SFO leder? Hvordan styrke lederrollen i implementering av ny rammeplan del 1-4

Hva gjør du som SFO leder? Hvorfor gjør du det, og hvordan skal du gjøre det? Dette kurset vil styrke din lederrolle, og gi deg verktøy og metoder som bidrar til at du kan lykkes med å implementere rammeplanen sammen med dine medarbeidere. Det er også mulig å få refundert deltageravgiften på dette kurset.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
SFO leder? Hvordan styrke lederrollen i implementering av ny rammeplan del 1-4Logo for KS Agenda

Se hva tidligere deltaker sier om kurset

Kurset vil dreie seg om lederpraksis i innføring av planen, hvordan du skal drive gode prosesser i et eget personale. Da gjelder det å skape kultur for endring og utvikling, og vi arbeider med hvordan du kan motivere og engasjere dine medarbeidere. Vi vil koble dette mot noen faglige tema fra planen:

 1. Leken skal ha stor plass i SFO, og barna skal ha tid og rom til lek hver dag. Kursrekken vil gi deg verktøy, metoder og innsikt i hvordan lek fremmer læring, trivsel, mestring og tilhørighet.
 2. SFO skal legge til rette for at barna får delta i forskjellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter.  Hva kan vi få til av kulturelle aktiviteter, og hvorfor er kultur viktig for barns mestring av livet?
 3. SFO skal være en arena for daglig fysisk aktivitet som kan fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Hva kan vi tilrettelegge for, hvorfor gjør vi det, og hvordan skal det vi gjør fremme bevegelsesglede?
 4. SFO skal legge til rette for daglige måltider som gir barna grunnlag for å utvikle matglede, fellesskapsfølelse og gode helsevaner. Hvordan vil du skape forståelse for hva måltidsglede er i ditt personale, og hva konkret bidrar til barnas medvirkning?  

Velkommen til en praksisnær kursrekkemed kursholdere som har lang erfaring i ledelse som fremmer god kvalitet i SFO. Vi garanterer at du vil bli enda mer bevisst på egen lederrolle, lære av andre kompetente ledere, og styrke troen på at SFO er en mulighetenes arena som fremmer mestring underveis hver dag og bidrar til mestring av livet!

Målgruppe

Skoleledere, SFO ledere og andre med ansvar for drift og videreutvikling av SFO-tilbudet i kommunen

Vi anbefaler flere fra samme kommune å delta.

Dato

Datoer for kursrekken er som følger:

 • Del 1: 16. og 17. januar
 • Del 2: 27. og 18. februar
 • Del 3: 23 og 24. april
 • Del 4: 02. og 03. juni

Dag 1: 09:30-15:30

Dag 2: 08:30-14:30

Deltakeravgift

Prisen 8990,- (MVA fritt) per kursdel.

Det er begrenset plasser ledig. Ved å melde seg på del 1, forplikter man seg også til å delta på de påfølgende delene.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiver relatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere. Dette gjør det mulig å få deltager avgiften refundert.

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Samling 1

 • Kultur og kulturbygging
 • Meg som leder
 • Kommunikasjon
 • Lek

Samling 2

 • Ledelse av læringsfellesskap​
 • Fra ord til handling! Å omsette rammeplan til «slik gjør vi det» sammen med medarbeidere.
 • Kultur

Samling 3

 • Lede sammen med​
 • Å være en del av skolens lederteam.​
 • Å stå i krysspress mellom mange forventninger​
 • Samhandlingskompetanse
 • Fysisk aktivitet og bevegelsesglede

Samling 4

 • Medvirkning
 • Inkluderende praksis
 • Mat og måltidsglede

Jo Fiske

Jo Fiske

Foredragsholder
Jo FiskeJo Fiske

Jo Fiske

Foredragsholder

Jo er fagansvarlig på området Helhetlig virksomhetstyring i KSK.

Jo jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling. Han legger særlig vekt på å utvikle helhetlige system i oppvekstsektoren, få tverrfaglig samhandling til å fungere og å få et felles fokus mot inkludering og tidlig innsats. Han har også arbeidet med resultatoppfølging, kriterietenkning og motiverende målstyring, spesielt med prosessene for god involvering og eierskap til mål. Ledelse og lærende organisasjoner er en viktig del av dette bildet. Jo arbeider også med oppdrag innen samspill politikk og administrasjon, og samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser.

Jørn Arild Mikkelsen

Jørn Arild Mikkelsen

Foredragsholder
Jørn Arild MikkelsenJørn Arild Mikkelsen

Jørn Arild Mikkelsen

Foredragsholder

Jørn-Arild er fagansvarlig for Kvalitetsutvikling skole og barnehage i KSK.

Jørn-Arild jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling i kommuner og fylkeskommuner. Han har solid erfaring både som prosessleder og som foredragsholder. Jørn-Arild er tilknyttet KSK sitt kompetanseteam rettet mot barnehage og skole. Han er spesielt opptatt av hvordan man får ulike nivå i organisasjonen til å spille sammen i et helhetlig systemisk perspektiv

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

SFO leder? Hvordan styrke lederrollen i implementering av ny rammeplan del 1-4

16
Jan
 
2025
 
kl.
09:30
-
14:30
16
Jan
 - 
17
Jan
 
2025
 
kl.
09:30
-
14:30
Nationaltheatret Konferansesenter
Nationaltheatret Konferansesenter
Digitalt kurs
SFO leder? Hvordan styrke lederrollen i implementering av ny rammeplan del 1-4
Skole og oppvekst
8990
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
SFO leder? Hvordan styrke lederrollen i implementering av ny rammeplan del 1-4
16
Jan
 
2025
 
kl.
09:30
-
14:30
16
Jan
 - 
17
Jan
 
2025
 
kl.
09:30
-
14:30