Meg som leder, del 1-5

Dette er en kursrekke for individuell lederutvikling. Målsetningen med lederutviklingskurset er å gi deltakerne kunnskap og ferdigheter innen relevante tema som de kan ta med seg tilbake til egen hverdag og omsette i praksis for å bli en trygg og utviklingsorientert leder i egen virksomhet.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meg som leder, del 1-5Logo for KS Agenda

Se hva tidligere deltakere sier om kurset

Lederutviklingsprogrammet er praksisnært og bygger på solid forskning om god ledelse i kunnskapsorganisasjoner. Det teoretiske grunnlaget for samlingsrekken er knyttet til KSKs rammeverk for lederutvikling, helhetlig modell for ledelse i kommunal sektor.

Kursrekken er lagt opp over fem samlinger og det er lagt opp til mellomarbeid og individuell veiledning mellom samlingene.

Samlingene legges opp som en blanding mellom formidling av teori, refleksjon og gruppearbeid. Det vil bli introdusert verktøy som er enkle å ta i bruk i egen lederhverdag.

Vi legger stor vekt på at deltakerne skal få rom til å:

 • reflektere over kunnskapen som presenteres og koble denne til egen praksis
 • dele refleksjoner og erfaringer med andre ledere
 • trene på verktøy og metoder som introduseres i samlingene

Målgruppe

Ledere i kommune og fylkeskommune som ønsker faglig påfyll om ledelse og er motivert for å jobbe med egen lederutvikling. Kursrekken passer for ledere på alle nivå i organisasjonen.

Datoer for kursrekken

2024:

 • Del 1: 8.januar - FYSISK kl. 10:00-15:00 (Nationaltheatret konferansesenter i Oslo, Haakon VIIs gate 9)
 • Del 2: 12.februar - digitalt kl. 09:00-14:00
 • Del 3: 20.mars - digitalt kl. 09:00-14:00
 • Del 4: 15.mai- digitalt kl. 09:00-14:00
 • Del 5: 22.august - FYSISK kl. 10:00-15:00 (Nationaltheatret konferansesenter i Oslo, Haakon VIIs gate 9)

Dette er et kurs med fysiske og digitale samlinger.

 • Fysisk - del 1 og del 5: Kurset starter og avsluttes med en fysisk samling. Disse samlingene vil bli arrangert i Oslo. Tidspunkt: Kl. 10:00-15:00. Overnatting er ikke inkludert i kursavgiften.
 • Digitalt - del 2 til 4: Du kan delta på disse samlingene der du er, enten på hjemmekontor eller på din egen arbeidsplass. Tidspunkt: Kl. 09:00-14:00.

Deltakeravgift

Din påmelding vil gjelde for alle samlingene.

Deltakeravgiften er på kr. 4 990,- per samling (eks mva), og vil bli fakturert i etterkant av hver samling. Husk at kursavgiften har forhåndsgodkjent OU-midler - se lenger ned på siden for mer informasjon om denne ordningen.

NB! Vennligst merk at dette kurset er kun for den enkelte deltakeren som har meldt seg på. Alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe.

Veiledning

Det tilbys veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- per time. Det er for øvrig mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling. Vær obs på at det tilkommer mva. på denne avgiften (kr. 625,-) - mva dekkes ikke av OU-midlene.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

 

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen. 

8.januar 2024 kl. 10:00-15:00 (FYSISK)
SAMLING 1 - RELASJONSORIENTERT LEDELSESATFERD

Rammeprogram:

 • Introduksjon og forventninger til lederutviklingsprogrammet
 • Helhetlig modell for utviklingsorientert ledelse
 • Relasjonsorientert ledelse. Hva er relasjoner? Kommunikasjon og relasjoner
 • Hvem er jeg som leder? Hva er mine verdier? Hva ønsker jeg å oppnå som leder? Hva vil jeg bruke dette utviklingsprogrammet til?
 • Veien videre – mellomarbeid og informasjon om veiledning

12.februar 2024 kl. 09:00-14:00 (DIGITALT)
SAMLING NR 2 - PERSONLIG KOMPETANSE I LEDERROLLEN

Rammeprogram:

