IA-Ledelse 2024

Velkommentil IA-Ledelse 2024 torsdag 7. og fredag 8. mars! Vi er glade for å presentere det spennende programmet for disse viktige dagene. Bli med og lær mer om hvordan din kommune kan styrke innsatsen for å redusere sykefraværet ved å ta i bruk nye metoder og tilnærminger.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
IA-Ledelse 2024Logo for KS Agenda

Se hva tidligere deltakere sier om konferansen

Hva skjer på IA-Ledelse 2024?

IA-Ledelse handler om å redusere fravær i arbeidslivet og skape et miljø preget av inkludering, mangfold og mestring. Hvordan oppnår vi dette? Hvordan kan vi motivere ansatte til å glede seg til jobb?

I løpet av konferansen vil du få innsikt i ulike aspekter av ledelse. Konferansen ledes av Olve Molvik og Marianne Mortensen, og blant innlederne som vil dele sine erfaringer finner du både forskere, fagfolk, kommuneansatte og kjente foredragsholder.

Noen av temaene som vil bli belyst, er rollekonflikt, rolle-uklarhet og psykisk helse. Jan Olav Christensen fra STAMI vil prate om hvordan rollekonflikter påvirker psykiske plager og utbrenthet. Samtidig vil Ingelin Burkeland fra KS-Konsulent gi en kort innføring i mestringsorientert ledelse og tilbakemeldingskultur, med mål om å redusere rollekonflikter og bygge klarhet i roller.

Vi er også privilegerte å ha den folkekjære artisten Daniel Kvammen med oss, som vil dele sin personlige reise, utfordringer og sitt engasjement for psykisk helse. Han vil også berøre temaet livsstilsendring.

En annen sentral del av konferansen vil være en gjennomgang av sykefraværsåret 2023, presentert av Ulf Andersen, statistikksjef i NAV. Vi vil få et skråblikk på sykefravær, helseforløp og utenforskap. Hvordan kan lederne reagere basert på tallene, og hva er de mest effektive tiltakene som kan gjøres i samarbeid med andre?

De aller fleste kommuner jobber aktivt med sykefravær. Likevel øker tallene i noen kommuner, men samtidig ser vi at sykefraværet går ned i virksomheter som er med i bransjeprogrammer for barnehage og sykehjem. Det finnes med andre ord tiltaksom virker. Sara Formo, prosjektleder i IA-bransjeprogrammet, vil utforske begrepet "Stødig lederskap" og dele innsikter fra erfaringer i bransjeprogrammet for sykehjem. Hun vil belyse suksesskriterier, utfordringer og høydepunkter.

Hvorfor delta?

Konferansen gir deltakerne en unik mulighet til å oppdatere sin kunnskap, knytte nye relasjoner og reflektere sammen med kollegaer og likesinnede -  både de du har kjent lenge og de du møter for første gang fra ulike deler av landet. konferansen gir deg sjansen til å utvikle nye arbeidsmetoder som du kan ta med deg tilbake til din egen arbeidsplass

Enten du deltar fysisk på Gardermoen eller digitalt, vil IA-Ledelse 2024 styrke ditt medarbeiderskap, lederskap og din rolle i kommunen.

Vi ser frem til å møte likesinnede 7. og 8. mars!

Målgruppe for konferansen

Ledere, mellomledere og tillitsvalgte som jobber aktivt med sykefravær

Det kan være lurt å delta flere fra samme kommune

Deltakeravgift

Fysisk deltagelse - Kr 8 500,- inkl. mva

Digital deltagelse - Kr. 6 250,-inkl. mva

Det vil være anledning for å delta på felles middag og mingling tirsdag kveld. Se påmelding for mer informasjon.

OU-midler

Konferansen er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

 

NB! Vennligst merk at alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe. Gjelder også digitale deltakere.

Velkommen til IA-Ledelse 2024!

Torsdag 7. mars

Kl. 10.00-16.00

Velkommen til IA-Ledelse 2023

 • Hva er utfordringsbilde og gir IA- avtalen resultater?
 • Utfordringsbilde vi står i og foran
 • IA-avtale – hva nå?


