Internkontroll, kvalitet og ledelse - modenhetsanalyse

Er du usikker på hvordan du skal implementere gode prosesser som ivaretar lovens krav til internkontroll, og samtidig får dette til å bli en del av ledelsen av kommunen? Da kan dette kurset være noe for deg!

Meld deg på kurset
Dette kurset er fullt, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Meld deg på kurset
Dette kurset er over, men du kan melde deg på interesseliste for å motta en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Internkontroll, kvalitet og ledelse - modenhetsanalyseLogo for KS Agenda

Hvordan balansere kontroll – tillit, styring og ledelse?

Kommunelovens § 25 definerer krav til internkontrollen og hva som er kommunedirektøren sitt ansvar for å ha oversikt, rutiner, avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik. Internkontrollen skal være dokumentert, systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.  

På kurset lærer du deg det grunnleggende og overordnede om internkontroll og smidige organisasjoner. Du får kunnskap om hvordan du kan ta ut det beste av begge perspektivene for å skape bedre tjenester, en mer effektiv organisasjon og mer engasjerte medarbeidere.

Vi går inn på hvordan dere kan gjennomføre ledelsens gjennomgang og bruke modenhetsanalyse, både som utviklingsverktøy og for å få oversikt. Vi viser dere verktøy sammen med Compilo.

Målgruppe

Kommunedirektør, kommunalsjefer/enhetsledere, organisasjonssjefer, økonomisjefer, IT-sjefer, prosjektledere og andre med interesse for internkontroll og utvikling av gode prosesser som er integrert i kommunens utviklingsarbeid.

Formålet med kurset

Få innsikt i begrepene internkontroll og sammenhengen med kvalitet, ledelse og styring. Få kunnskap og verktøy som kan brukes i prosesser for å bidra til god internkontroll.

OU-midler

Kurset er forhåndsgodkjent for OU-midler og man kan sende inn refusjonskrav til www.ks.no/ou-refusjon. Refusjonskrav sendes først etter faktura er mottatt.

 

NB! For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen. 

 

Program

Kl. 09:00-14:00

Del 1 – Kunnskapsbygging

Ansvar: Compilo

 • Krav til internkontroll
 • Hva kjennetegner god internkontroll? IK og helhetlig styring. Årshjul.
 • Hva kan vi oppnå?
 • Forberede modenhetsanalysen
 • Hvordan gjennomføre modenhetsanalyse og ledelsens gjennomgang

Del 2 – Modenhetsanalyse og første utkast til handlingsplan

Ansvar: KSK og Compilo

 • Gjennomføre modenhetsanalyse ved bruk av verktøy og få frem modenhetsstatus
 • Hva er viktigst å ta tak i nå?
 • Utpeke områder for særlig oppmerksomhet
 • Utarbeide handlingsplan
 • Hva som skal til for gjennomføring
 • Kommunene får fri tilgang til programvare Modenhetsanalysen

Del 3 – Metode for oppfølging av tiltak/handlingsplan

Ansvar: KSK og Compilo

 • Gjennomgang av status handlingsplanen – hva har vi prioritert?
 • Hva har vi oppnådd, og hva har vi lært så langt?
 • Hvilke områder krever særlig oppmerksomhet – ledelsens gjennomgang
 • Årsrapport – hvordan lager vi den?

Olve Molvik

Olve Molvik

Foredragsholder
Olve MolvikOlve Molvik

Olve Molvik

Foredragsholder

Olve Molvik jobber med ledelses- og organisasjonsutvikling i kommuner og fylkeskommuner. Han har bred toppledererfaring fra Sandnes og Stavanger kommune.

Olve Molvik arbeider særlig med digitalisering. Han er opptatt av at kommunesektoren skal tilby digitale tjenester som blir nyttiggjort og tatt i bruk av innbyggere, næringsliv og ansatte. Tjenesteutvikling, arbeidsprosesser, kompetanseutvikling og ledelse er avgjørende for å lykkes og han bidrar til disse prosessene.

Han har bred erfaring fra ledelse og styring i store kommuner, herunder strategi, omstilling, digitalisering, lederutviklingsprogram, innbyggerservice, regionalt samarbeid, utvikling av organisasjon og samfunn. Han har arbeidet mye med strategiske styringsdokumenter i kommunene, ledet store omorganisering- og organisasjonsutviklingsprosjekter og hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av både større og mindre digitaliseringsprosjekter. En helhetlig og gjennomgående struktur gir viktige rammer for utvikling av velferdstjenester og samfunn. Han har erfaring og god forståelse for politiske prosesser, samhandling og tilrettelegging.

Stephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder
Stephanie HellandStephanie Helland

Stephanie Helland

Foredragsholder

Stephanie arbeider med tjenesteutvikling og omstilling innen helse og omsorg. Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenestedesign, kompetanseutvikling, brukermedvirkning, pasientsikkerhet og kvalitetssikring av tjenestene, til lederutvikling og organisasjonsutvikling innen alle tjenesteområder. Hun er også fagansvarlig for helse og velferd samt innovasjon og tjenestedesign i KSK.

