KLAR – FERDIG – LED!

Bli guidet gjennom ulike ledelsesverktøy og lær hvordan du kan bruke dem til å skape en inspirerende arbeidskultur og fremme resultater sammen med dine medarbeidere. På fagdagen får du konkrete verktøy som kan tas i bruk umiddelbart – klar, ferdig, led!

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
KLAR – FERDIG – LED!Logo for KS Agenda

Dykk ned i essensen av motiverende og effektiv ledelse og oppdag hva som skal til for å skape vekst og trivsel på arbeidsplassen.

Målgruppe

Ledere på alle nivå, personalansvarlige, HR-ansvarlige, tillitsvalgte og verneombud.

*Fagdagen er også åpent for alle som har interesse av temaet.

 

Formål

Formålet er å utruste deg med praktiske verktøy som styrker din evne til å mobilisere medarbeiderne, håndtere utfordringer og ta beslutninger i arbeidshverdagen. Du vil få en dypere forståelse for effektiv ledelse, slik at du kan implementere disse verktøyene for å skape positiv endring og fremme en mer produktiv arbeidskultur.

 

Nyttig informasjon

Er du ikke tilgjengelig til å delta på fagdagen den 23.april, vil du få tilgang til en personlig link med opptak i etterkant. Linken vil være tilgjengelig i ca. fire uker. Det er kun de som er påmeldt fagdagen som vil få tilgang til link med opptaket.

NB! Vennligst merk at dette kurset er kun for den enkelte deltakeren som har meldt seg på. Alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe.

‍‍

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

NB! OU-midler dekker i MVA.

TEMAER GJENNOM DAGEN

Ledelse - å jobbe gjennom andre - hva skal til - hva er viktig?

Jon Reichelt har lang erfaring som leder på ulike nivåer, sist som sjef i Forsvarets sanitet og i Forsvarssjefens ledergruppe. Han har vært nysgjerrig på mennesker hele sitt liv. Det har medført en karriere som lege og psykiater - i helsevesenet og Forsvaret. Han har meget høy kompetanse på den menneskelige faktor – hva som driver oss, hva som skremmer oss, og hvordan vi kan forberede oss og håndtere det livet byr på. Jon er også et kjent ansikt fra TV2-serien «Kompani Lauritzen» der han er kompaniets militær psykiater.

Reichelt gir oss forståelige og forenklede modeller for hvordan vi fungerer som mennesker, både alene og i samspill med andre. Forholdet mellom følelser og fornuft står sentralt i budskapet.

Motiverende ledelse

Hvordan kan du fremme medarbeidernes motivasjon? Hvilke tilnærminger kan du bruke?

Motiverende ledelse er mer enn et begrep – det handler om tilnærminger og metodikk for å inspirere og motivere medarbeiderne slik at dere oppnår felles mål sammen.

 • Hvordan kan du utvikle og forsterke ditt motiverende lederskap?
 • Hva konkret kan du gjøre og hvordan kan medarbeiderne bidra?

Bettina Nordahl og Åsbjørn Vetti KS Konsulent gir deg praksis nær teori, ulike tilnærminger og lettanvendelige verktøy.

Hvordan få tid til ledelse?

Dette er de 10 viktigste grepene du kan ta.

Nesten alle ledere ønsker å ha mer tid til ledelse. Gjennom dette foredraget kan du lære om:

 • Hverdagseffektivitet
 • Hva du kan vinne på en mer coachende lederstil
 • Hvordan du identifisere beslutningsunderskudd og gjør noe med det
 • At 10 sekunder ofte er nok
 • 20-80-regelen
 • Å lage en enkel kanalstrategi for intern informasjon og kommunikasjon,
 • Hvordan du effektivt kan delegere arbeidet med å bygge og vedlikeholde rutiner
 • Hvordan du kan sette læring i system på arbeidsplassen
 • Hvordan du kan bruke langtidsplanlegging for å sikre tid til utviklingsarbeid.

Bettina Nordahl og Åsbjørn Vetti fra KS Konsulent gir deg verktøyene du trenger.

Fremtidens ledelse

Hva er det nye du må lære deg?

Vi står overfor store samfunnsendringer. Kommunenes rolle vil endre seg radikalt i framtida. En viktig driver er de demografiske endringene som vil føre til stor kompetansemangel og behov for mye større omstillingskraft og omstillingstakt.

I dette foredraget vil du blant annet få høre at ledere i framtida må bidra til høy endringskapasitet, legge til rette for å utvikle kompetanse i en helt annen målestokk, og utnytte kompetansen mye bedre gjennom ny oppgavedeling.

