Arbeidsrett – ansettelsen

En ansettelsesprosess er utfordrende på flere måter. Ikke bare skal den rette kandidaten ansettes, men i tillegg skal lederen forholde seg til en rekke lover og regler under prosessen. En kvalitetssikret ansettelsesprosess kan være forebyggende for senere konflikter.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Arbeidsrett – ansettelsenLogo for KS Agenda

Som leder vet du hvor kritisk det er å bygge sterke, kompetente team. Det å gjennomføre vellykkede ansettelser kan være en utfordrende oppgave. Dette kurset gir et innblikk i og kan hjelpe deg med å gjennomføre gode ansettelser som ikke bare overholder relevant lovverk, men også legger grunnlaget for harmoniske og konfliktfrie arbeidsforhold.  Kurset dekker viktige emner som utlysning, kvalifikasjonsprinsippet, spesifikke kompetansekrav, fortrinnsrett, lovlige spørsmål, sentrale dokumenter og forventningsavklaringer.

Målgruppe for kurset

Ledere med ansettelsesmyndighet og andre med ansettelse ansvar.

Formål med kurset

Formålet med kurset er å bidra til at du som leder gjennomfører gode ansettelser, som følger relevant lovverk, og legger grunnlaget for konfliktfrie ansettelsesforhold.

I kurset blir følgende temaer berørt

 • Forhold rundt selve utlysningen, herunder diskrimineringsregler og arbeidsgivers målsettinger
 • Kvalifikasjonsprinsippet ved ansettelser i offentlig sektor
 • Særlige kompetansekrav til lærere
 • Fortrinnsrett som følger av tilretteleggingsplikt ved deltidsansattes rettigheter og ved nedbemanning.
 • Hvilke spørsmål og undersøkelser er lovlige ved ansettelser?
 • Sentrale dokumenter som arbeidsavtalen og arbeidsinstruks
 • Viktige forventningsavklaringer; Hvordan kan prøvetiden benyttes optimalt, og hvor går grensene for endringer i arbeidsforholdet?

Temaene henviser til sentrale lover, gjeldende avtaler og rettspraksis.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

NB! Vennligst merk at dette kurset er kun for den enkelte deltakeren som har meldt seg på. Alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe.

Kl. 09:00 – 09:15

 • Åpning, presentasjon

Kl. 09:15 – 12:00

 • Utlysningen
 • Fortrinnsrett
 • Grenser for arbeidsgivers undersøkelser
 • Kvalifikasjonsprinsippet
 • Innsynsrett og forbigåelse

Kl. 12:00 – 12:45

 • Lunsj

Kl. 12:45 – 15:00

 • Arbeidsavtalen, arbeidsinstruks med mer
 • Forventningsavklaringer
 • Prøvetiden
 • Endringer i arbeidsforholdet

Kl. 15:00

 • Avslutning

Ane Sofie Tømmerås

Ane Sofie Tømmerås

Foredragsholder
Ane Sofie TømmeråsAne Sofie Tømmerås

Ane Sofie Tømmerås

Foredragsholder

Ane Sofie Tømmerås arbeidet som advokat 2004 – 2023, blant annet som daglig leder i Advokathuset Justisia as. Nå driver hun Mekler1, og arbeider hovedsakelig som mekler i rettslige tvister. Med bakgrunn fra politikk og offentlig forvaltning, holder hun kurs for blant annet KS Agenda og JUS.  

Som advokat arbeidet Ane Sofie særlig med arbeidsrett, erstatningsrett, avtalerett og rådgivning til bedrifter, men fikk også god erfaring med juridisk bistand til brukere av offentlige tjenester. Hun mekler innenfor de samme områdene.

Hun har juss-utdanningen fra Universitetet i Oslo, og har en mastergrad i internasjonal juss og politikk (Master in International Public Policy) fra Johns Hopkins University. Hun er sertifisert mekler.

Ane Sofie har vært politisk aktiv, og har to perioder bak seg som stortingsrepresentant. Tidligere har hun arbeidet som journalist og som saksbehandler i Justisdepartementet. Hun har og har hatt en rekke tillits- og styreverv i organisasjoner og selskap. Hun har forfattet artikler, og gitt ut en fagbok om offentlige erstatningsordninger.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Arbeidsrett – ansettelsen

23
Oct
 
2024
 
kl.
0900
-
1500
23
Oct
 - 
23
Oct
 
2024
 
kl.
0900
-
1500
Digitalt kurs
Arbeidsrett – ansettelsen
Forvaltning
5500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Arbeidsrett – ansettelsen
23
Oct
 
2024
 
kl.
0900
-
1500
23
Oct
 - 
23
Oct
 
2024
 
kl.
0900
-
1500