Psykiske plager og utbrenthet - er det rollekonflikter og rolle uklarheter i arbeidshverdagen som skaper fravær?

 • Hva er effekten av rollekonflikt og rolle uklarhet på psykiske plager og utbrenthet?
  Jan Olav Christensen, seniorforsker, STAMI
 • Hvordan kan jeg som leder og vi sammen utvikle mestringsorientert ledelse og tilbakemeldingskultur i praksis for å redusere rollekonflikter og bygge rolleklarhet?
  Seniorrådgiver og forfatter av boken om 10-FAKTOR, Ingelin Burkeland, KS-Konsulent
 • Hvordan gjør vi det i praksis – Annelin Bauge, Vindafjord kommune

Skråblikk på sykefravær, helseforløp og utenforskap

 • Hva statistikken forteller oss og hva vi bør være oppmerksom på
  Ulf Andersen, statistikksjef, NAV
 • Hvis tallens tale er slik? Hva kan jeg som leder gjøre og hva gjør jeg best sammen med andre?
 • Hvordan kan vi organisere arbeidet for å øke nærværet og gi forutsigbarhet – Kathrine Solberg, Bjerkreim kommune
 • Er det ikke bare å endre livsstil?
  Vi får historien om psykisk helse, mannsidealer og veien mot en viktig livsstilsendring
  Daniel Kvammen, låtskriver og musiker
 • Kl. 18.30 - Aperitif og felles middag

Fredag 8. mars

Kl. 09.00 - 14.30


Psykologisk trygghet et moteord? Hva er grepene du kan gjøre og hva gjør du best sammen med andre?  

 • Sisters in bussiness - mye mer enn bare jobb.
  Her vil dere oppleve en fantastisk reise som omhandler mennesker som gleder seg til å gå på jobb hver dag, og som har tatt reisen fra NAV til en blomstrende bedrift. Hva skal til for å holde sykefraværet nede og motivasjonen oppe er noe av det Farzaneh Aghalo og Eli Capoferro vil prate om.
 • Hvordan påvirker psykologisk trygghet ledelse og medarbeiderskap? Hvordan bruke team for å oppnå noe mer enn de sammen personene hadde gjort hver for seg?
  Bård Fyhn, forsker og programleder,  NHH

Stødig lederskap – hva er det og hva skal til for å lykkes?

 • Stødig lederskap – hva er det og hva skal til for å lykkes?
  Høydepunkter, suksesskriterier og utfordring på hva vi må slutte med og gjøre mer av
  Sara Formo, prosjektleder i IA-bransjeprogrammet
 • Hvordan har vi halvert fraværet?
  En kommunehistorie fra Inger-Lise Lervik, Smøla sykehjem

Manglene på arbeidskraft – tenker vi nok “utenfor boksen”?

 • Produserer arbeidsplassene våre utenforskapet?
  Et engasjerende innlegg om inkludering, mangfold og mestring.
  Arman Vestad, foredragsholder, forfatter og gründer
 • Forlengelse av IA-avtalen, hva betyr det og hvilke muligheter gir det. Siri Klevstrand og Marit Løken fra KS

Hva har vi lært og hva må jeg bare gjøre når jeg kommer hjem?

 • Oppsummering og avslutning av IA-Ledelse 2024
Olve Molvik

Olve Molvik

Foredragsholder
Olve MolvikOlve Molvik

Olve Molvik

Foredragsholder

Olve Molvik jobber med ledelses- og organisasjonsutvikling i kommuner og fylkeskommuner. Han har bred toppledererfaring fra Sandnes og Stavanger kommune.

Olve Molvik arbeider særlig med digitalisering. Han er opptatt av at kommunesektoren skal tilby digitale tjenester som blir nyttiggjort og tatt i bruk av innbyggere, næringsliv og ansatte. Tjenesteutvikling, arbeidsprosesser, kompetanseutvikling og ledelse er avgjørende for å lykkes og han bidrar til disse prosessene.

