Oppfølgingskurs «Ledelse av fremtidens PP-tjeneste»

Oppfølgingskurset til «Ledelse av fremtidens PP-tjeneste» bygger videre på at god ledelse er selve bærebjelken i en god PP-tjeneste. Med ny opplæringslov fra august 2024 står PP-tjenesten i en endringsprosess hvor det forventes at tjenestens ressurser i større grad knyttes til forebygging og tidlig innsats.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Oppfølgingskurs «Ledelse av fremtidens PP-tjeneste»Logo for KS Agenda

En leder/ledergruppes evne til å ha det overordnede blikket på tjenesten, og gjøre de rette prioriteringene, er avgjørende for å skape en robust tjeneste med høy faglig kvalitet.

Formål med kurset

  • Gi deltakerne ferdigheter og kunnskap som er viktig for å lykkes som leder i PP-tjenesten.
  • Kunnskapsutvikling og erfaringsdeling knyttet til å endre egen tjeneste i tråd med kravene i ny opplæringslov.

God ledelse handler om å vise gjennomføringskraft, mestre styring, være tydelig i rollen som leder og legge til rette for mestring og motivasjon hos medarbeiderne. I tillegg er det viktig å bygge en kultur for nyskaping og læring, godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet (KS Guide til god ledelse). 

Kurset legger opp til mye gruppearbeid og dialog mellom kursdeltakerne. Ledergrupper oppfordres til å komme sammen for å optimalisere effekten av kurset. 

Det er ikke et krav at du har gjennomført "Ledelse av fremtidens PP-tjeneste", men en fordel da kurset bygger videre på innholdet fra dette kurset.

Målgruppe

Ledere av PP-tjenesten og teamledere og avdelingsledere. Det er også mulig for kommunalsjef, skolesjef, barnehagesjef eller tilsvarende roller å delta.

Datoer for samlingen

25. og 26. september, Nationaltheatret Konferansesenter, Oslo

Deltakeravgift

Kr. 8 500,-

Ved behov for overnatting, reserveres og betales dette av den enkelte deltaker.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

 

Dag 1: 10.00- 16.00

Dag 2: 09.00- 15.00/16.00

Kjetil Andreas Hansen

Kjetil Andreas Hansen

Foredragsholder
Kjetil Andreas HansenKjetil Andreas Hansen

Kjetil Andreas Hansen

Foredragsholder

Kjetil Andreas Hansen jobber med organisasjonsutvikling, lederstøtte og prosessveiledning. Han har lang erfaring som leder i kommunal sektor og er opptatt av helhet og sammenheng i tjenesteutvikling. Kjetil har hovedfag i spesialpedagogikk og er sertifisert i NEO-PI-3.

Med lang erfaring fra PP-tjenesten bistår han kommuner med analyse og kvalitetsutviklende tiltak knyttet til barn og unges rettigheter innenfor barnehage og skole. Videre er han opptatt av tverrfaglig samarbeid innenfor hjelpeapparatene for barn og unge og sammenhengene i oppvekstreformen og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Kjetil har lang erfaring som kurs- og foredragsholder og er god på å skape en trygg og utviklende atmosfære på sine kurs.

Marianne Mortensen

Marianne Mortensen

Foredragsholder
Marianne MortensenMarianne Mortensen

Marianne Mortensen

Foredragsholder

Marianne Mortensen jobber med leder- og organisasjonsutvikling, endring og samskaping. Hun er særlig interessert i å styrke grunnlaget for effektiv samordnet tjeneste-, organisasjon- og lederutvikling i både kommunesektoren og statlige instanser. Hun legger vekt på helhet og sammenheng i tjenestene, bryte ned siloer og øke kommunenes innovasjonsevne gjennom samskaping.

Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenesteinnovasjon, tjenestedesign, prosjekt- og prosessledelse, medvirkning og kvalitetssikring av tjenestene til lederutvikling og organisasjonsutvikling. Marianne har toppledererfaring fra kommune og kjenner hele kommunesektoren godt. Som kommunalsjef jobbet hun spesielt med omstilling, ledelse og målstyring innenfor oppvekstsektoren. Hun har erfaringer med å stå i utfordrende saker og prosesser i samspill politikk og administrasjon.

Informasjon om digitale kurs:

  • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
  • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Overnatting reserveres og betales av den enkelte deltaker selv.

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

  • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
  • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Oppfølgingskurs «Ledelse av fremtidens PP-tjeneste»

25
Sep
 
2024
 
kl.
10.00
-
16.00
25
Sep
 - 
26
Sep
 
2024
 
kl.
10.00
-
16.00
Oslo
Oslo
Digitalt kurs
Oppfølgingskurs «Ledelse av fremtidens PP-tjeneste»
Skole og oppvekst
8500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Oppfølgingskurs «Ledelse av fremtidens PP-tjeneste»
25
Sep
 
2024
 
kl.
10.00
-
16.00
25
Sep
 - 
26
Sep
 
2024
 
kl.
10.00
-
16.00