7 tiltak som reduserer sykefravær

Synes du sykefraværsarbeid stjeler mye tid og krefter? Vil du målrettet og systematisk redusere sykefraværet? Da er dette kurset noe for deg!

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
7 tiltak som reduserer sykefraværLogo for KS Agenda

Sykefravær er ikke en privatsak.  Selvfølgelig skal ingen ha dårlig samvittighet for å være syke og borte fra jobben, men det er viktig å jobbe med miljø, holdninger, nærvær og tilrettelegging slik at ansatte har lyst til å gå på jobb selv om kroppen hangler litt.  En rød tråd gjennom hele prosessen er at lederne stiller krav og tør å ta de tøffe samtalene.

Målgruppe for kurset

For ledere med personalansvar og sykefraværsoppfølging

Formål med kurset

 • Bli fortrolige med å bruke ulike verktøy, metoder og teknikker som bidrar til redusering av sykefravær til beste for den enkelte, kolleger og arbeidsplassen så vel som brukerne av kommunens tjenester.
 • Få verktøy til å mestre ulike type situasjoner og forventninger slik at de kan kjenne seg trygge også ved tilspissede ubehageligheter og krevende tilfeller.
 • Høyt sykefravær er en krevende utfordring, og det tærer på kollegaer, ledere og økonomien.  Ved å redusere sykefraværet skapes større stabilitet, brukere blir mer fornøyd og trivselen øker.  Men til det trengs konkrete effektive tiltak som erfaringsmessig er suksessfaktorer.

NB! Vennligst merk at dette kurset er kun for den enkelte deltakeren som har meldt seg på. Alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

 

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen. 

Timeplan kl. 09:00 – 14:15

Innledning
Hva kjennetegner arbeidsplasser med lavt sykefravær? Sammen med verneombud og tillitsvalgte bør ledere definere mål og utarbeide en overordnet plan for reduksjon av sykefraværet de neste to årene.

1. Sykefravær må kartlegges

 • Teori
 • Oppgave

2. Sykefravær er ferskvare: det krever umiddelbar respons

 • Teori
 • Oppgave

3. Sykefravær kan være skalkeskjul: Fokus på hverdagsmestring

 • Teori
 • Oppgave

4. Sykefravær som symptom: Medarbeidermedvirkning og ansvarliggjøring for å oppnå eierskap

 • Teori
 • Oppgave

5. Tilretteleggingstiltak

 • Teori
 • Oppgave

6. Kulturbygging: trappevasken starter øverst

 • Teori
 • Oppgave

7. Oppfølging

 • Teori

Det legges inn jevnlige pauser etter behov

Live Bressendorf Lindseth

Live Bressendorf Lindseth

Foredragsholder
Live Bressendorf LindsethLive Bressendorf Lindseth

Live Bressendorf Lindseth

Foredragsholder

Live Bressendorf Lindseth er kommunikasjonsrådgiver og forfatter. Hun har 25 års erfaring i å styrke ledergrupper og team, med spesiell fokus på kommunikasjon, motivasjon og relasjonsbygging.

Med sin embetseksamen har hun bred teoretisk forankring innen psykologi, sosiologi og pedagogikk. Live Bressendorf Lindseth er kjent fra media som en av landets fremste eksperter på kroppsspråk.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

7 tiltak som reduserer sykefravær

24
Sep
 
2024
 
kl.
09:00
-
14:15
24
Sep
 - 
24
Sep
 
2024
 
kl.
09:00
-
14:15
Digitalt kurs
7 tiltak som reduserer sykefravær
Arbeidsgiver
5500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
7 tiltak som reduserer sykefravær
24
Sep
 
2024
 
kl.
09:00
-
14:15
24
Sep
 - 
24
Sep
 
2024
 
kl.
09:00
-
14:15