 • Erfaring fra mellomarbeid – vi deler refleksjoner
 • Relasjonsorientert lederadferd og personlig kompetanse. Hvor godt kjenner jeg meg selv? Hvordan virker jeg på andre? Hvordan kan jeg få tilbakemeldinger fra dem rundt meg?
 • Vi jobber med Kjernekvadranten som verktøy
 • Beredskapsledelse - hvor godt er vi rustet?
 • Veien videre – mellomarbeid og informasjon

20.mars 2024 kl. 09:00-14:00 (DIGITALT)
SAMLING NR 3 - PRIORITERE MELLOM OPPGAVER OG UTVIKLING

Rammeprogram:

 • Erfaring fra mellomarbeid – vi deler refleksjoner
 • Å lede i politisk styrt organisasjon – hva er min rolle i styringsdialogen
 • Rolleklarhet som begrep – hva er det, hvorfor er det viktig og hvordan påvirker det meg i lederhverdagen?
 • Hvordan balansere mellom drift og utvikling i en hektisk hverdag?
 • Veien videre – mellomarbeid og informasjon

15.mai 2024 kl. 09:00-14:00 (DIGITALT)
SAMLING NR 4 - KULTUR OG KOMMUNIKASJON I LEDERROLLEN

Rammeprogram:

 • Erfaring fra mellomarbeid – vi deler refleksjoner
 • Lederen som kulturell arkitekt
 • Fokusert kommunikasjon som bærebjelke i dialogen
 • Hvilke kommunikasjonsferdigheter trenger jeg i min rolle? Hva har jeg behov for å trene på?
 • Viktigheten av å lytte – hvordan kan jeg trene på lytteferdighetene og lytte mer aktivt? Hvilket lyttenivå er jeg mest på?
 • Veien videre – mellomarbeid og informasjon

22.august 2024 kl. 10:00-15:00 (FYSISK)
SAMLING NR 5 - UTVIKLINGSORIENTERT LEDELSE

Rammeprogram:

 • Hva skjer med mennesker i møte med endring?
 • Hvordan skape entusiasme for endring?
 • Hva har vi i verktøykassen vår for endringsledelse?
 • Å lede utvikling av profesjonsfelleskap i en lærende organisasjon
 • Helhet og sammenheng; drivkraften i meningsfulle oppgaver - kjernen i alt utviklingsarbeid
 • Avrunding og oppsummering

Bettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder
Bettina NordahlBettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder

Bettina Nordahl jobber med ledelse, organisasjonsutvikling, endring, utredning og samskaping. Hun er fagansvarlig for helhetlig oppvekst og klima/miljø. Hun har lang erfaring fra ledelse i kommunal sektor og har blant annet vært ansvarlig for samorganisering med mål om effektiv koordinering av tjenester. Bettina har et særlig fokus på tjenesteutvikling for dagens og framtidens behov, innovasjon og medvirkning. Videre jobber hun med strukturutredning, lederutvikling og lederveiledning.

Bettina har blant annet master i offentlig organisasjon og ledelse, videreutdanning i organisasjonspsykolog og er sertifisert i Lean, Prince2, NEO-PI-3, Kjernekvadranten og Transformational Leadership for sustainability.

Jørn Arild Mikkelsen

Jørn Arild Mikkelsen

Foredragsholder
Jørn Arild MikkelsenJørn Arild Mikkelsen

Jørn Arild Mikkelsen

Foredragsholder

Jørn-Arild er fagansvarlig for Kvalitetsutvikling skole og barnehage i KSK.

Jørn-Arild jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling i kommuner og fylkeskommuner. Han har solid erfaring både som prosessleder og som foredragsholder. Jørn-Arild er tilknyttet KSK sitt kompetanseteam rettet mot barnehage og skole. Han er spesielt opptatt av hvordan man får ulike nivå i organisasjonen til å spille sammen i et helhetlig systemisk perspektiv

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Meg som leder, del 1-5

8
Jan
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:00
8
Jan
 - 
8
Jan
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:00
Nationaltheatret konferansesenter Oslo
Nationaltheatret konferansesenter Oslo
Digitalt kurs
Meg som leder, del 1-5
Strategi og ledelse
4990
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Meg som leder, del 1-5
8
Jan
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:00
8
Jan
 - 
8
Jan
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:00