Forvaltningsrett for kommunene 2024

Nå er tiden inne for årets kurs i forvaltningsrett. Etter mange gode tilbakemeldinger fortsetter vi suksessen. Vi har valgt å fokusere på enda flere caser som er knyttet til erfarte problemområder i kommunal sektor. Casene gås igjennom av utvalgte deltakere i samarbeid med KS advokatene.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Forvaltningsrett for kommunene 2024Logo for KS Agenda

Kursets innhold er lagt opp på en slik måte at det er relevant både for jurister og ikke-jurister.

Formål med kurset

 • Bedre kjennskap til lovanvendelse
 • Økt kompetanse til å utøve lederskap og god saksbehandling
 • Bevissthet på det kommunale handlingsrom
 • Større oppmerksomhet på juridiske utfordringer

De tre siste årene er kursene arrangert digitalt med gode tilbakemeldinger. Det legges opp til en viss grad av interaktivitet med utvalgte deltakere underveis.

Forvaltningsloven, egentlig Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, er en norsk lov som regulerer saksbehandling og vedtak fattet av de fleste statlige eller kommunale forvaltningsorganer. Dagens forvaltningslov ble innført i 1970, men har blitt forandret på mange ganger etter det med nye forskrifter som tar for seg ulike forhold av betydning for statlig og kommunal forvaltning. Forvaltningsloven er den sentrale loven som gir generelle regler for denne forvaltningen.

Innenfor forvaltningsrett er det i tillegg gjeldende en rekke regler som ikke er lovfestede. De forskjellige delene av den statlige og kommunale forvaltningen har i tillegg egne lover som supplerer eller gir avvikende regler, slik som for eksempel opplæringsloven og kommuneloven.

Dette kurset i forvaltningsrett går over to dager og tar for seg følgende temaer:

 • Sentrale saksbehandlingsregler i forvaltningsretten herunder veiledningsplikten og utredningsplikten
 • Offentleglova
 • Regler om personvern
 • Kompetansegrunnlag i ny kommunelov
 • Utviklingen i rettstilstanden.
 • Problemstillinger som gjelder for alle områder og sektorer i kommunen og
  fylkeskommunen.

Vi anbefaler at flere fra samme kommune deltar for økt læringsutbytte, men ber om at man registrerer seg individuelt eller bruker vår multibooking. Da vil du også få tilsendt all nødvendig informasjon i forkant, under og i etterkant av kurset. Du kan lese mer om KS Advokatene

Målgruppe

Ledere, jurister og erfarne saksbehandlere som forholder seg til et omfattende lovverk hver dag

Dette kurset passer best for deg som har noe kjennskap både til forvaltningsrett og kommunal sektor samt ønsker å utvikle dette

Dato for kurset

14.-15. oktober

Deltakeravgift

Kr. 8 500,- (mva fritt) for fysisk deltakelse

Kr. 8 000,- (mva fritt) for digital deltakelse

Sted

Kurset avholdes på Nationaltheateret Konferansesenter i Haakon VII's gt. 9

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Annen informasjon

NB! Vennligst merk at dette kurset er kun for den enkelte deltakeren som har meldt seg på. Alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe.

Dag 1 14. oktober

09:00 Kommunelovens kapittel 2: Kommunens kompetansegrunnlag

    Hvilke kompetansegrunnlag gir det kommunene?

    Hvilke andre kompetansegrunnlag har kommunene?

Advokat Øyvind Renslo

Oppgave for "myk sektor" og "teknisk sektor" - to utvalgte deltakere deler sine betraktninger med henholdsvis advokat Øyvind Renslo og advokat Johan Spiten.

10:00 Pause

10:15 Forvaltningsloven – en oversikt

    Begrepene enkeltvedtak, forskrift , beslutninger , avtaler og interne prosesser

    Hva betyr det om en forvaltningsavgjørelse er et enkeltvedtak?