Han har bred erfaring fra ledelse og styring i store kommuner, herunder strategi, omstilling, digitalisering, lederutviklingsprogram, innbyggerservice, regionalt samarbeid, utvikling av organisasjon og samfunn. Han har arbeidet mye med strategiske styringsdokumenter i kommunene, ledet store omorganisering- og organisasjonsutviklingsprosjekter og hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av både større og mindre digitaliseringsprosjekter. En helhetlig og gjennomgående struktur gir viktige rammer for utvikling av velferdstjenester og samfunn. Han har erfaring og god forståelse for politiske prosesser, samhandling og tilrettelegging.

Marianne Mortensen

Marianne Mortensen

Foredragsholder
Marianne MortensenMarianne Mortensen

Marianne Mortensen

Foredragsholder

Marianne Mortensen jobber med leder- og organisasjonsutvikling, endring og samskaping. Hun er særlig interessert i å styrke grunnlaget for effektiv samordnet tjeneste-, organisasjon- og lederutvikling i både kommunesektoren og statlige instanser. Hun legger vekt på helhet og sammenheng i tjenestene, bryte ned siloer og øke kommunenes innovasjonsevne gjennom samskaping.

Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenesteinnovasjon, tjenestedesign, prosjekt- og prosessledelse, medvirkning og kvalitetssikring av tjenestene til lederutvikling og organisasjonsutvikling. Marianne har toppledererfaring fra kommune og kjenner hele kommunesektoren godt. Som kommunalsjef jobbet hun spesielt med omstilling, ledelse og målstyring innenfor oppvekstsektoren. Hun har erfaringer med å stå i utfordrende saker og prosesser i samspill politikk og administrasjon.

Jan Olav Christensen

Jan Olav Christensen

Foredragsholder
Jan Olav ChristensenJan Olav Christensen

Jan Olav Christensen

Foredragsholder

Jan Olav er seniorforsker ved gruppe for arbeidspsykologi og fysiologi ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, STAMI. 

Han jobber innenfor feltet arbeidshelsepsykologi og har forsket på sammenhenger mellom psykososialt arbeidsmiljø og arbeidshelse, inkludert muskelskjelettplager, psykisk helse, arbeidsevne og sykefravær.

De siste årene har han også vært opptatt av endringer i arbeidslivet som kan ha betydning for hvordan vi jobber, som digitalisering og fjernarbeid, og hvordan dette påvirker vår fysiske og psykiske helse. 

Ingelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder
Ingelin BurkelandIngelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder

Ingelin har 20 års erfaring fra kommunal sektor, hun har vært ansatt som seniorrådgiver i KS Konsulent AS siden 2016, og hun er i gang med næringslivs-PhD i samarbeid med Forskningsrådet og Høgskulen på Vestlandet.

I KS Konsulent jobber hun som foredragsholder, prosessveileder og coach på alle nivå i kommuner, fylkeskommuner og noe for private organisasjoner. Ingelin er særlig kjent for å være en utmerket formidler, skape høy grad av engasjement på kurs og til å oversette teori til praksis man kan ta rett ut i egen organisasjon og jobbhverdag.

Hun er lektor med tilleggsutdanning, der ledelsespsykologi og master i Utdanningsledelse fra Universitetet i Oslo inngår. Masteren omhandlet jobbmotivasjon og mellomledelse.

Ingelin er sertifisert i psykologisk trygghet og er medforfatter av den nye håndboken om 10-FAKTOR.

Ulf Andersen

Ulf Andersen

Foredragsholder
Ulf AndersenUlf Andersen

Ulf Andersen

Foredragsholder

Ulf er Statistikksjef i NAV med ansvar for alt etaten produserer av offisiell og offentlig statistikk på NAVs områder. Han er mye brukt foredragsholder og talsperson for NAV i media. Ulf har vært statistikksjef i 9 år og før det var han adm.dir. i MMI (nå Ipsos).

