Tverrfaglig ledelse del 1-2

Kommunene må i økende grad forholde seg til komplekse utfordringer som ikke respekterer kommunens etablerte organisasjonsstruktur. Disse utfordringene løses ved samhandling på tvers av programområder, avdelinger, fag og yrkesgrupper. Dette forutsetter tverrfaglig ledelse som internt tilrettelegger for og følger opp samhandling.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Tverrfaglig ledelse del 1-2Logo for KS Agenda

Kurset tverrfaglig ledelse gir deg teoretisk og praktisk innsikt i hvordan du kan utøve tverrfaglig ledelse på en god måte. Dette kurset tilbyr deg faglig solide innspill, utfordrende refleksjoner, berikende diskusjoner og nyttig erfaringsdeling. I tillegg vil deltakerne bli introdusert til gode verktøy som kan hjelpe ledere å tilrettelegge for tverrfaglighet i hverdagen.

Kurset består av en fysisk samling á to dager samt en digital oppfølgingsdag

Det legges opp til et enkelt forarbeid til den fysiske samlingen, og et kartleggingsarbeid i mellomperioden. Se program for mer informasjon om forarbeidet.

Målgruppe

Ledere på alle nivåer, spesielt egnet for virksomhetsledere og avdelingsledere

Vi anbefaler at flere leder fra en kommune melder seg på.

Formål

 • Økt kunnskap om når det er nødvendig med samhandling på tvers, og hva godtverrfaglig ledelse innebærer i praksis. 
 • Økt bevissthet rundt egne styrker og utviklingsområder knyttet til ledelse av tverrfaglig samhandling
 • Konkrete verktøy for å kunne analysere og identifisere behov for samhandling på tvers i egen kommune
 • En treningsarena der man med utgangspunkt i egne brukeres behov kan jobbe for å styrke nødvendig samhandling på tvers  

Datoer for kursrekka

 • Samling 1, fysisk, 24. og 25. april fra klokken 10:00 den 24. og slutt klokken 15:00 den 25.
 • Samling 2, digital,24. mai klokken 09:00-14:00

Deltakeravgift

Din påmelding vil gjelde for begge samlinger.

Deltakeravgiften er på kr. 8 500,- på samling 1 (eks mva)

5500 for samling 2 (eks mva).

Ved å melde deg på bekrefter du at du kan stille på begge samlingene.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Fysiske samling

24.april 10:00-16:00

 • Når trenger vi samhandling på tvers? Faglig oppspill
 • Eksempel historier og erfaringsdeling fra tverrfaglig samhandling hos oss.  
 • Deling fra forarbeidet
 • Tverrfagligledelse – hva handler det om og hvordan gjør vi det? Faglig oppspill basert på Jody Gittells forskning (Relasjonell koordinering)
 • Hvordan håndtere konkrete dilemmaer og utfordringer knyttet til ledelse av Samhandling på tvers? (Dilemmadiskusjoner)

25.april 09:00-15:00

 • Meg selv som leder av tverrfaglig samarbeid. Refleksjonsøvelse
 • Tydeliggjøring av suksesskriterier for tverrfaglig ledelse. Prosessarbeid
 • Utforsking av egne styrker og utviklingsområder knyttet til tverrfaglig ledelse. Egenvurdering og samtaler i par/trio
 • Presentasjon og uttesting av et verktøy for å evaluere og forbedre tverrfaglig samarbeid

Forarbeid til den fysiske samlingen

 • Den enkelte leder vil få tilsendt en oppgave i forkant av samlingen knyttet tilfølgende punkter:
 • ett eksempel på en oppgave, tjeneste, prosess eller et prosjekt der du opplever at dere har lykkes med samhandling på tvers
 • ett eksempel på en oppgave, tjeneste, prosess eller et prosjekt der du virkelig ønsker å forbedre samhandling på tvers

Digital samling

24. Mai.9-14

 • Innramming og rekapitulering
 • Deling av erfaringer fra mellomperioden
 • Kollegaveiledning knyttet til konkrete utfordringer i den enkeltes arbeid med tverrfaglig ledelse
 • Oppsummering og veien videre

Forarbeid til den digitale samlingen:

Den enkelte leder anvender teori og verktøy fra samling 1 på et eget case (en oppgave, tjeneste, prosess eller et prosjekt der du virkelig ønsker å forbedresamhandling på tvers). Det vil bli sendt ut en prosessbeskrivelse til arbeidet som skal gjøres imellom perioden. Det forutsetter at leder involverer relevante andre i arbeidet

Ragnar Kleiven

Ragnar Kleiven

Foredragsholder
Ragnar KleivenRagnar Kleiven

Ragnar Kleiven

Foredragsholder

Ragnar Kleiven har over 20 års erfaringsom konsulent innenfor lederutvikling. Ragnar jobber i all hovedsak mot offentlig sektor og har over tid utviklet et språk, et begrepsapparat og en kontekst forståelse som synes å treffe ledere i kommunal sektor svært godt.

Han har erfaring fra hele spekteret av ledelsesutviklingsarbeid. Fra bistand til utvikling og gjennomføring av helhetlige programmer over flere år, til åpne kurs, temasamlinger eller bistand inn mot individer, team og møter. Ragnar er en inspirerende foredragsholder og har undervisningserfaring fra blant annet PHS (Funksjonsrettet ledelse) og UiO(Helseledelse).

Thomas Haugeli Halvorsen

Thomas Haugeli Halvorsen

Foredragsholder
Thomas Haugeli HalvorsenThomas Haugeli Halvorsen

Thomas Haugeli Halvorsen

Foredragsholder

Thomas har de siste 9 årene opparbeidet seg solid erfaring med utvikling av organisasjoner, ledere og medarbeidere gjennom ulike roller som konsulent, ekstern og intern rådgiver. Han er utdannet MSc. i arbeids- og organisasjonspsykologi fra UiO og NTNU, med fordypning i endringsledelse. Han har også publisert vitenskapelig artikkel om endringsledelse og organisasjonslæring i teknologiske endringsprosesser.  

I agenda Kaupang jobber han til daglig med med lederutvikling, kurs og lederveiledning/ coaching knyttet til blant annet arbeidsmiljørelatert tematikk, endringsledelse, kommunikasjon, tverrfagligsamhandling, kulturutvikling, psykologiske trygghet, lederrollen m.m

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Tverrfaglig ledelse del 1-2

24
Apr
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:00
24
Apr
 - 
25
Apr
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:00
Oslo og Digitalt
Oslo og Digitalt
Digitalt kurs
Tverrfaglig ledelse del 1-2
Strategi og ledelse
8500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Tverrfaglig ledelse del 1-2
24
Apr
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:00
24
Apr
 - 
25
Apr
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:00