstilsendring.

Bård Fyhn

Bård Fyhn

Foredragsholder
Bård FyhnBård Fyhn

Bård Fyhn

Foredragsholder

Bård Fyhn har en doktorgrad på psykologisk trygghet i teamfra NHH Norges Handelshøyskole, der han nå jobber som programleder ved NHHExecutive. Bård er utdannet ved Sjøkrigsskolen og har lang erfaring fraoperativ tjeneste og lederutvikling i Forsvaret. Bård er en aktivforedragsholder innen team og ledelse, og brenner for å gjøre forskningtilgjengelig og praktisk.

Sara Formo

Sara Formo

Foredragsholder
Sara FormoSara Formo

Sara Formo

Foredragsholder

Sara er prosjektleder i IA bransjeprogram sykehjem og jobber etter agil metodikk sammen med partene i arbeidslivet.

Arman Vestad

Arman Vestad

Foredragsholder
Arman VestadArman Vestad

Arman Vestad

Foredragsholder

Arman Vestad vokste opp i en vanlig familie på Bolsøya utenfor Molde. Likevel havnet han i et miljø med narkotika og kriminalitet. Han ble rikskjendis som «Pistolmannen fra Molde», som skaffet våpnene i Orderud-saken. Fengsel ble neste stopp. Så snudde det, og Arman fant tilbake til et normalt liv med jobb, studier og samboer.

I dag er Arman foredragsholder, forfatter og gründer av bedriften Finansiell Helse. Her jobber han med arbeidsgivere for å gi ansatte kontroll over egen økonomi, utfra tanken om at det kan skape mer trivsel og lønnsomhet i bedrifter.

Hva skjedde? Hvem fikk han til å endre kurs, og hva kan vi andre lære av Arman sin historie? Dette foredraget gir innblikk i en livsreise med oppturer og nedturer, sterke scener, tårer og latter – og at det er mulig å endre et hvilket som helst liv...

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

IA-Ledelse 2024 er en hybrid konferanse. Det vil si at du kan velge om du vil delta digitalt eller om du være med fysisk og dermed møte mange likesinnede ansikt til ansikt og utveksle erfaringer og bygge relasjoner.

Den fysiske konferansen vil foregå på Scandic Oslo Airport i Ravinvegen 15 på Gardermoen. Trenger du overnatting og ønsker å være med på felles middag, kan du bestille dette i påmeldingsskjemaet.

Deltar du digitalt, vil du få tilsendt link til sendingen etterhvert som konferansedagen nærmer seg. Sendingen er «live» og det vil ikke være mulig å se konferansen i opptak på et senere tidspunkt.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Konferansen avholdes på Scandic Oslo Airport i Ravinvegen 15 på Gardermoen. Ønsker du overnatting og middag, krysser du av for dette i påmeldingsskjemaet.

Prisene er som følger:

 • Overnatting per natt, kr. 1 590,-
 • Middag 6. mars kr. 750,- (inkludert 1 flaske minneralvann. Annet kan bestilles av servitør)
 • Middag 7, mars kr. 950,- (inkludert 1 flaske minneralvann. Annet kan bestilles av servitør)

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Betalt faktura for kurset skal følge som vedlegg i refusjonskravet. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

IA-Ledelse 2024

7
Mar
 
2024
 
kl.
-
7
Mar
 - 
8
Mar
 
2024
 
kl.
-
Gardermoen og digital
Gardermoen og digital
Digitalt kurs
IA-Ledelse 2024
Arbeidsgiver
8500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
IA-Ledelse 2024
7
Mar
 
2024
 
kl.
-
7
Mar
 - 
8
Mar
 
2024
 
kl.
-