Ledelse av helhetlige tjenester til barn og unge «Alt henger sammen med alt», del 1-3

Det stilles store krav til kommuner for å organisere og lede tverrfaglige og helhetlige tjenester for barn og unge. Hver kommune plikter å planlegge, igangsette, gjennomføre og utvikle helsefremmende og forebyggende arbeid for barn, unge og deres familier. For at ingenting skal glippe, blir det viktig å se alle tjenester i en helhet.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på en interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ledelse av helhetlige tjenester til barn og unge «Alt henger sammen med alt», del 1-3Logo for KS Agenda

Se hva tidligere deltakere sier om kurset

Vi tilbyr en kursrekke som gir anvendelige kunnskap og gode verktøy for ledelse, utviklingslingsarbeid spesifikt tilpasset helhetlige tjenester.  Det legges særlig vekt på å utvikle forståelse og kompetanse som er lett for ledergrupper å ta rett ut i egen tjeneste. Vi veksler mellom faglige innlegg, praktisk arbeid i grupper og individuell refleksjon.

Til enhver tid er det barn og unge som har behov for et helhetlige tjenestetilbud med oppfølging som involverer flere aktører i velferdstjenestene og som har grensesnitt til de ordinære tiltakene som barnehage, skole og frivillighet.

For å styrke oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier vedtok Stortinget nye bestemmelser om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan. Lovendringen trådte i kraft 01. august 2022.

Forventningene til kommunene er endret og tydeliggjort og kommunene og tjenestene må ledes, samordnes og samarbeide på en annen måte enn tidligere. Dette stiller store krav til et endringsdyktig og innovativt lederskap i de samordnede tjenestene. Man skal både drive utvikling av egen organisasjon, og samtidig ivareta forventingene til tjenestens eierskap til helheten, barns medvirkning, samhandling med barnehager, skoler og andre aktører i laget rundt barn og unge.

Målgruppe for kurset

Ledergrupper og ledere av Helhetlige tjenester, Familiens Hus, avdelingsledere og teamledere i tverrfaglige tjenester innenfor oppvekst, helse og kultur.

NB!

Det kan være en fordel at det deltar flere fra samme kommune for å få bedre utbytte av kurset og prosessen i etterkant.

Det er likevel verdt å merke seg at en kommune ikke kan fylle opp alle kursplassene - da vil ikke OU-midlene bli gjeldende.

Formål med kurset

 • Økt kompetanse i ledelse av helhetlige tiltak. Utvikling av eget lederskap.
 • Økt innsikt i og forståelse av samarbeidsplikten og helhetlig ledelse av tiltak for barn og unge.
 • Økt innsikt i innovative grep for å tilrettelegge for en mer effektiv, tidlig og samordnet innsats for barn og unge.
 • Kompetanse i barn og unges involvering, medvirkning og barnerettighetsvurderinger.  
 • Analyse av forbedringsområder i egen tjeneste.

Datoer for kursrekka

 • Del 1: 7.-8.september kl. 09:00-15:00
 • Del 2: 1.-2.november kl. 09:00-15:00
 • Del 3: 11.-12.desember kl. 09:00-15:00

Deltakeravgift

Din påmelding vil gjelde for alle tre samlinger.

Deltakeravgiften er på kr. 7 500,- per samling (eks mva).

Denne vil bli fakturert fortløpende etter hvert gjennomført kurs.

Veiledning

Kurset gjennomføres fysisk over tre to-dagers samlinger. Det legges stor vekt på felles refleksjon og kunnskapsutvikling.

Det tilbys også veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- per time. Det er forøvrig mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling. Vær obs på at det tilkommer mva. på denne avgiften (kr. 625,-) - mva dekkes ikke av OU-midlene.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til OU-fondet.

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Det mest givende og relevante kurset jeg har deltatt på! Engasjerte og kompetente foredragsholdere. God fordeling av teori, gruppearbeid og egenrefleksjon på kursdagene. Det ble presentert meget gode verktøy som kan tas direkte med tilbake til egen arbeidshverdag.

Engasjerte og kunnskapsrike kursledere! Det var god ledelse av kurset - de fikk til god dialog mellom kursledere og deltakere . Det ble en god veksling mellom forelesning og refleksjon, både individuelt og i gruppe.

