Fra individuelt til kollektivt lederskap; Lederutvikling for bærekraftig tjenesteinnovasjon, del 1-5

Velkommen til et praksisnært og kunnskapsbasert lederutviklingsprogrammet som viser retning i forhold til ledelse i kunnskapsorganisasjoner. Her vil du få innsikt i eget og det kollektive lederskap gjennom teori, refleksjon og gruppearbeid.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Fra individuelt til kollektivt lederskap; Lederutvikling for bærekraftig tjenesteinnovasjon, del 1-5Logo for KS Agenda

Vi skal lede inn i en ny tid, hvor vi sammen med innbyggerne skal skape gode lokalsamfunn. De økonomiske og menneskelige rammebetingelsene setter nye krav til vårt lederskap og gjør det nødvendig at vi sammen finner nye løsningene. Målet om innbyggere som opplever koordinerte tjenester med kvalitativt gode tilbud skaper vi sammen i lederfelleskapet. Medvirkning hvor innbyggere opplever seg som en jevnbyrdige i samarbeidet er en viktig byggestein i dette arbeidet.

Med dette som bakteppe inviterer vi til et praksisnært lederutviklingsprogrammet som er kunnskapsbasert og viser retning i forhold til ledelse i kunnskapsorganisasjoner. Deltakerne får innsikt i eget lederskap og det kollektive. Det teoretiske grunnlaget for samlingsrekken er knyttet til KSKs rammeverk for lederutvikling og vår helhetlige modell for ledelse i kommunal sektor.

Samlingene legges opp som en blanding mellom formidling av teori, refleksjon og gruppearbeid. Det vil bli introdusert verktøy som er enkle å ta i bruk i egen lederhverdag.

Vi legger stor vekt på at deltakerne skal få rom til å:

 • reflektere over kunnskapen som presenteres og koble denne til egen praksis
 • dele refleksjoner og erfaringer med andre ledere
 • trene på verktøy og metoder som introduseres i samlingene

Kursrekken er lagt opp over fem 2-dagers samlinger, med mellomarbeid og veiledning individuelt/i gruppe mellom samlingene.

Målgruppe

Ledere, mellomledere og driftskoordinatorer som ønsker bedre forståelse for lederrollen og økt kompetanse i daglig ledelse og utvikling av organisasjonen.

Dato

Datoer for kursrekken er som følger:

 • Del 1: 19.-20. juni
 • Del 2: 21.-22. september
 • Del 3: 6.-7. november
 • Del 4: 9.-10 januar, 2024
 • Del 5: Dato kommer

Veiledning

Det blir lagt opp til lederveiledning mellom samlingene, hvor deltakerne tar utgangpunkt i eget utfordringsbilde og får «sparret» med andre deltakere. Vi bygger nettverk. Veiledningen er også godkjent for refusjon av OU-milder.

OU-midler

For kommunale ledere er det mulig å søke om refusjon av deltakeravgiften via OU-fondet. Se mer informasjon  på https://www.ks.no/ou-midler.

19. - 20. juni - Samling 1: Hvem er du som leder?

Den første samlingen vil vi innlede med introduksjon til lederutviklingsprogrammet samt å avstemme forventinger med deltakerne.

Hva vil det si å være leder i kommunal sektor? Vi skal arbeide på det individuelle lederskapet hvor vi i går dypere inn i verdi, norm og tabu.

Helhetlig modell for utviklingsorientert ledelse vil være en bærebjelke i denne samlingen. Veien videre med en introduksjon til mellomarbeid, og avtale om veiledning.

21. -22. september - Samling 2: Relasjonsorientert ledelse

Den andre samlingen vil vi dele erfaringer fra mellomarbeidet med hverandre på tvers av kommuner og sektorer.

Videre vil vi ha et fokus på relasjonsorientert ledelse, hvor kommunikasjon og relasjoner står sterkt. Ledelse krever rolleklarhet og evne til å samskape med andre ledere og sektorer. Vi utvikler individuelt lederskap med hjelp av verktøyet Kjernekvadranten.

6. -7. november - Samling 3 - Endringsledelse i en skiftende tid

Den tredje samlingen er viet til endringsledelse i en skiftende tid. Hva skjer med mennesker i møte med endring?

