Hvordan få tid til ledelse?

I en verden som stadig endrer seg, er det viktig for ledere å være i stand til å tilpasse seg og håndtere nye utfordringer. En av de største utfordringene er å finne tid til å fokusere på ledelse.

Publisert 
25
Apr
 
2024
Kristin Øygard
Kristin Øygard
Publisert 
25
Apr
 
2024
kristin.oygard@ksagenda.no
en person i telefonen

Med gode, enkle grep, kan du få overskuddet til å utøve god ledelse og skape en positiv arbeidskultur. Foto: GettyImages

Bettina Nordahl og Åsbjørn Vetti fra KS Konsulent har dybdekunnskap om ledelse.

På fagdagen “KLAR - FERDIG - LED” den 23. april, delte Bettina og Åsbjørn noen smarte ledertips. De snakket om hvordan ledere kan bruke tiden sin bedre på å være ledere. De delte også sine tanker om hva god ledelse er.

1. Vær effektiv i hverdagen

Bruk teknikker for å være effektiv i hverdagen. Dette kan inkludere å organisere arbeidet ditt på en måte som minimerer distraksjoner og avbrudd.

2. Bruk en myndiggjørende og coachende lederstil

Bidra til mestring hos ansatte ved å tro på at den som har problemet også er den beste til å finne svaret.

3. Insiterende delegering - skap mestringstro

Vis tiltro når du delegerer oppgaver. Vær tilgjengelig for veiledning og vis interesse underveis.

4. 10 sekunder er nok

Bruk de små øyeblikkene til tilbakemeldinger. Dette kan være et blikk, et nikk, en sms, et klapp på skuldra, eller et spørsmål som viser at du er interessert.

5. Ta i bruk 20-80-regelen

Fokuser på de 20% av oppgavene som gir 80% av resultatene. Dette vil hjelpe deg å prioritere oppgavene dine mer effektivt.

6. Jobb i bolker - skjerm tid

Jobb i “bolker” for å gjøre faste oppgaver som trenger konsentrasjon og fokus. Ikke la deg avbryte – fjern varsler og digital støy.

7. Ta beslutninger

Gjør en analyse av de henvendelsene du får som leder. Hvilke henvendelser kommer som følge av at noe er uavklart, at det mangler en beslutning?

8. Bygg en lærende organisasjon

Skap en kultur for kontinuerlig læring og utvikling i organisasjonen din.

9. Systematiser kommunikasjon

Lag en enkel kanalstrategi som klargjør hvor vi finner ulik type informasjon og hvilke møteplasser vi har.

10. Langtidsplanlegging

Planlegg for utviklingsarbeid 12 måneder frem i tid. Hvis det er viktig, sett av tid i kalenderen din.

Husk, god ledelse handler ikke bare om å få jobben gjort, men også om å inspirere og motivere teamet ditt til å oppnå sitt fulle potensial.

Å ta disse grepene vil ikke bare frigjøre mer tid til å fokusere på ledelse, men vil også bidra til en mer effektiv organisasjon. Ved å implementere disse strategiene, kan du forbedre din ledelsesstil og skape en positiv arbeidskultur.

Kristin Øygard
Kristin Øygard
Publisert 
14
Jun
 
2024
kristin.oygard@ksagenda.no

Les videre