Samling 1

7.-8.september kl. 09:00-15:00

Tema: Å lede tverrfaglige og helhetlige tjenester for barn og unge og utvikling av egen organisasjon

Helhetlig ledelse

 • Hvilke styringssignaler og risikosignaler må du kjenne til for å lede helhetlige tjenester?
 • Hva forventes av leder for mer helhetlig og samordnet innsats basert på styringssignaler?
 • Hva kreves av leder og ledergruppen for å lede tverrfaglig samhandling?

Samling 2

1.-2.november kl. 09:00-15:00

Tema: Koordinering av tverrsektorielt arbeid og leders rolle i dette arbeidet


Utvikling av barn og unges involvering i arbeid på systemnivå

 • Hva betyr medvirkning og barnerettighetsvurderinger for min enhet og kommune?
 • Analyse av eget system arbeid- effektivisering og forbedringsområde
 • Analyse av samhandling i egen kommune – effektivisering og forbedringsområder.

Samling 3

11.-12.desember kl. 09:00-15:00

Tema: Framtidsrettet ledelse av helhetlige tjenester til barn og unge

Fra usytematisk til systematisk til systemisk

 • Vi jobber med kvalitetskjennetegn for helhetlige tjenester
 • Hvordan lede sammen med felleskap som ressurs?
 • Kompetansehevingen i endrings- og invasjonsledelse

Marianne Mortensen

Marianne Mortensen

Foredragsholder
Marianne MortensenMarianne Mortensen

Marianne Mortensen

Foredragsholder

Marianne Mortensen jobber med leder- og organisasjonsutvikling, endring og samskaping. Hun er særlig interessert i å styrke grunnlaget for effektiv samordnet tjeneste-, organisasjon- og lederutvikling i både kommunesektoren og statlige instanser. Hun legger vekt på helhet og sammenheng i tjenestene, bryte ned siloer og øke kommunenes innovasjonsevne gjennom samskaping.

Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenesteinnovasjon, tjenestedesign, prosjekt- og prosessledelse, medvirkning og kvalitetssikring av tjenestene til lederutvikling og organisasjonsutvikling. Marianne har toppledererfaring fra kommune og kjenner hele kommunesektoren godt. Som kommunalsjef jobbet hun spesielt med omstilling, ledelse og målstyring innenfor oppvekstsektoren. Hun har erfaringer med å stå i utfordrende saker og prosesser i samspill politikk og administrasjon.

Bettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder
Bettina NordahlBettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder

Bettina Nordahl jobber med ledelse, organisasjonsutvikling, endring, utredning og samskaping. Hun er fagansvarlig for helhetlig oppvekst og klima/miljø. Hun har lang erfaring fra ledelse i kommunal sektor og har blant annet vært ansvarlig for samorganisering med mål om effektiv koordinering av tjenester. Bettina har et særlig fokus på tjenesteutvikling for dagens og framtidens behov, innovasjon og medvirkning. Videre jobber hun med strukturutredning, lederutvikling og lederveiledning.

Bettina har blant annet master i offentlig organisasjon og ledelse, videreutdanning i organisasjonspsykolog og er sertifisert i Lean, Prince2, NEO-PI-3, Kjernekvadranten og Transformational Leadership for sustainability.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Råd ved fysiske kurs:

 • Hold deg hjemme når du er syk.
 • Hold hendene rene.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på www.ks.no/ou-skjemaer.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Ledelse av helhetlige tjenester til barn og unge «Alt henger sammen med alt», del 1-3

7
Sep
 
2023
 
kl.
09:00
-
15:00
7
Sep
 - 
12
Dec
 
2023
 
kl.
09:00
-
15:00
Nasjonalteaterets konferansesenter i Oslo, Haakon VIIs gate 9
Nasjonalteaterets konferansesenter i Oslo, Haakon VIIs gate 9
Digitalt kurs
Ledelse av helhetlige tjenester til barn og unge «Alt henger sammen med alt», del 1-3
Skole og oppvekst
7500
,- (mva-fritt)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Ledelse av helhetlige tjenester til barn og unge «Alt henger sammen med alt», del 1-3
7
Sep
 
2023
 kl.
09:00
-
15:00
7
Sep
 - 
12
Dec
 
2023