Digital kursrekke i 10-FAKTOR

Denne kursrekken gir deg praktisk kunnskap om hvordan du kan anvende 10-FAKTOR som et verktøy for læring, utvikling og endring i organisasjonen. Kursrekken gir innsikt i hva 10-FAKTOR er, hvordan forberede organisasjonen på gjennomføring, hvordan analysere og følge opp og hvordan implementere 10-FAKTOR som et organisasjonsutviklingsverktøy

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Digital kursrekke i 10-FAKTORLogo for KS Agenda

Det legges stor vekt på trening i samskapende prosesser og verktøy som styrker motivasjon, mestring og mening, og som deltakerne kan ta rett ut i egen organisasjon. Mestringsorientert lederskap og aktivt medarbeiderskap er kjerneelementer i kurset.


Formål med kursdel 1

Denne kursdelen vil gi forståelse for 10-FAKTOR som både medarbeiderundersøkelse og lærings-, utviklings- og endringsverktøy. Du vil få innsikt i god prosessledelse, verktøy og metoder til bruk ved forankring og implementering og som bidrar til å sikre god fremdrift i 10-FAKTOR-prosessene.  Hvordan skape skape engasjement og interesse står sentralt.


Vi modellerer gode prosesser og trening med egnede verktøy som kan brukes direkte i egen organisasjon. Det legges vekt på høy grad av egenaktivitet fra deltakerne på selve kurset, slik at man får prøvd ut verktøyene og trent sammen.

Formål med kursdel 2

Denne kursdelen vil gi innsikt i hvordan analysere og følge opp 10-FAKTOR resultatene. Du vil få kompetanse i verktøy og metoder for å analysere og lage handlingsplan, og hvordan starte oppfølgingsarbeidet av 10-FAKTOR-undersøkelsen.  Prosessene som skisseres og øves på har også har stor overføringsverdi til ledelse av samskapende prosesser generelt i organisasjonen.

Formål med kursdel 3

Denne kursdelen vil gi innsikt i hvordan 10-FAKTOR kan oversettes til praksishverdagen, med vekt på mestringsorientert lederskap og gode, effektive, lærende møter. Kurset gir eksempler på ulike verktøy som kan brukes i oppfølging og den videre implementeringsprosessen av 10-FAKTOR som et organisasjonsutviklingsverktøy

Kurset vil løfte frem suksessfaktorene for å lykkes med 10-FAKTOR som læring-, utviklings- og endringsverktøy.

Kurset tar utganspunkt i boken «En håndbok i 10-FAKTOR» som kursholder, Ingelin Burkeland er medforfatter av. Denne kan bestilles HER.

Jeg har fått flere mentale knagger å henge de 10 faktorene på og konkrete tips til hvordan vi kan jobbe videre i hverdagen.

Målgruppe

Ledere, HR-ansvarlige, tillitsvalgte, verneombud og andre som ønsker en dypere forståelse for hvordan analysere, følge opp og implementere 10-FAKTOR i organisasjonen.

Kursdatoer

  • Del 1 - 21. januar
  • Del 2 - 20. mars
  • Del 3 - 24. april

Deltakeravgift

Kr. 5 990,- (mva fritt) per kurssamling

Ved å melde seg på del 1, er man automatisk deltaker på de påfølgende kursdagene.

NB! Vennligst merk at dette kurset er kun for den enkelte deltakeren som har meldt seg på. Alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe.

Veiledning

Det tilbys også veiledning mellom samlingene, både individuelt og i gruppe. Det har vi god erfaring med som nyttig for best mulig utbytte av kurset og opplevd effekt i egen arbeidshverdag, samtidig som du kan fordype din forståelse og anvendelse av kursets innhold.

Lederveiledningen er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- per time. Det er for øvrig mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling. Vær obs på at det tilkommer mva. på denne avgiften (kr. 625,-) - mva dekkes ikke av OU-midlene.

Super gjennomgang av de 10 faktorene. Vi vil jobbe med å se hvordan dette henger sammen hos oss.

OU-midler

Kursrekken er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Del 1

08.45  Kaffe/te, påkobling i teams

09.00  Hva er 10-FAKTOR?

09.45 Pause

10.00  Hvordan kan 10-FAKTOR brukes?

11.00  Pause

11.15   Hvordan skape engasjement og forståelse for 10-FAKTOR?

12.00 Takk for i dag og god lunsj!

Del 2

08.45 Kaffe/te, påkobling i teams

09.00 10-FAKTOR: Innføring i god prosessledelse og verktøy for analyse og oppfølging

09.45  Pause

10.00 Trening på prosessledelse og bruk av verktøy for analyse og oppfølging.

11.00 Pause

11.15 Oversettingskompetanse til egen organisasjon/virksomhet.  

12.00 Takk for i dag og god lunsj

Del 3

08.45 Kaffe/te, påkobling i teams

09.00 10-FAKTOR: Innføring i god prosessledelse og verktøy for analyse og oppfølging

09.45  Pause

10.00 Trening på prosessledelse og bruk av verktøy for analyse og oppfølging.

11.00 Pause

11.15 Oversettingskompetanse til egen organisasjon/virksomhet.  

12.00 Takk for i dag og god lunsj

Ingelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder
Ingelin BurkelandIngelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder

Ingelin har 20 års erfaring fra kommunal sektor, hun har vært ansatt som seniorrådgiver i KS Konsulent AS siden 2016, og hun er i gang med næringslivs-PhD i samarbeid med Forskningsrådet og Høgskulen på Vestlandet.

I KS Konsulent jobber hun som foredragsholder, prosessveileder og coach på alle nivå i kommuner, fylkeskommuner og noe for private organisasjoner. Ingelin er særlig kjent for å være en utmerket formidler, skape høy grad av engasjement på kurs og til å oversette teori til praksis man kan ta rett ut i egen organisasjon og jobbhverdag.

Hun er lektor med tilleggsutdanning, der ledelsespsykologi og master i Utdanningsledelse fra Universitetet i Oslo inngår. Masteren omhandlet jobbmotivasjon og mellomledelse.

Ingelin er sertifisert i psykologisk trygghet og er medforfatter av den nye håndboken om 10-FAKTOR.

Informasjon om digitale kurs:

  • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
  • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

  • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Digital kursrekke i 10-FAKTOR

21
Jan
 
2025
 
kl.
09.00
-
15.00
21
Jan
 - 
21
Jan
 
2025
 
kl.
09.00
-
15.00
Digitalt kurs
Digital kursrekke i 10-FAKTOR
Arbeidsgiver
5990
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Digital kursrekke i 10-FAKTOR
21
Jan
 
2025
 
kl.
09.00
-
15.00
21
Jan
 - 
21
Jan
 
2025
 
kl.
09.00
-
15.00