Endringsledelse er høyaktuelt da vi står ovenfor flere samfunnsfloker som krever en samfunnstransformasjon og samskaping. Vi arbeider med scenariometodikk og tar et dypdykk i verktøykassen.

9. - 10. januar 2024 - Samling 4 - oppgaveorienterte ledelse

Den fjerde samlingen ser vi nærmere på oppgaveorienterte ledelse, samhandling politikk og administrasjon – styringsdialog.

Ledere opplever i hverdagen å bli “dradd i alle retninger” - ledelse i krysspress hvor oppmerksomheten må rettes på flere nivå og områder.

Mange ledere praktisere “åpen-dør” og har en høy grad av tilgjengelighet, men hvilke effekt har tilgjengeligheten for det individuelle lederskap og administrasjon?

6. - 7. mars- Samling 5 -  Hvordan operasjonalisere sitt lederskap

Den femte og siste samling, vil vi gå inn på hvordan skal ledere operasjonalisere sitt lederskap med ny kunnskap. Hva blir din rolle og ditt bidrag til at organisasjonen skal lykkes. Er det noen faktorer som hindrer det?  Hvilke verktøy har vi for å hjelpe oss?

For å lykkes i vår ledergjerning må vi omsette ny kunnskap og internalisere det i organisasjonen hvor endring i atferd vil være en av målsettingene, men hvordan vet vi at det fungerer?

Bettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder
Bettina NordahlBettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder

Bettina Nordahl jobber med ledelse, organisasjonsutvikling, endring, utredning og samskaping. Hun er fagansvarlig for helhetlig oppvekst og klima/miljø. Hun har lang erfaring fra ledelse i kommunal sektor og har blant annet vært ansvarlig for samorganisering med mål om effektiv koordinering av tjenester. Bettina har et særlig fokus på tjenesteutvikling for dagens og framtidens behov, innovasjon og medvirkning. Videre jobber hun med strukturutredning, lederutvikling og lederveiledning.

Bettina har blant annet master i offentlig organisasjon og ledelse, videreutdanning i organisasjonspsykolog og er sertifisert i Lean, Prince2, NEO-PI-3, Kjernekvadranten og Transformational Leadership for sustainability.

Stephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder
Stephanie HellandStephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder

Stephanie arbeider med tjenesteutvikling og omstilling innen helse og omsorg. Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenestedesign, kompetanseutvikling, brukermedvirkning, pasientsikkerhet og kvalitetssikring av tjenestene, til lederutvikling og organisasjonsutvikling innen alle tjenesteområder. Hun er også fagansvarlig for helse og velferd samt innovasjon og tjenestedesign i KSK.

Stephanie har arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling, omstilling og heltidskultur i flere kommuner og prosesser.

Hun er blant annet medforfatter til "Introduksjon til tjenestedesign", som er den første norske boken om tjenestedesign og har flere års erfaring som leder i kommunal sektor, og har kurset rundt 400 ledere fra offentlig sektor i tjenestedesign. Stephanie har også medvirket i utforming og utvikling av veiledningsheftet til Helsedirektoratet «Leve hele livet» og har hatt et samarbeid med FAFO på et FOU oppdrag fra KS hvor man ser nærmere på “Kommunens utlysningspraksis er en barriere for heltidskultur” FOU som ble levert i august 2021 på Arendalsuka.  

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Fra individuelt til kollektivt lederskap; Lederutvikling for bærekraftig tjenesteinnovasjon, del 1-5

19
Jun
 
2023
 
kl.
-
19
Jun
 - 
20
Jun
 
2023
 
kl.
-
Harstad
Harstad
Digitalt kurs
Fra individuelt til kollektivt lederskap; Lederutvikling for bærekraftig tjenesteinnovasjon, del 1-5
Strategi og ledelse
7500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Fra individuelt til kollektivt lederskap; Lederutvikling for bærekraftig tjenesteinnovasjon, del 1-5
19
Jun
 
2023
 
kl.
-
19
Jun
 - 
20
Jun
 
2023
 
kl.
-