Strategisk handlingskapasitet i barnehage, skole og PPT, del 1-2

Endringstakten i barnehage, skole, og PPT er høy. Kurset gir kunnskap, analyseferdigheter og verktøy for å styrke handlingskapasiteten som leder. Vi fokuserer på rammefaktorer som realisering av rammeplaner, læreplaner, kollektiv kompetanseutvikling, oppvekstreform og ny opplæringslov. Lær hvordan du kan bygge handlingskapasitet i din organisasjon.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Strategisk handlingskapasitet i barnehage, skole og PPT, del 1-2Logo for KS Agenda

Målgruppe for kurset

Skole- og barnehageeier, styrere, rektorer og leder av PP-tjenesten.

Det kan være en fordel at det deltar flere fra samme kommune for å få bedre utbytte av kurset og prosessen i etterkant.

Det er likevel verdt å merke seg at en kommune ikke kan fylle opp alle kursplassene - da vil ikke OU-midlene bli gjeldende.

Formål med kurset

Utvikling av eget lederskap i forhold til:

 • Økt kompetanse i handlingskapasitet og bygging av dette i pedagogiske organisasjoner.
 • Økt innsikt i hvordan skape og delta i et profesjonelt lærende felleskap i en organisasjon
 • Økt innsikt og trening i lærende nettverk som formål, nytte og utfordring
 • Økt innsikt i handlingskapasitet med fokus på ledelse og implementering med kvalitet i barnehage, skole og PP-tjenesten
 • Økt innsikt i ledelse og mestringstro i barnehage, skole og PP-tjenesten

Datoer for kursrekka

 • Del 1: 20-21. mars kl. 09:00-15:00 (Nationaltheatret konferansesenter i Oslo)
 • Del 2: 06.-07. juni kl. 09:00-15:00 (Nationaltheatret konferansesenter i Oslo)

Deltakeravgift

Din påmelding vil gjelde for begge to samlinger.

Deltakeravgiften er på kr. 8 500,- per samling (eks mva).

Denne vil bli fakturert fortløpende etter hvert gjennomført kurs.

Veiledning

Kurset gjennomføres fysisk over tre to-dagers samlinger. Det legges stor vekt på felles refleksjon og kunnskapsutvikling.

Det tilbys også veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- per time. Det er forøvrig mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling. Vær obs på at det tilkommer mva. på denne avgiften (kr. 625,-) - mva dekkes ikke av OU-midlene.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

 

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen. 

Samling 1

Tema: Strategisk handlingskapasitet i oppvekstsektoren

 • Hva kreves av leder for å bygge handlingskapasitet i organisasjonen?
 • Hva krever dette av de ansatte og hvilke konsekvenser har dette for eget lederskap?
 • Hvordan påvirker dette organisasjonslæring og kvaliteten i barnehage, skole og PPT?
 • Den pedagogiske handlingskjeden – hvordan når det strategiske arbeidet helt ut til avdeling i barnehagene og klasserom i skolen?
 • Sammenhenger i utdanningsløpet – hvordan sikre disse?
 • Analyse av handlingskapasitet i lærende nettverk i egen kommune – effektivisering og forbedringsområder.

Samling 2

Tema: Mestringstro i oppvekstsektoren gjennom handlingskapasitet  

 • Hva kjennetegner mestringstro i pedagogiske organisasjoner?
 • Hvordan utvikle ledelse av et profesjonsfelleskap i oppvekstsektoren og hvilken betydning har det for kvaliteten på det pedagogiske tilbudet.
 • Hvordan samle trådene når pedagogiske organisasjoner skal utvikle seg gjennom kapasitetsbygging?
 • Å dra lasset sammen – hvordan kan barnehage, PPT og skole samhandle rundt forebygging og tidlig innsats?
Marianne Mortensen

Marianne Mortensen

Foredragsholder
Marianne MortensenMarianne Mortensen

Marianne Mortensen

Foredragsholder

Marianne Mortensen jobber med leder- og organisasjonsutvikling, endring og samskaping. Hun er særlig interessert i å styrke grunnlaget for effektiv samordnet tjeneste-, organisasjon- og lederutvikling i både kommunesektoren og statlige instanser. Hun legger vekt på helhet og sammenheng i tjenestene, bryte ned siloer og øke kommunenes innovasjonsevne gjennom samskaping.

Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenesteinnovasjon, tjenestedesign, prosjekt- og prosessledelse, medvirkning og kvalitetssikring av tjenestene til lederutvikling og organisasjonsutvikling. Marianne har toppledererfaring fra kommune og kjenner hele kommunesektoren godt. Som kommunalsjef jobbet hun spesielt med omstilling, ledelse og målstyring innenfor oppvekstsektoren. Hun har erfaringer med å stå i utfordrende saker og prosesser i samspill politikk og administrasjon.

Kjetil Andreas Hansen

Kjetil Andreas Hansen

Foredragsholder
Kjetil Andreas HansenKjetil Andreas Hansen

Kjetil Andreas Hansen

Foredragsholder

Kjetil Andreas Hansen jobber med organisasjonsutvikling, lederstøtte og prosessveiledning. Han har lang erfaring som leder i kommunal sektor og er opptatt av helhet og sammenheng i tjenesteutvikling. Kjetil har hovedfag i spesialpedagogikk og er sertifisert i NEO-PI-3.

Med lang erfaring fra PP-tjenesten bistår han kommuner med analyse og kvalitetsutviklende tiltak knyttet til barn og unges rettigheter innenfor barnehage og skole. Videre er han opptatt av tverrfaglig samarbeid innenfor hjelpeapparatene for barn og unge og sammenhengene i oppvekstreformen og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Kjetil har lang erfaring som kurs- og foredragsholder og er god på å skape en trygg og utviklende atmosfære på sine kurs.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Strategisk handlingskapasitet i barnehage, skole og PPT, del 1-2

20
Mar
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
20
Mar
 - 
21
Mar
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
Nationaltheatret konferansesenter Oslo
Nationaltheatret konferansesenter Oslo
Digitalt kurs
Strategisk handlingskapasitet i barnehage, skole og PPT, del 1-2
Skole og oppvekst
8500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Strategisk handlingskapasitet i barnehage, skole og PPT, del 1-2
20
Mar
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00
20
Mar
 - 
21
Mar
 
2024
 
kl.
09:00
-
15:00