Advokat Jostein Selle

11:15 Lunsj

12:00 Utredningsplikten

    Hva ligger i kravet om at saken skal være «opplyst» så godt som mulig og når er en sak tilstrekkelig opplyst?

    Partenes plikt til selv om bidra med opplysninger

Advokat Erna Larsen

12:50 Pause

13:05 Partsbegrepet, partsinnsyn, klage og omgjøring

    Hvilke rettigheter har en part?

    Hva skjer når forvaltningen gjør feil?

Advokat Øyvind Renslo

14:00 Pause

14:15

     Felles presentasjon av oppgaver for «myk» sektor og for teknisk sektor. Etter det legges det opp til diskusjon i grupper for å løse oppgavene

Advokatene Øyvind Renslo/Jostein Selle og advokat Johan Spiten

15:30 Slutt

Dag 2 15. oktober

09:00 Gjennomgang av oppgaver

     Felles gjennomgang for «myk» og «teknisk» sektor. To utvalgte deltakere deler sine betraktninger

Advokat Øyvind Renslo/ Jostein Selle og advokat Johan Spiten

10:00 Pause

10:15 Offentleglova

     Lovens formål, struktur og oppbygning, definisjoner mv.

     Lovens hovedregel

     Når kan det gjøres unntak fra innsyn?

Advokat Jostein Selle

Oppgaver – en deltaker deler sine betraktninger med advokat Jostein Selle  

11:30 Lunsj

12:30 Inhabilitet

     Begrepene inhabilitet, valgbarhet, rolleblandinger, mv

     Når skal ansatte og folkevalgte fratre?

Advokat Øyvind Renslo

Oppgave – en deltaker deler sine betraktninger med advokat Øyvind Renslo

13:45 Pause

14:00 Personopplysningsloven

     Grunnleggende prinsipper i personvernregelverket

     Krav til behandling av personopplysninger

     Forholdet mellom personvernreglene og offentleglova

Advokat Stig Eidissen

Oppgave – en deltaker deler sine betraktninger med advokat Stig Eidissen

15:00 Pause

15:15 Nyheter

      Nyheter fra KS Advokatene

      Nytt fra lovgivning, rettspraksis mv med særlig interesse for kommunesektoren

Advokat Anette Olsen

16:00 Slutt

Vi tar forbehold om programendringer.

Øyvind Renslo

Øyvind Renslo

Foredragsholder
Øyvind RensloØyvind Renslo

Øyvind Renslo

Foredragsholder
Jostein Selle

Jostein Selle

Foredragsholder
Jostein SelleJostein Selle

Jostein Selle

Foredragsholder
Erna Larsen

Erna Larsen

Foredragsholder
Erna LarsenErna Larsen

Erna Larsen

Foredragsholder
Johan Nyrerød Spiten

Johan Nyrerød Spiten

Foredragsholder
Johan Nyrerød SpitenJohan Nyrerød Spiten

Johan Nyrerød Spiten

Foredragsholder
Stig Eidissen

Stig Eidissen

Foredragsholder
Stig EidissenStig Eidissen

Stig Eidissen

Foredragsholder
Anette Olsen

Anette Olsen

Foredragsholder
Anette OlsenAnette Olsen

Anette Olsen

Foredragsholder

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et hybridkurs. I den fysiske deltageravgiften er det inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Den digitale deltageravgiften dekker deltageravgiften.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Forvaltningsrett for kommunene 2024

14
Oct
 
2024
 
kl.
09:00
-
16:00
14
Oct
 - 
15
Oct
 
2024
 
kl.
09:00
-
16:00
Nationaltheatret Konferansesenter eller Digitalt
Nationaltheatret Konferansesenter eller Digitalt
Digitalt kurs
Forvaltningsrett for kommunene 2024
Forvaltning
8500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Forvaltningsrett for kommunene 2024
14
Oct
 
2024
 
kl.
09:00
-
16:00
14
Oct
 - 
15
Oct
 
2024
 
kl.
09:00
-
16:00