Lederkompetanse i fremtidsrettede barnehager, del 1 -3

Kursrekken gir deg kompetanse i hvordan lede gode utviklings- og endringsprosesser i barnehagen. Du får verktøy- og metodekasse som lett kan tas i bruk i egen barnehagehverdag, samt innsikt og forståelse for hva oppvekstreformen betyr for vår praksis i barnehagen.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Lederkompetanse i fremtidsrettede barnehager, del 1 -3Logo for KS Agenda

Se hva kursholderne sier om kurset

Barnehagesektoren i Norge står ovenfor omfattende omstillingsprosesser. Rammeplanen, aktivitetsplikten og oppvekstreformen har klare forventninger til hvordan helhetlig og systemisk forståelse og praksis skal gjøre en forskjell for det enkelte barnehagebarn. Dette stiller høyre krav til et endringsdyktig lederskap som har gode strategier og kompetanse i tverrfaglig samarbeid, tidlig innsats og samhandling.

Vi tilbyr en kursrekke som gir anvendelige kunnskap og gode verktøy for utviklingslingsarbeid. Vi legger særlig vekt på å utvikle forståelse og kompetanse som er lett å anvende i egen barnehagehverdag. Vi veksler mellom faglige innlegg, trening på verktøy og metoder i grupper og individuell refleksjon.

Vær obs på at det er begrenset plasser og at du melder seg på alle tre samlinger samtidig.

Målgruppe for kurset

Barnehageeiere, styrere, pedagogiske ledere og barnehagefaglige rådgivere.

Datoer for kursrekka

 • Del 1: 10.september
 • Del 2: 25.oktober
 • Del 3: 18.november

Deltakeravgift

Din påmelding vil gjelde for alle tre samlinger.

Deltakeravgiften er på kr. 5 500,- per samling (eks mva).

Denne vil bli fakturert fortløpende etter hvert gjennomført kurs.

NB! Vennligst merk at dette kurset er kun for den enkelte deltakeren som har meldt seg på. Alle deltakere må registrere seg, uavhengig av om du deltar individuelt eller i gruppe.

Veldig nyttig kurs med konkrete og gode verktøy. Det er fint å bli aktivisert og få "prøve ut" litt underveis. Kurset har gitt motivasjon til å jobbe videre.

Veiledning

Kurset gjennomføres fysisk over tre to-dagers samlinger. Det legges stor vekt på felles refleksjon og kunnskapsutvikling.

Det tilbys også veiledning mellom samlingene. Dette er et frivillig tilbud som har en pris på kr. 2 500,- per time. Det er for øvrig mulig å kreve refusjon fra OU-fondet for EN time veiledning mellom hver samling. Vær obs på at det tilkommer mva. på denne avgiften (kr. 625,-) - mva dekkes ikke av OU-midlene.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

 

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen. 

DEL 1

10.september

Kl. 09:00 - 09:30

 • Velkommen - plan for samlingene, forventninger og vi blir kjent  

Kl. 09:30 -10:00:

Barnehagens samfunnsmandat – behov for endring

 • Hvordan skape felles forståelse?
 • Hvordan sikre at alle erkjenner behov for endring?

Kl. 10:00 - 11:30

Meg som leder

 • Hva er mine viktigste lederegenskaper?
 • Hvordan skape utvikling både i eget lederskap og i organisasjonen?
 • Relasjonell ledelse – hva vil det si?

Kl. 11:30 - 12:00

 • Lunsj

Kl. 12:00 - 13:45

En lærende barnehageorganisasjon

 • Hvordan legge til rette for en lærende organisasjon?
 • Hvordan skape struktur, kultur og ledelse for lærende møter i praksis?

Kl. 13:45 - 14:00

 • Oppsummering og avsluttende refleksjon

DEL 2

25.oktober

Kl. 09:00 –09:15

 • Velkommen – påkobling siden sist.

Kl. 09:15 –10:00

Endring og innovasjon i barnehagesektoren:

 • Hva er viktige forsetninger for endring?

