KS Advokatenes årlige personvernkurs

Dette kurset vil hvert år gi nyttig innsikt i personvern. Kurset holdes av KS Advokatene som har spisskompetanse på saker som gjelder kommuner. De vil oppdatere og utvikle din kunnskap på dette årlige personvernkurset som er skreddersydd mot personvernspørsmål knyttet til kommuner og fylker.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
KS Advokatenes årlige personvernkursLogo for KS Agenda

Oppdater og utvikle dine kunnskaper på dette årlige personvernkurs, skreddersydd mot personvernspørsmål knyttet til kommuner og fylker!

Dette digitale kurset starter med et dypdykk i ny og relevant praksis knyttet til behandlingsgrunnlag i kommunal sektor. Her går vi inn i nøkkeltemaer som terskelen for å behandle personopplysninger, bruk av samtykke, og korrigering av feil behandlingsgrunnlag. Kurset klargjør videre forholdet mellom innsynskrav etter offentleglova og kommunens personvernansvar.

Etter lunsj fokuserer vi på lagringsbegrensning, sletting og arkiv plikt – sentrale spørsmål hvor kommunen møter forpliktelser i to ulike ender. Kurset avsluttes med sentrale temaer knyttet til konsekvenser av brudd på personvern regelverket. Dette omfatter spørsmål som når det foreligger meldeplikt til Datatilsynet, og vilkår for og utmåling av overtredelsesgebyr og oppreisnings erstatning Dette vil gjøre kommuner bedre i stand til å håndtere brudd på personvern regelverket på en riktig måte.

Målgruppe

Alle ledere, personalledere og -rådgivere, personvernombud, juridiske rådgivere, saksbehandlere, arkivarer og andre hvor personvern inngår i arbeidsoppgavene.

Formålet med kurset

Oppdatering og videreutvikling av kunnskaper innenfor sentrale personvernspørsmål for kommunene som behandlingsgrunnlag, forholdet til offentleglova, sletteplikt og forholdet til arkivlovgivningen, og hvordan man kan og skal håndtere brudd på personvern regelverket.

Nyttig informasjon

Er du ikke tilgjengelig til å delta på kursdagen 28. august, vil du få tilgang til en personlig link med opptak i etterkant. Denne lenken vil det være en tidsbegrensning på som du får nærmer informasjon om. Det er kun de som er påmeldt fagdagen som vil få tilgang til link med opptaket.

NB! Vennligst merk at dette kurset er kun for den enkelte deltakeren som har meldt seg på. Alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe.

10:00 Behandlingsgrunnlag i kommunal sektor – gjennomgang av nyere praksis

Gjennomgang av nyere praksis med fokus på

• Hva er terskelen for å behandle personopplysninger for å utføre lovpålagte oppgaver?

• Rammene for bruk av samtykke i kommunal sektor

• Hvordan rette opp bruk av feil behandlingsgrunnlag?

Advokat Stig Eidissen

11:00 Pause

11:15 Forholdet mellom offentleglova og personvernregelverket

Gjennomgang av nyere praksis med fokus på

• På hvilken måte påvirker reglene i personvernregelverket kommunens behandling av innsynskrav?

• Stenger personvernregelverket for innsyn etter offentleglova?

• Hva er Datatilsynets kompetanse i saker om offentlig innsyn

Advokat Martin Jonassen

12:15 Lunsj

13:00 Lagringsbegrensning, sletting og arkiveringsplikt

Gjennomgang av nyere praksis med fokus på:

• Hvilke rutiner for sletting av personopplysninger må kommunale virksomheter ha

• Når går arkiveringsplikten foran retten til sletting og korrigering av personopplysninger?

• Hvor lenge er det lovlig å lagre skriftlige advarsler i arbeidsforhold

Advokat Stig Eidissen

14:00 Pause

14:15 Konsekvenser av brudd på personvernregelverket

Gjennomgang av nyere praksis med fokus på:

• Meldeplikt til Datatilsynet

• Overtredelsesgebyr – vilkår og utmåling

• Oppreisningserstatning – vilkår og utmåling

Advokatfullmektig Anine Frølich

15:15 Slutt

Stig Eidissen

Stig Eidissen

Foredragsholder
Stig EidissenStig Eidissen

Stig Eidissen

Foredragsholder

Advokat (Phd) Stig Eidissen er personvernkoordinator hos KS Advokatene, og rådgir kommuner og fylkeskommuner om personvernrettslige spørsmål. Eidissen arbeider også med statsstøtterett, arbeidsrett og forvaltnings- og kommunalrett. Han har doktorgrad i rettsvitenskap fra 2020, og var medlem i utvalget bak EØS-utredningen i NOU 2024: 7

Martin Jonassen

Martin Jonassen

Foredragsholder
Martin JonassenMartin Jonassen

Martin Jonassen

Foredragsholder
Anine Frølich

Anine Frølich

Foredragsholder
Anine FrølichAnine Frølich

Anine Frølich

Foredragsholder

Informasjon om digitale kurs:

  • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
  • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

  • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

KS Advokatenes årlige personvernkurs

28
Aug
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:15
28
Aug
 - 
28
Aug
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:15
Digitalt kurs
KS Advokatenes årlige personvernkurs
Forvaltning
5500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
KS Advokatenes årlige personvernkurs
28
Aug
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:15
28
Aug
 - 
28
Aug
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:15