Nybegynnerkurs i KOSTRA og kilder til KOSTRA

Alle norske kommuner og fylkeskommuner må fylle ut KOSTRA, men hvordan KOSTRA-tallene hentes ut og bearbeider? I dette kurset får du innblikk i og praktisk gjennomgang av grunnleggende ferdigheter i KOSTRA

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på en interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Nybegynnerkurs i KOSTRA og kilder til KOSTRALogo for KS Agenda

Chriss Madsen forteller om kurset!

Flere hundre kommunalt ansatte har deltatt på KS Agenda sine KOSTRA-kurs de siste årene. Deltakerne har fått ny kunnskap og bedre innsikt i hvordan KOSTRA kan benyttes til styring.  Ikke bare henter Chriss ut deltakerkommunenes egne tall, men han sammenligner også dette mot de andre deltakerkommunene og gjør tallene forståelig.

Kurset er begrenset til ti kommuner slik at gruppen ikke blir for stor og læringsutbytte blir høyt.

Dette er et praktisk kurs for de som er ferske innen KOSTRA og som trenger en innføring i grunnleggende KOSTRA. Kurset gir en gjennomgang av definisjoner og metodikk, og går i dybden på hvordan å ta ut og bearbeide KOSTRA-data.
Det er lagt opp til en «skritt-for-skritt» tilnærming til følgende felt:

 • Kort om KOSTRA, hvordan sammenlikne og analysere
 • Datafangst; hvordan henter vi ut og bearbeider KOSTRA-data
 • Hvordan korrigere ressursbruk for forskjeller i utgiftsbehov og nivå på frie inntekter

Det vil bli brukt eksempler fra tjenesteområdene skole samt pleie og omsorg, men kurset egner seg uavhengig av hvilket tjenesteområde du jobber innen. Det vil bli lagt opp til praktiske oppgaver, og man vil i løpet av dagen selv jobbe og øve med datafangst.
Det forutsettes at deltakerne har grunnleggende excelferdigheter

Målgruppe

Kommunaldirektører, kommunalsjefer, enhetsledere, stabs- og økonomimedarbeidere, medarbeidere med ansvar for utfylling av KSOTRA-rappoorter


Formålet med kurset

Kurset vil gi deg grunnleggende forståelse for hva KOSTRA er, hvordan hente ut og bearbeide data, og hvordan ta hensyn til kommunens inntektsnivå og befolkningssammensetning slik at man kan lage gode sammenlikninger og analyser.

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere

 • Engasjert og underholdende kursholder
 • Kursholder var kunnskapsrik og provoserende i positiv betydning
 • God fremdrift i forhold til målet. Kursholder var tydelig og viste faglig dyktighet. Ga gode råd om metode for å sammenligne kommuner

Kurset begynner kl. 1000 og varer til kl. 14.00 med lunsj ca. kl. 11.00 og inneholder følgende:

Kort om KOSTRA, hvordan sammenlikne og analysere

Datafangst; hvordan henter vi ut og bearbeider KOSTRA-data

Vi øver på datafangst og bearbeiding av KOSTRA-tall

Hvordan korrigere ressursbruk for forskjeller i utgiftsbehov og nivå på frie inntekter

Chriss Madsen

Chriss Madsen

Foredragsholder
Chriss MadsenChriss Madsen

Chriss Madsen

Foredragsholder

Chriss Madsen er seniorrådgiver i KS-Konsulent og jobber med spørsmål knyttet til økonomiske analyser av kommunal tjenesteproduksjon, styring, kvalitet og KOSTRA.

Han har lang erfaring fra kommunal sektor som rådgiver i rådmannens stab, med hele det kommunale tjenestefeltet som arbeidsområde. Han har spesiell interesse for KOSTRA, brukerundersøkelser, styringssystemer, budsjett- og økonomioppfølging, tjenestekvalitet og eierstyring/oppfølging av interkommunale virksomheter.

Chriss Madsen har vært rådgiver for ASSS-nettverk (nettverk for landets 10 største kommuner) og nettverk for ROBEK-kommuner hvor han har bistått med analyser av ressursbruk og kvalitet. Gjennom flere FoU-prosjekter har Chriss Madsen jobbet med indikatorer for målt kvalitet og hvordan resultateffektivitet kan fremstilles for ulike tjenesteområder.

Chriss er utdannet Kommunalkandidat fra Høgskolen i Oslo med videreutdanning i helse- og sosialpolitikk. Han har over 10 års erfaring som rådgiver i kommunal virksomhet og rådmannens stab, og har jobbet hos fylkesmannen hvor han hadde ansvar for rådgivning innen KOSTRA og kommuneøkonomi. I tillegg har han 4,5 års erfaring fra KS og Effektiviseringsnettverkene med hovedarbeidsoppgaver innenfor KOSTRA, kvalitetsindikatorer, styring og ledelse. Chriss har også god erfaring fra deltakelse og ledelse av FoU-prosjekter bl.a. for utarbeidelsen av hefte for «Beregning av enhetskostnader i pleie og omsorgssektoren».

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Råd ved fysiske kurs:

 • Hold deg hjemme når du er syk.
 • Hold hendene rene.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på www.ks.no/ou-skjemaer.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Nybegynnerkurs i KOSTRA og kilder til KOSTRA

26
Jan
 
2024
 
kl.
-
26
Jan
 - 
26
Jan
 
2024
 
kl.
-
Oslo
Oslo
Digitalt kurs
Nybegynnerkurs i KOSTRA og kilder til KOSTRA
Økonomi
5500
,- (mva-fritt)
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Nybegynnerkurs i KOSTRA og kilder til KOSTRA
26
Jan
 
2024
 kl.
-
26
Jan
 - 
26
Jan
 
2024