Vi dykker begrepet psykologisk trygghet

Kl. 10:00 –11:30

Lederens verktøykasse

 • Hvilke verktøy har vi?

Vi ser på bruk av Tjenestedesign og tester bruk av kreative verktøy

Kl. 11:30 - 12:00

 • Lunsj

Kl. 12:00 - 13:45

Brukermedvirkning

 • Hvordan vet vi at det vi gjør virker slik vi har tenkt?
 • Hemmere og fremmere

Kl. 13:45 - 14:00

 • Oppsummering og avsluttende refleksjon

DEL 3

18.november

Kl. 09:00 - 09:15

 • Velkommen – påkobling siden sist

Kl. 09:15 - 10:00

Tverrfaglig samhandling​:

 • Hvorfor er dette så vanskelig?

Kl. 10:00 - 11:30

Oppvekstreformen

 • Hva er barnehagens rolle?

Kl. 11:30 - 12:00

 • Lunsj

Kl. 12:00 - 13:45

Implementering

 • Hvordan skape varig endring?
 • Hvordan gå fra usystematisk praksis, via systematisk praksis til systemisk praksis?
 • Kvalitetsøyeblikk.
 • Struktur, kultur og ledelse i fremtidens barnehager

Kl. 13:45 - 14:00

 • Oppsummering og avsluttende refleksjon
Bettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder
Bettina NordahlBettina Nordahl

Bettina Nordahl

Foredragsholder

Bettina Nordahl jobber med ledelse, organisasjonsutvikling, endring, utredning og samskaping. Hun er fagansvarlig for helhetlig oppvekst og klima/miljø. Hun har lang erfaring fra ledelse i kommunal sektor og har blant annet vært ansvarlig for samorganisering med mål om effektiv koordinering av tjenester. Bettina har et særlig fokus på tjenesteutvikling for dagens og framtidens behov, innovasjon og medvirkning. Videre jobber hun med strukturutredning, lederutvikling og lederveiledning.

Bettina har blant annet master i offentlig organisasjon og ledelse, videreutdanning i organisasjonspsykolog og er sertifisert i Lean, Prince2, NEO-PI-3, Kjernekvadranten og Transformational Leadership for sustainability.

Ingelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder
Ingelin BurkelandIngelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Foredragsholder

Ingelin har 20 års erfaring fra kommunal sektor, hun har vært ansatt som seniorrådgiver i KS Konsulent AS siden 2016, og hun er i gang med næringslivs-PhD i samarbeid med Forskningsrådet og Høgskulen på Vestlandet.

I KS Konsulent jobber hun som foredragsholder, prosessveileder og coach på alle nivå i kommuner, fylkeskommuner og noe for private organisasjoner. Ingelin er særlig kjent for å være en utmerket formidler, skape høy grad av engasjement på kurs og til å oversette teori til praksis man kan ta rett ut i egen organisasjon og jobbhverdag.

Hun er lektor med tilleggsutdanning, der ledelsespsykologi og master i Utdanningsledelse fra Universitetet i Oslo inngår. Masteren omhandlet jobbmotivasjon og mellomledelse.

Ingelin er sertifisert i psykologisk trygghet og er medforfatter av den nye håndboken om 10-FAKTOR.

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Lederkompetanse i fremtidsrettede barnehager, del 1 -3

10
Sep
 
2024
 
kl.
09:00
-
14:00
10
Sep
 - 
10
Sep
 
2024
 
kl.
09:00
-
14:00
Digitalt kurs
Lederkompetanse i fremtidsrettede barnehager, del 1 -3
Skole og oppvekst
5500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Forhåndsgodkjent for OU-midler for medlemmer av OU-fondet
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Lederkompetanse i fremtidsrettede barnehager, del 1 -3
10
Sep
 
2024
 
kl.
09:00
-
14:00
10
Sep
 - 
10
Sep
 
2024
 
kl.
09:00
-
14:00