Ledelse er å jobbe gjennom andre

Jon Reichelt har lang erfaring som leder på ulike nivåer, sist som sjef i Forsvarets sanitet og i Forsvarssjefens ledergruppe. Han er også en erfaren lege og kjent som militærpsykiater i TV2-serien "Kompani Lauritzen". Nå deler han sin innsikt om hvordan du kan lede ved å involvere andre og skape en trygg arbeidskultur.

Publisert 
31
Jan
 
2024
Kristin Øygard
Kristin Øygard
Publisert 
31
Jan
 
2024
kristin.oygard@ksagenda.no
Jon Reichelt

Jon Reichelt har vært sjef i Forsvarets sanitet og i Forsvarssjefens ledergruppe. Han er også en anerkjent lege og psykiater, kjent for sin dyptgående forståelse av menneskelig psykologi. Foto: Forsvaret

Ledelse handler ikke bare om å flyte med strømmen, men å aktivt forme organisasjonens kultur. Det er viktig å etablere en kultur og tradisjon for ledelse før utfordringene melder seg. Mennesket, likt andre flokkdyr, bærer fortsatt med seg en dyp forankret frykt i sin natur. Tradisjonelt har overlevelse og ledelse vært basert på frykt, og selv i dag er frykt en dominerende faktor.

For å skape en god ledelseskultur er det nødvendig å aktivt motarbeide den naturlige tendensen til frykt. Tillit, kompetanse og ansvar er nøkkelordene som Reichelt fremhever innen ledelse.  Alle disse komponentene må ses på som en helhet.

Tillit er noe du gir for å finne ut om du kan stole på noen, sier Reichelt.

Ledere bør oppfordres til å gi tillit til medarbeidere, fordi tillit får det beste ut av de fleste mennesker. Ved å etablere gjensidig tillit kan man motarbeide frykt. Lederens tillit avhenger av å være ekte, troverdig og pålitelig. For å bygge tillit i teamet, må lederen være bevisst på å forstå og praktisere klare verdier og holdninger.

Delegering av ansvar er et annet viktig nøkkelord innen ledelse. Mennesker utvikles når de får ansvar, og det er en effektiv måte å oppdage andres potensial på. Selv om en leder delegerer oppgaver, er det avgjørende for en leder å beholde et overordnet ansvar.

Ansvar må dyttes nedover så langt det bare går! Og gjerne enda litt lenger. Folk vokser med ansvar, påpeker Reichelt.

Kompetanse er en annen viktig komponent innen ledelse. Kompetanse er sammensatt av både skolering og erfaring. Det er et individuelt ansvar å håndtere og vurdere ens egen kompetanse i forhold til de pålagte oppgavene.

I en dypere forståelse av kompetanse, er det viktig å anerkjenne to aspekter. Talent er ofte undervurdert, og det er essensielt å identifisere og utnytte individuelle styrker for å fremme kompetanse. Den verdifulle kvaliteten av ungdommelig pågangsmot er også et aspekt som gir drivkraft for nyskapning og engasjement. For å bygge kompetanse, sier Reichelt at det er viktig å ha en kultur som oppmuntrer til deltakelse og hvor det er aksept for at folk er forskjellige.

Men hva er egentlig oppskriften for å lykkes som en god leder? Holder det ikke bare være seg selv?

Gjensidig tillit er viktigst av alt! For å oppnå gjensidig tillit i et arbeidsforhold, er det avgjørende hvordan lederen er som menneske. Vi er følelsesstyrt og instinktstyrt, og det kan slå ut på mange måter. En leder kan bevisstgjøre seg på hvordan man ønsker å fremstå med gode holdninger og verdier.

Dine holdninger er det du føler, tenker og gjør, ikke det du sier at du føler. Dine holdninger og verdier er avgjørende viktig for å få folk med deg. Du må «være» verdiene dine, og ikke bare snakke om dem, konkluderer Reichelt.
For å skape en god ledelseskultur er det nødvendig å aktivt motarbeide den naturlige tendensen til frykt. Tillit, kompetanse og ansvar er nøkkelordene til god ledelse. Foto: GettyImages
Kristin Øygard
Kristin Øygard
Publisert 
25
Apr
 
2024
kristin.oygard@ksagenda.no

Les videre