Fra rammeplan til god opplevd praksis! del 1-4

Hva gjør du som SFO leder? Hvorfor gjør du det, og hvordan skal du gjøre det? Rammeplanen er en forskrift og skal innføres på alle SFO. Hvordan kan du som SFO-leder sammen med dine medarbeidere omsette god plan til god praksis?

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på en interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Fra rammeplan til god opplevd praksis! del 1-4Logo for KS Agenda

Kurset vil dreie seg om lederpraksis i innføring av planen, hvordan du skal drive gode prosesser i et eget personale.Da gjelder det å skape kultur for endring og utvikling, og vi arbeider med hvordan du kan motivere og engasjere dine medarbeidere. Vi vil koble dette mot noen faglige tema fra planen:

 1. Leken skal ha stor plass i SFO, og barna skal ha tid og rom til lek hver dag. Kursrekken vil gi deg verktøy, metoder og innsikt i hvordan lek fremmer læring, trivsel, mestring og tilhørighet.
 2. SFO skal legge til rette for at barna får delta i forskjellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter.  Hva kan vi få til av kulturelle aktiviteter, og hvorfor er kultur viktig for barns mestring av livet?
 3. SFO skal være en arena for daglig fysisk aktivitet som kan fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Hva kan vi tilrettelegge for, hvorfor gjør vi det, og hvordan skal det vi gjør fremme bevegelsesglede?
 4. SFO skal legge til rette for daglige måltider som gir barna grunnlag for å utvikle matglede, fellesskapsfølelse og gode helsevaner. Hvordan vil du skape forståelse for hva måltidsglede er i ditt personale, og hva konkret bidrar til barnas medvirkning?  

Velkommen til en praksisnær kursrekkemed kursholdere som har lang erfaring i ledelse som fremmer god kvalitet i SFO. Vi garanterer at du vil bli enda mer bevisst på egen lederrolle, lære av andre kompetente ledere, og styrke troen på at SFO er en mulighetenes arena som fremmer mestring underveis hver dag og bidrar til mestring av livet!

Målgruppe


Skoleledere, SFO ledere og andre med ansvar for drift og videreutvikling av SFO-tilbudet i kommunen

Dato

Datoer for kursrekken er som følger:

 • Del 1: 21. - 22. september
 • Del 2: 30. november - 1. desember
 • Del 3: 6. - 7. februar
 • Del 4: 3. - 4. april

Deltakeravgift

Kr. 7 500,- (mva fritt) per kursdag

Det er begrenset plasser ledig. Ved å melde seg på del 1, forplikter man seg også til å delta på de påfølgende delene

Sted

Kurset vil bli avholdt fysisk i Porsgrunn, men kan bli flyttet til Oslo dersom deltakerantallet tilsier dette.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til OU-fondet

Jo Fiske

Jo Fiske

Foredragsholder
Jo FiskeJo Fiske

Jo Fiske

Foredragsholder

Jo er fagansvarlig på området Helhetlig virksomhetstyring i KSK.

Jo jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling. Han legger særlig vekt på å utvikle helhetlige system i oppvekstsektoren, få tverrfaglig samhandling til å fungere og å få et felles fokus mot inkludering og tidlig innsats. Han har også arbeidet med resultatoppfølging, kriterietenkning og motiverende målstyring, spesielt med prosessene for god involvering og eierskap til mål. Ledelse og lærende organisasjoner er en viktig del av dette bildet. Jo arbeider også med oppdrag innen samspill politikk og administrasjon, og samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser.

Jørn Arild Mikkelsen

Jørn Arild Mikkelsen

Foredragsholder
Jørn Arild MikkelsenJørn Arild Mikkelsen

Jørn Arild Mikkelsen

Foredragsholder

Jørn-Arild er fagansvarlig for Kvalitetsutvikling skole og barnehage i KSK.

Jørn-Arild jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling i kommuner og fylkeskommuner. Han har solid erfaring både som prosessleder og som foredragsholder. Jørn-Arild er tilknyttet KSK sitt kompetanseteam rettet mot barnehage og skole. Han er spesielt opptatt av hvordan man får ulike nivå i organisasjonen til å spille sammen i et helhetlig systemisk perspektiv

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Råd ved fysiske kurs:

 • Hold deg hjemme når du er syk.
 • Hold hendene rene.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på www.ks.no/ou-skjemaer.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Fra rammeplan til god opplevd praksis! del 1-4

21
Sep
 
2023
 
kl.
-
21
Sep
 - 
22
Sep
 
2023
 
kl.
-
Fysisk kurs
Fysisk kurs
Digitalt kurs
Fra rammeplan til god opplevd praksis! del 1-4
Skole og oppvekst
7500
,- (mva-fritt)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Fra rammeplan til god opplevd praksis! del 1-4
21
Sep
 
2023
 kl.
0:00
-
0:00
21
Sep
 - 
22
Sep
 
2023