Vi setter kunnskap i et kommunalt perspektiv

KS Agenda gir gode læringsopplevelser gjennom kurs og konferanser

Vold og trusler i skolen

Vold og trusler er et økende problem i skolen. Få innsikt i hvordan du kan håndtere og forebygge slike situasjoner. Fagdagen er subsidiert med OU-midler.

Meld deg på!

KLAR – FERDIG – LED!

På fagdagen får du konkrete verktøy som kan tas i bruk umiddelbart – klar, ferdig, led! Fagdagen er subsidiert med OU-midler.

Meld deg på her!

LE-DEL-SE – et fremtidsrettet kurs i ledelse og organisasjonsutvikling

Styrk din lederkompetanse med denne kursrekken! Kurset er 100% subsidiert!

Meld deg på!