Daniel Kvammen

Daniel Kvammen

Foredragsholder
Daniel KvammenDaniel Kvammen

Daniel Kvammen

Foredragsholder

Daniel Kvammen er for de fleste kjent som en artist med stor suksess og mange meritter bak seg.

Han har med sine 10 år i musikkbransjen en imponerende CV å vise til. Herunder Spelemannspris, platinumplater, over 30 millioner streams og deltakelse i noen av Norges største underholdningsprogrammer, som Kompani Lauritzen og Maskorama. 

Daniel tar oss med på en ærlig reise med sine egne utfordringer og sitt engasjement for psykisk helse i hverdagen. Og ikke minst sin reise mot sin egen livsstilsendring.

Bård Fyhn

Bård Fyhn

Foredragsholder
Bård FyhnBård Fyhn

Bård Fyhn

Foredragsholder

Bård Fyhn har en doktorgrad på psykologisk trygghet i team fra NHH Norges Handelshøyskole, der han nå jobber som programleder ved NHH Executive. Bård er utdannet ved Sjøkrigsskolen og har lang erfaring fra operativ tjeneste og lederutvikling i Forsvaret. Bård er en aktiv foredragsholder innen team og ledelse, og brenner for å gjøre forskning tilgjengelig og praktisk.

Sara Formo

Sara Formo

Foredragsholder
Sara FormoSara Formo

Sara Formo

Foredragsholder

Sara er prosjektleder i IA bransjeprogram sykehjem og jobber etter agil metodikk sammen med partene i arbeidslivet.

Arman Vestad

Arman Vestad

Foredragsholder
Arman VestadArman Vestad

Arman Vestad

Foredragsholder

Arman Vestad vokste opp i en vanlig familie på Bolsøya utenfor Molde. Likevel havnet han i et miljø med narkotika og kriminalitet. Han ble rikskjendis som «Pistolmannen fra Molde», som skaffet våpnene i Orderud-saken. Fengsel ble neste stopp. Så snudde det, og Arman fant tilbake til et normalt liv med jobb, studier og samboer.

I dag er Arman foredragsholder, forfatter og gründer av bedriften Finansiell Helse. Her jobber han med arbeidsgivere for å gi ansatte kontroll over egen økonomi, utfra tanken om at det kan skape mer trivsel og lønnsomhet i bedrifter.

Hva skjedde? Hvem fikk han til å endre kurs, og hva kan vi andre lære av Arman sin historie? Dette foredraget gir innblikk i en livsreise med oppturer og nedturer, sterke scener, tårer og latter – og at det er mulig å endre et hvilket som helst liv...

Eli Capoferro

Eli Capoferro

Foredragsholder
Eli CapoferroEli Capoferro

Eli Capoferro

Foredragsholder

Eli er markedskoordinator ved NAV Asker. Hun har i sin NAV karriere vært med å bygge oppden sosiale entreprenøren Sisters in Business,  utviklet praksiskandidatløp mot helsefag og barne og ungdomsarbeider samt mange andre spennendeprosjekter. "Jeg bryr meg om mennesket og at alle skal få muligheten til å komme ut iarbeidslivet".

Farzaneh Aghalo

Farzaneh Aghalo

Foredragsholder
Farzaneh Aghalo Farzaneh Aghalo

Farzaneh Aghalo

Foredragsholder

Farzaneh er medgründerav Sisters in Business (SiB).Med bakgrunn som karriereveileder og sosialentreprenør, og ikke minst som arbeidsledig, har hun innsikt i utfordringene ogegenerfaring med barrierene som innvandrerkvinner opplever på arbeidsmarkedet idag, men også erfaring med hvordan vi kan overkomme dem.

Kathrine Solberg

Kathrine Solberg

Foredragsholder
Kathrine SolbergKathrine Solberg

Kathrine Solberg

Foredragsholder

Kathrine er organisasjonssjef i Bjerkreim kommune og har over 20 års erfaring fra kommunal sektor. Hun har vært ansatt både som rådgiver og hatt ulike ulike lederroller i kommunen.

