KOSTRA dypdykk barnevern

Dette er et kurs for de som har erfaring med KOSTRA, men som ønsker påfyll og mer dybde kunnskap om hvilke KOSTRA-indikatorer som er viktige i forhold til analyse og styring av barnevernet.

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
KOSTRA dypdykk barnevern Logo for KS Agenda

KOSTRA dypdykk kurs

Påmeldingsfrist er 25. oktober klokken 09:00. Det er kun plass til 10 kommuner, men flere kan delta fra samme kommune. Vi bruker deltakerkommunens egne tall og legger inn refleksjoner og oppgaver undervegs for å sikre et høyt læringsutbytte.

Har du nødvendig kunnskap om hva som påvirker utgiftsnivået, hvordan barneverntjenesten prioriteres, og har din kommune noe handlingsrom innenfor tjenesteområdet barnevern? Vi bruker deltakerkommunens egne tall slik at dette og mye mer vil du får svar på ved å delta på KOSTRA dypdykk-kurs i barnevernstjenesten.

Målgruppe for kurset

Kommunedirektør, kommunalsjefer, enhetsledere innen barnevern, stabs- og økonomi medarbeidere.

Kurset egner seg ikke for bydeler eller fylkeskommuner.

Følgende temaer vil bli gjennomgått

 • Kort om KOSTRA
 • Hvordan sammenlikne og analysere herunder en gjennomgang av objektiv utgiftsbehov for barnevernet?
 • Gjennomgang av hvilke KOSTRA-indikatorer som er de viktigste for analyse, planlegging og utvikling av tjenesteområdet
 • Hvordan bruke disse indikatorene for å vise tjenestens profil og mulig handlingsrom?

Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere

 • Engasjert og underholdende kursholder
 • Kursholder var kunnskapsrik og provoserende i positiv betydning
 • God fremdrift i forhold til målet. Kursholder var tydelig og viste faglig dyktighet. Ga gode råd om metode for å sammenligne kommuner.

Kl. 10.00 - 11.15

 • Kort om KOSTRA.
 • Hvordan sammenlikne og analysere?
 • Gjennomgang av objektivt utgiftsbehov og andre «utgiftsdrivere» for barnevern.
 • Gjennomgang av de viktigste KOSTRA-indikatorer for analyse og styring.

Kl. 11.15 - 12.00

 • Lunsj

Kl. 12.00 - 15.00

 • Forts. gjennomgang av KOSTRA-indikatorer.
 • Oppsummering; hva viser KOSTRA-tallene for min kommune? Vi lager et «analyse bilde».
Chriss Madsen

Chriss Madsen

Foredragsholder
Chriss MadsenChriss Madsen

Chriss Madsen

Foredragsholder

Chriss Madsen er seniorrådgiver i KS-Konsulent og jobber med spørsmål knyttet til økonomiske analyser av kommunal tjenesteproduksjon, styring, kvalitet og KOSTRA.

Han har lang erfaring fra kommunal sektor som rådgiver i rådmannens stab, med hele det kommunale tjenestefeltet som arbeidsområde. Han har spesiell interesse for KOSTRA, brukerundersøkelser, styringssystemer, budsjett- og økonomioppfølging, tjenestekvalitet og eierstyring/oppfølging av interkommunale virksomheter.

Chriss Madsen har vært rådgiver for ASSS-nettverk (nettverk for landets 12 største kommuner) og nettverk for ROBEK-kommuner hvor han har bistått med analyser av ressursbruk og kvalitet. Gjennom flere FoU-prosjekter har Chriss Madsen jobbet med indikatorer for målt kvalitet og hvordan resultateffektivitet kan fremstilles for ulike tjenesteområder.

Chriss er utdannet Kommunalkandidat fra Høgskolen i Oslo med videreutdanning i helse- og sosialpolitikk. Han har over 10 års erfaring som rådgiver i kommunal virksomhet og rådmannens stab, og har jobbet hos fylkesmannen hvor han hadde ansvar for rådgivning innen KOSTRA og kommuneøkonomi. I tillegg har han 4,5 års erfaring fra KS og Effektiviseringsnettverkene med hovedarbeidsoppgaver innenfor KOSTRA, kvalitetsindikatorer, styring og ledelse. Chriss har også god erfaring fra deltakelse og ledelse av FoU-prosjekter bl.a. for utarbeidelsen av hefte for «Beregning av enhetskostnader i pleie og omsorgssektoren».

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

KOSTRA dypdykk barnevern

8
Nov
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:00
8
Nov
 - 
8
Nov
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:00
Nationaltheatret Konferansesenter
Nationaltheatret Konferansesenter
Digitalt kurs
KOSTRA dypdykk barnevern
Økonomi
5500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
KOSTRA dypdykk barnevern
8
Nov
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:00
8
Nov
 - 
8
Nov
 
2024
 
kl.
10:00
-
15:00