Ledere må sørge for å automatisere alt som er mulig å automatisere, være datadrevet, lede formålsorientert, mobilisere ressurser i samspill med omgivelsene, og beherske nettverksledelse.

Bettina Nordahl og Åsbjørn Vetti fra KS Konsulent tar deg med inn i fremtidens ledelse.

Bettina Nordahl og Åsbjørn Vetti er seniorrådgivere i KS Konsulent. Begge to har lang erfaring med lederutvikling, lederveiledning og organisasjonsutvikling i kommunal sektor.

Bettina og Åsbjørn skal lede oss gjennom denne spennende fagdagen.

Program for dagen

 • Kl. 09:00-09:50 Motiverende ledelse - hvordan får du fremme medarbeidernes motivasjon? Hvilke tilnærminger bruker du? v/ Bettina Nordahl og Åsbjørn Vetti, seniorrådgivere KSK
 • Kl. 09:50-10:00 Pause ‍
 • KL. 10:00-10:45 Hvordan få tid til ledelse? Dette er de 10 viktigste grepene du kan ta. v/ Bettina Nordahl og Åsbjørn Vetti, seniorrådgivere KSK
 • Kl. 10:45-10:55 Benstrekk‍
 • Kl. 10:55-11:30 Fremtidens ledelse – hva er det nye du må lære deg? v/ Bettina Nordahl og Åsbjørn Vetti, seniorrådgivere KSK
 • Kl. 11:30-12:00 Lunsj‍
 • Kl. 12:00-13:00 Ledelse - å jobbe gjennom andre - hva skal til - hva er viktig? v/ Jon Reichelt, militærpsykiater fra Kompani Lauritzen

*Det tas forbehold om at det kan komme endringer i programmet

Jon Reichelt

Jon Reichelt

Foredragsholder
Jon ReicheltJon Reichelt

Jon Reichelt

Foredragsholder

Jon Reichelt har lang erfaring som leder på ulike nivåer, sist som sjef i Forsvarets sanitet og i Forsvarssjefens ledergruppe. Han har vært nysgjerrig på mennesker hele sitt liv. Det har medført en karriere som lege og psykiater - i helsevesenet og Forsvaret. Han har meget høy kompetanse på den menneskelige faktor – hva som driver oss, hva som skremmer oss, og hvordan vi kan forberede oss og håndtere det livet byr på. I tillegg til kompetanse på ledelse, er han en kjent stemme innen fagområdet beredeksap.

Jon er et kjent ansikt fra TV2-serien «Kompani Lauritzen» der han er kompaniets millitærpsykiater.

Bettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder
Bettina NordahlBettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder

Bettina Nordahl jobber med ledelse, organisasjonsutvikling, endring, utredning og samskaping. Hun er fagansvarlig for helhetlig oppvekst og klima/miljø. Hun har lang erfaring fra ledelse i kommunal sektor og har blant annet vært ansvarlig for samorganisering med mål om effektiv koordinering av tjenester. Bettina har et særlig fokus på tjenesteutvikling for dagens og framtidens behov, innovasjon og medvirkning. Videre jobber hun med strukturutredning, lederutvikling og lederveiledning.

Bettina har blant annet master i offentlig organisasjon og ledelse, videreutdanning i organisasjonspsykolog og er sertifisert i Lean, Prince2, NEO-PI-3, Kjernekvadranten og Transformational Leadership for sustainability.

Åsbjørn I. Vetti

Åsbjørn I. Vetti

Foredragsholder
Åsbjørn I. VettiÅsbjørn I. Vetti

Åsbjørn I. Vetti

Foredragsholder

Åsbjørn Vetti har jobbet med lederutvikling i KSK siden 2005. Mestringsorientert og tillitsbasert ledelse er essensen i effektiv ledelse. Han brenner for å øke omstillingstakten og omstillingskraften i kommuner og fylkeskommuner.

Vi står overfor store samfunnstransformasjoner og må gjøre endringer raskt. Å se tjenesteutvikling, samfunnsutvikling og demokratiutvikling i sammenheng blir viktig og Åsbjørn er spesielt opptatt av samskaping som mobiliserer ressurser og forbedrer kommuners og fylkeskommuners treffsikkerhet og legitimitet.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

KLAR – FERDIG – LED!

23
Apr
 
2024
 
kl.
09:00
-
13:00
23
Apr
 - 
23
Apr
 
2024
 
kl.
09:00
-
13:00
Digital fagdag
Digital fagdag
Digitalt kurs
KLAR – FERDIG – LED!
Strategi og ledelse
2500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
KLAR – FERDIG – LED!
23
Apr
 
2024
 
kl.
09:00
-
13:00
23
Apr
 - 
23
Apr
 
2024
 
kl.
09:00
-
13:00