Stephanie har arbeidet med leder- og organisasjonsutvikling, omstilling og heltidskultur i flere kommuner og prosesser.

Hun er blant annet medforfatter til "Introduksjon til tjenestedesign", som er den første norske boken om tjenestedesign og har flere års erfaring som leder i kommunal sektor, og har kurset rundt 400 ledere fra offentlig sektor i tjenestedesign. Stephanie har også medvirket i utforming og utvikling av veiledningsheftet til Helsedirektoratet «Leve hele livet» og har hatt et samarbeid med FAFO på et FOU oppdrag fra KS hvor man ser nærmere på “Kommunens utlysningspraksis er en barriere for heltidskultur” FOU som ble levert i august 2021 på Arendalsuka.  

Informasjon om digitale kurs:

 • Kurset vil bli gjennomført på Teams eller Zoom.
 • Du vil motta nærmere beskjed og link etter hvert som kursdagen nærmer seg.  

Har du spørsmål eller trenger support?

Dette er et fysisk kurs. Det som er inkludert i prisen er deltakeravgift og lunsj. Det er ikke inkludert kostnader til middag, reise, overnatting og andre personlige utgifter.

Har du spørsmål eller trenger support?

Overnatting

Dersom du har behov for hotell i forbindelse med kurset har vi følgende hotellavtale du kan benytte deg av KS Agenda sin hotellavtale. Trykk på linken for å se kapasitet og tilgjengelighet.

NB! Rommet gjøres opp direkte av deltaker på hotellet

Påmeldingen er bindende.

Ved avbestillinger/endringer:

 • Inntil 3 uker før kurs-/konferansestart krediteres beløpet i sin helhet
 • Mindre enn 3 uker før kurs-/konferansestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften og måltider

Avbestilling gjøres skriftlig til info@ksagenda.no.

Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal gå.

1 uke før kurset vil du motta detaljer om oppmøte. Dersom du ikke mottar denne informasjonen ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Kursregistrering gjelder kun for deltageren som er meldt på.

Det tas forbehold om programendringer.

OU-fondet er kommunesektorens opplærings- og utviklingsmidler som skal brukes til «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling», hvor målgruppen er ledere.

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som er en del av denne ordningen vil kunne få refundert deltakeravgiften på kurs og seminarer som tilfredsstiller definisjonen «arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling».

Det gjøres oppmerksom på at OU-midlene KUN dekker deltakeravgiften. Eventuelle kostnader knyttet til reise og opphold må dekkes av den enkelte deltaker selv.

Dette kurset er omfattet av ordningen om forhåndsgodkjente kurs hvor det ikke skal søkes om støtte fra OU-midlene. Det skal bare sendes inn refusjonskrav når man har mottatt faktura for kursavgiften.  Vi refunderer ikke registreringsbekreftelser.  

Skjema for refusjon finner man på https://www.ks.no/ou-refusjon. Faktura for kurset må være vedlagt i refusjonskravet. Bekreftelse på påmelding refunderes ikke. Vær obs på at MVA ikke er refusjonsberettiget.

Viktig! Er det flere deltagere fra en kommune/fylkeskommune/virksomhet på et kurs, skal det sendes inn ett samlet refusjonskrav for alle deltakerne

For at du skal få dekket forhåndsgodkjente OU-midler, kan kun 50% av kursplassene fylles opp med deltakere fra samme kommune. Den gjeldende kommunen kan gjerne få flere kursplasser, men må da betale full pris for de ekstra plassene som er over denne grensen.

Oslo kommune og privatpersoner kan IKKE søke om støtte fra dette fondet.

Du kan også lese mer om OU-midler her.

Ledige plasser
Få ledige plasser
Fullt

Internkontroll, kvalitet og ledelse - modenhetsanalyse

12
Jan
 
2024
 
kl.
09:00
-
14:00
12
Jan
 - 
12
Jan
 
2024
 
kl.
09:00
-
14:00
Nationaltheatret konferansesenter Oslo
Nationaltheatret konferansesenter Oslo
Digitalt kurs
Internkontroll, kvalitet og ledelse - modenhetsanalyse
Strategi og ledelse
5500
,- (mva-fritt)
,- (ekskl. mva)
,- (inkl. mva.)
Kursavgiften er 100% subsidiert
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er fullt. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Dette kurset er over. Legg inn e-posten din i feltet nedenfor dersom du ønsker å få beskjed når kurset er tilgjengelig igjen.
Har du spørsmål om kurset? Kontakt oss.
Supert! Vi sender deg en e-post når kurset er tilgjengelig igjen.
Ånei, noe gikk galt med innsendingen.
Meld deg på kursetMeld deg på kurset
Internkontroll, kvalitet og ledelse - modenhetsanalyse
12
Jan
 
2024
 
kl.
09:00
-
14:00
12
Jan
 - 
12
Jan
 
2024
 
kl.
09:00
-
14:00