Vi setter kunnskap i et kommunalt perspektiv

KS Agenda gir gode læringsopplevelser gjennom kurs og konferanser

Digitalt kurs i arbeidstid- og praktisk turnusplanlegging

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler!

Meld deg på!

Strategisk rekruttering

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler!

Meld deg på her!

Å lede ledere

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler

Meld deg på!