Kathrine er opptatt av, og jobber mye med hvordan man kan få til gode praktiske løsninger og godt samarbeid for å skape et så høyt nærvær på jobben som mulig.

Inger Lise Lervik

Inger Lise Lervik

Foredragsholder
Inger Lise LervikInger Lise Lervik

Inger Lise Lervik

Foredragsholder

Inger Lise er enhetsleder for helse og omsorg i Smøla kommune og har som leder utmerket seg med å finne de sterke sidene ved sine ansatte.

"Som leder oppmuntrer og utfordrer Inger Lise alltid til faglig oppdatering, og legger til rette for dette. Hun har med sin smittende energi og rause vesen bidratt til et fantastisk arbeidsmiljø for alle sine ansatte"

Annelin Bauge

Annelin Bauge

Foredragsholder
Annelin BaugeAnnelin Bauge

Annelin Bauge

Foredragsholder

Annelin er einingsleiar ved Vindafjordtunet & Ølen Omsorgssenter i Vindafjord kommune. Sentrene har til sammen  med 34 heildøgnsplassar for bebuarar med demens, geriatrisk avdeling, dagtilbod til heimebuande demente, somatisk avdeling og ein korttid/rehabiliteringsavdeling

Marit Roxrud Leinhardt

Marit Roxrud Leinhardt

Foredragsholder
Marit Roxrud LeinhardtMarit Roxrud Leinhardt

Marit Roxrud Leinhardt

Foredragsholder

Marit er avdelingsdirektør for Arbeidsliv Arbeidsgiverpolitikk i området arbeidsliv i KS. Avdelingen utvikler strategier, virkemidler og rammebetingelser innenfor områder som ledelse, rekruttering, kompetanseutvikling, arbeidsorganisering, arbeidsmiljø og inkluderende arbeidsliv.

Siri Klevstrand

Siri Klevstrand

Foredragsholder
Siri KlevstrandSiri Klevstrand

Siri Klevstrand

Foredragsholder

Siri er spesialrådgiver i avdelingen Arbeidsliv Arbeidsgiverpolitikk i KS og har blant annet ansvar for IA-bransjeprogram.

Marit Løken

Marit Løken

Foredragsholder
Marit LøkenMarit Løken

Marit Løken

Foredragsholder

Marit er Seniorrådgiver i avdelingen for Arbeidsliv Arbeidsgiverpolitikk i KS. Hun har hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og jobber blant annet med IA-bransjeprogram.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

IA-Ledelse 2024 er en hybrid konferanse. Det vil si at du kan velge om du vil delta digitalt eller om du være med fysisk og dermed møte mange likesinnede ansikt til ansikt og utveksle erfaringer og bygge relasjoner.

Den fysiske konferansen vil foregå på Scandic Oslo Airport i Ravinvegen 15 på Gardermoen. Trenger du overnatting og ønsker å være med på felles middag, kan du bestille dette i påmeldingsskjemaet.

Deltar du digitalt, vil du få tilsendt link til sendingen etterhvert som konferansedagen nærmer seg. Sendingen er «live» og det vil ikke være mulig å se konferansen i opptak på et senere tidspunkt.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Konferansen avholdes på Scandic Oslo Airport i Ravinvegen 15 på Gardermoen. Ønsker du overnatting og middag, krysser du av for dette i påmeldingsskjemaet.

Prisene er som følger:

 • Overnatting per natt, kr. 1 590,-
 • Middag 6. mars kr. 750,- (inkludert 1 flaske minneralvann. Annet kan bestilles av servitør)
 • Middag 7, mars kr. 950,- (inkludert 1 flaske minneralvann. Annet kan bestilles av servitør)

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

IA-Ledelse 2024

7
Mar
 
2024
 
kl.
-
7
Mar
 - 
8
Mar
 
2024
 
kl.
-
Gardermoen og digital
Gardermoen og digital
Digitalt kurs
IA-Ledelse 2024
Arbeidsgiver
8500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
IA-Ledelse 2024
7
Mar
 
2024
 
kl.
-
7
Mar
 - 
8
Mar
 
2024
 
kl.
-