Beregning av sykepenger og foreldrepenger

Kurset gir deg faglig oppdatering i regelverket knyttet til sykepenger, foreldrepenger og feriepenger med utgangspunkt i en lønnsmedarbeiders hverdag. Vi tar for oss praktiske eksempler og aktuelle blanketter du som lønnsmedarbeider må forholde deg til.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Beregning av sykepenger og foreldrepengerLogo for KS Agenda

Målgruppen for kurset

HR- og lønnsmedarbeidere i kommunen

Formål med kurset

 • Hvordan du beregner sykepenger, foreldrepenger og feriepenger
 • Få en oversikt og sikre all refusjon fra NAV
 • Siste nytt om digitalisering av sykmeldingen
 • Nye regler for beregning av sykepenger

NB! Vennligst merk at dette kurset er kun for den enkelte deltakeren som har meldt seg på. Alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe.

Kl. 09:00-12:00 del 1

Grunnleggende vilkår for rett til sykepenger

 • Når har man rett til sykepenger?
 • Når bortfaller retten til sykepenger?

Beregning av arbeidsgiverperioden

 • Når starter en arbeidsgiverperiode?
 • Flere korte sykefravær – kan de slås sammen til en arbeidsgiverperiode?
 • Hva utløser opptjening av en ny arbeidsgiverperiode?
 • Arbeidsavklaringspenger og sykepenger
 • Hvordan sikre refusjon fra NAV

Sykepenger og feriepenger

 • Ferieavvikling ved sykdom
 • Opptjening av feriepenger ved sykdom
 • Sykepenger og utenlandsopphold

Kl. 12:00-13:00 Lunsj

Kl. 13:00-15:00 del 2

Arbeidstakers rettigheter og plikter under sykefraværet

 • Krav til bruk av egenmelding og sykmelding
 • Hvordan beregne og utbetale sykepenger?

Fravær og betaling ved barns sykdom

 • Bruk av egenmelding ved barn/barnepassers sykdom
 • Når skal arbeidsgiver betale og hvilke situasjoner ligger utenfor betalingsplikten?

Fravær og betaling ved fødsel og adopsjon

 • Mødrekvote - fedrekvote - fellesperiode - vilkår for 15 ukers kvote
 • Foreldrepenger og feriepenger
 • Ferieavvikling ved foreldrepermisjon
 • Opptjening av feriepenger under permisjon

Feriepenger

 • Grunnlaget for feriepenger
 • Timelønnede og månedslønnede
Atle Torp

Atle Torp

Foredragsholder
Atle TorpAtle Torp

Atle Torp

Foredragsholder

Atle Torp har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Beregning av sykepenger og foreldrepenger

16
Oct
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
16
Oct
 - 
16
Oct
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
Digitalt kurs
Beregning av sykepenger og foreldrepenger
Arbeidsgiver
5500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Beregning av sykepenger og foreldrepenger
16
Oct
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
16
Oct
 - 
16
Oct
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00